170717 – 170723 ”Kastlös”

Jag blev glad när jag i DN läste att en ”kastlös” blir Indiens nye president. Samtidigt blev jag frustrerad över att begreppet ”kastlös” fortfarande används. Det skulle vara intressant att få veta hur dessa skillnader mellan människor skapades och varför. En gissning är att det var det klassiska dvs. att några är ”bättre” än andra. Av någon anledning lever denna uppfattning kvar även om vi nu har kommit till 2017.

Frågan om människor lika värde har varit aktuell länge men lik väl så lever skillnaderna kvar. Vi har skillnader mellan kvinnor och män, svarta och vita, rika och fattiga etc.etc. Här i New York ser jag skillnaderna varje dag. Det är inte lätt att var psykiskt sjuk, hemlös, fattig osv. här i New York. Jag har mött finansiellt starka personer som uttryckt sig att det känns så bra när andra uppskattar de gåvor som personerna har gett till ”behövande” i New York. Själv blir jag fundersam över varför det inte finns ett större intresse för att förändra samhället så att alla människor har en möjlighet att försörja sig själva alt. erhålla stöd från samhällets sida pga. sin allvarliga sjukdom än att behöva tigga och hela tiden visa sin tacksamhet. Jag antar att det fortfarande finns de som, tyvärr, uppskattar dessa skillnader. Trist.

170710 – 170716 Ekonomiskt skydd vid sjukdom

När man är uppväxt i Sverige så vet man att det finns ett ekonomiskt skydd om man skulle bli sjuk och inte kan arbeta. Här i USA har jag full sjå med att försöka förstå hur det ekonomiska skyddet ser ut vid sjukdom. Jag kan nog konstatera att det inte riktigt finns något skydd vid sjukdom utan det som finns är en form av försörjningsstöd som träder in när personen har använt alla sina pengar/tillgångar.

Alldeles nyligen så blev ekonomiskt skydd vid sjukdom aktuellt. En av personalen i huset där vi har vårt boende blev väldigt allvarligt sjuk. Personen blev inlagd på sjukhuset för behandling. Personen använde de dagar som denne har rätt att vara sjuk per år samt sina semesterdagar under tiden på sjukhuset. Konsekvensen av detta är att personen inte längre har några inkomster. Personen är inte heller frisk nog för att kunna jobba utan fortsätter fortfarande att försöka övervinna sin sjukdom.

Den sjuke personens kollegor har nu startat en ”fond” för att hjälpa sin kollega ekonomiskt. Det man hoppas på är att alla boende i fastigheten ska ge sitt bidrag till personens ”fond” för att kunna hjälpa denne att klara sig ekonomiskt. Min fundering var direkt om detta kunde inbringa tillräckligt med pengar för att klara individens försörjning under en viss tid. Ska bli intressant att se om/hur det fungerar. För mig känns det konstigt att ett land inte kan bygga upp ett skydd för medborgare som drabbas av sjudom. Alla kan bli allvarligt sjuka.

Just nu så ska det snart röstas om Trumps nya Health Care och den kommer inte att hjälpa sjuka människor. Jag blir upprörd när jag hör Republikanska politiker som säger att man inte blir sjuk om man håller sig i form, äter rätt och rör på sig. 🙁 Naivt och dumt. Politiker måste ha kunskap om allt som händer i ett samhälle och dess medborgare. Politiker kan inte leva i sin egen lilla verklighet.

 

170703 – 170709 Jemen

Blir upprörd när jag i DN läste om att 10 miljoner barn i Jemen är i skriande behov av humanitär hjälp. Hur kan denna typ av krigskonflikter kunna fortgå? Här i New York har jag träffat flera kvinnor från Jemen. Dessa kvinnor har på olika sätt haft möjlighet att lämna Jemen för att ta sig till USA. Det är inte alla som har den möjlighet.

Att vara barn i krig är mycket svårt. Basbehov som möjlighet till trygghet, mat, lek, utbildning m.m. lyser med sin frånvaro. Inget barn kan lösa den uppkomna situationen. Det är vuxna människor som startar krig som sedan drabbar även barn. Barn är aldrig orsak till krigskonflikter men drabbas så gott som alltid hårdast. Hur andra länder kan finansiera/trigga den här typ av krigskonflikter är också väldigt upprörande. Med vilken rätt understödjer länderna en krigskonflikt? Varför hjälper inte länderna varandra för att lösa/undvika krigskonflikter? Varför beter sig inte länders ledare på ett vuxet och kompetent sätt? Förvånande att det finns människor som tagit sig fram i ett lands samhälle trots att de egentligen inte är intresserad av/accepterar alla människor oavsett ålder. Sorglig verklighet. 🙁

170626 – 170702 ”Road rage”

”Road rage” är enligt Google ”ilskan bakom ratten”.  Här i USA pratas det mycket om ilskan som bilförare har i trafiken. När jag tog körkort här i New York så fick man gå en kurs i hur man bland annat behärskar sitt humör i trafiken. Det kändes mest lustigt när jag gick kursen. Vem skulle bli så fruktansvärt arg som utbildningsfilmen visade? Efter tre år i USA så vet jag nu att ilskan är sann och obehaglig. Härom dagen blev en kvinna, 18 år, skjuten i huvudet av en annan bilförare som irriterade sig på hur den unga kvinnan körde sin bil. Det har hänt flera sådana incidenter där bilförare tar till skjutvapen när de blir arga/frustrerade i trafiken under åren här i USA.

Att använda skjutvapen i denna typ av situationer är riktigt skrämmande. 🙁 Inte bara för den som drabbas direkt utan även risk för många andra som också kör bil på samma väg eller är passagerare. Någonstans är det fel i ett samhälle där människor som inte är lämpliga att inneha vapen ändå har vapen. Jag kan inte förstå varför politiker  i USA( Läs Republikaner)väljer vapen före allmän säkerhet när det gäller rätten till vapeninnehav.

170619 – 170625 Föräldraledighet

Uppmärksammade några inlägg som delades via sociala medier där två kvinnor var för sig hade synpunkter på rätten till föräldraledighet som finns i Sverige. Det fanns synpunkter om att föräldraledigheten var onådigt lång, en kvinnofälla, att en inte hade lust att betala för rätten till föräldraledighet när denne inte själv hade några barn samt att det fungerade så bra i bl.a. USA där det inte finns generell föräldraledighet.

Själv kan jag bara konstatera att föräldraledigheten är fantastisk! En möjlighet för både barn och föräldrar. Vi ska vara väldigt glada över att vi har den möjligheten. En lyx jämfört med övriga världen. Här i USA är det hårt för de föräldrar som inte har någon förmögenhet att leva på. De måste jobba för att få behålla sina jobb. Rätten till förskola som finns i Sverige finns inte i USA. I NYC finns den numera från 4 år och målet är att den ska finnas från 3 år. (Dock för låginkomsttagare.) Föräldrar som måste jobba lämnar de små barnen till äldre släktingar/anhöriga. Alternativet är att betala mycket pengar för en privat förskola eller nanny. Den som inte har välbetalda jobb eller förmögenhet får anpassa sig till den lösning som finns med släktingar/anhöriga. För vissa finns inte den möjligheten heller.

Alla barn som föds behöver sina föräldrar under hela sin uppväxt men är i särskilt stort behov av sina föräldrar det första året. Ett nyfött barn har inget eget alternativ eller möjlighet. Barnet anförtror sig till den som är i dess närmiljö. Om de vuxna som tar hand om barnet inte tar till sig barnet blir barnet utan anknytning. I Sverige kan anhöriga också vara föräldralediga för barn. Den möjligheten finns inte i USA. Föräldraledigheten ger oss möjlighet att ge våra barn bästa möjliga start i livet.

När det gäller ”kvinnofälla” så har vi forfarande valmöjligheter. En del vill inte ha barn, man behöver inte ta ut full föräldraledighet själv utan dela mellan föräldrarna/anhörig, alla dagarna behöver inte utnyttjas i ett sammanhang utan kan komma att användas till att träffa sina barn i sammanhang som inte behöver tas av semesterdagarna osv. Tryggheten är för barnet som ges en möjlighet till en bra uppväxt. Rätten till en föräldraledighet leder inte till att familjen automatiskt har bra ekonomi men ger en bra bas för första året.

Att inte vilja betala för det goda som samhället erbjuder oroar mig. Alla kan drabbas av sjukdom, utsatthet osv. Jag är tacksam över att det finns ekonomiskt skydd i Sverige. Här i USA har jag träffat så många hemlösa och psykiskt sjuka utan vård så att det är skrämmande.Det viktiga är att skattepengarna används på ett väl genomtänkt sätt samt att alla som kan arbetar och betalar skatt. I Sverige tas många saker för givet. Det är nyttigt att bo och leva i andra länder för att sätt sig in i hur olika samhällssystem ser ut. Sverige har ett imponerande samhällssystem! Jag är stolt över Sverige!

170612 – 170618 Kan skolor bli lika?

Komplicerad fråga. 🙂 Visst, alla kan ha samma förutsättningar rent ekonomiskt, identiska regler och mål. Men sen kommer olikheterna. Varje lärare är en person med egen personlighet, eget engagemang, stort eller litet, olika nivåer av intresse att lyssna på eleverna, egen uppfattning om hur man undervisar barn och ungdomar osv. Olikheterna slutar inte där utan barn och ungdomar har också egen personlighet, olika intressen, olika möjligheter att ta till sig kunskap, olika stöd hemifrån osv. Det finns ännu fler olikheter. Undervisningsgruppers storlek spelar roll men det finns inte en siffra som ger lösningen till allt. Gruppens storlek har att göra med de elever som finns i gruppen. Om flera i gruppen har enskilda inlärningsproblem ökar behovet av stöd. Gruppens storlek kan också påverkas av vem det är som undervisar i gruppen. Olikheterna fortsätter med hur det ser ut hemma för respektive elev, om föräldrarna uppmuntrar arbetet i skolan, om eleverna trivs i skolan i övrigt, att eleven har vänner/gemenskap etc.

Att skapa lika skola till alla är som jag började skriva en komplicerad fråga. Skola och utbildning är något som även påverkas av allt annat runt omkring oss i samhället. Det har länge funnits en uppfattning i Sverige om att alla elever undervisas i klasser, tar till sig kunskapen och sedan tar examen. Allt ska vara ”lika”. Problemet är att vi inte är ”lika” vare sig som barn, ungdomar eller vuxna. Förutsättningarna att ta till sig kunskap är inte heller ”lika”. Först när vi kan inse att vi inte är ”lika” tror jag att vi har en möjlighet att göra skolan mer lik för så många skolelever som möjligt. Helt lika kommer vi aldrig att bli och det är jag glad för. 🙂 Att vara den du är duger alldeles utmärkt.

170605 – 170611 Macron i Frankrike

Jag fascineras av vad som verkar hända i Frankrike. Macron tycks ha blivit något/någon som står för ”något annat”, något nytt i Frankrike. Men vad innebär dock detta nya? Intressant fråga men inte direkt lätt att besvara. Det man kan förstå är dock att de klassiska partierna har hamnat efter och har uppenbarligen inte förstått/lyssnat på vad som efterfrågas av väljarna. Det som är klurigt är att inte ens väljarna kan sätta ord på vad det är de önskar för förändringar, bara att det ska bli något nytt, något annat.

Om Macron verkligen lyckas prestera något nytt och nytänkande så kan det ha betydelse för den politiska situationen i många länder. Risken är dock att det ”nya” inte är något nytt, att väljarna blir besvikna. Så var det med Obama här i USA där många hade tänkt att Obama skulle genomföra en massa förändringar/något nytt. Det som inte var lätt för Obama var att de politiska besluten allt som oftast ska fattas av flera politiker med olika intressesfärer. Obama gjorde mycket och var/är en bra förhandlare i politiska frågor. Problemet var att inte alla politiker ville ha förändringar i USA. Ska bli spännande att se hur det är i Frankrike. Vill alla att det ska blir något annat/nytt i Frankrike? Är nytt/annat alltid samma sak när väljarna säger att det vill ha en förändring? Nja, risken är att det ”nya” har många olika sidor. Spännande.

170529 – 170604 Att vilja förändra

Det verkar som att det finns personer inom Moderaterna som har en önskan om förändringar i partiet. Det känns nästan som en klassiker när några tycks sprida ut att ett byte av vår partiledare skulle vara en lösning. Hur tänkte man där? Och vad var det som dessa personer skulle vilja ha istället? Jag såg inga svar på dessa frågor.

Det kanske är som i det övriga politiska lanskapet. Alla vill ha något annat, något bättre, något som gör att man vinner valet. Men det man ska komma ihåg är att detta aldrig kan uppnås av en enda person. Man behöver vara många fler aktiva som kan lyssna, sprida det politiska budskapet, har dialog med väljarna, tar debatter, har förmågan att bjuda på sig själv samt på ett bra sätt kunna ta emot kritik och sedan bemöta det på ett korrekt/trevligt sätt. Alla dessa aktiva behövs över hela landet, i varje stad, i varje bostadsområde. Det som är partiledarens roll med sin stab är att få många att bli aktiva och även komma ihåg att uppmärksamma och tacka för de insatser som görs.

Uppmuntran är något som vi alla behöver! Vi ska inte heller glömma att partiledaren också behöver få uppmuntran. 🙂 Behovet finns hos oss alla och ger hos energi att jobba på mot gemensamma mål. Att gnälla i det dolda är fegt  och det skulle ge mycket mer inspiration att istället komma med nya idéer, nya sätt att tänka, framtiden, osv. Viktigt att partiets ledning inte missar att lyssna till sina aktiva. Vardagen är det som mest berör oss alla. Vår vardag är våra liv.

170522 – 170528 Betyg ger bra vägledning om rätt använt.

Betyg är ett alldeles utmärkt verktyg för att fastställa hur det går med elevens studier. Det viktiga är att elev och lärare har ett bra samarbete som visar sig i att både elev och lärare är eniga om elevens kunskaper och hur eleven ska komma vidare i sin utbildning. Tyvärr fungerar det inte alltid så idag utan betyg känns ibland felaktiga av eleven. Även om det kan kännas svårt att sätta betyg så är det något som varje lärare absolut måste kunna göra för att ha möjlighet att skapa det samarbete som betyg är tänkt att leda till. Poängen med mindre undervisningsgrupper är bland annat att lärarna har mer tid till att skapa samarbete med eleverna och arbetet med betygsättning.

Att följa en elevs utveckling och prestationer kan vara riktigt spännande. 🙂 En utmaning för varje lärare är att se till att var och en av eleverna har möjlighet till att ta till sig kunskaper på ett eller annat sätt. Ingen har sagt att det är lätt att undervisa alla elever i skolan. Att undervisa är en utmaning och betygen blir det som följer utvecklingen. Om inte betygen utvecklas så är det inte bara elevens fel utan då handlar det även om läraren/undervisningen. Betygen visar hur samarbetet mellan elev och lärare fungerar. Båda sidor måste jobba bra och kreativt för att åstadkomma utveckling tillsammans. För att betyg ska fungera som det är tänkt krävs samarbete. Viktigt att inte glömma bort det!

170515 – 170521 Kaos i trafiken

Kaos i trafiken är ibland skrämmande. Här i New York blev det under söndagen stopp i Midtown tunnel så att bara en fil var öppen för trafiken från Manhattan. Vilket kaos! Inte heller blev det bättre av att bilförare körde rakt ut i korsningarna runtomkring trots att de borde ha förstått att trafiken mot Midtown tunnel stod stilla. Effekten blev att all trafik stoppades upp. Här i New York har bilförarna ett ganska argt beteende i trafiken när inte trafiken rullar på. 🙂

Det jag kunde konstatera är just att det behövs instruktioner om alternativa vägar på ett tydligt sätt för att kunna få biltrafiken att fungera när det blir stopp. Speciellt när mängden bilar är så väldigt intensiv. Nu var det ju ändå en söndag och inte vardag vilket får ses som tur i oturen. Vad man kan lära av att suttit fast i denna typ av trafikhändelse är att det behövs fler möjliga vägalternativ att flytta sig mellan olika större punkter. Viktigt att även Stockholm har ett fungerande vägnät så att trafiken kan flyta på även om det inträffar större olyckor. Stockholm växer varje dag vilket även ökar trafiktätheten.