170116 – 170122 Straffskala när det gäller sexuella brott mot barn

Jag har många gånger funderat på varför sexuella brott mot barn sällan leder till långa fängelsestraff. Visst, möjligheten finns men det är mer undantag än regel. Varför är det så? En intressant fråga som det nog inte är helt enkelt att hitta ett svar på. En sak som stör mig är hur vi i Sverige värderar vittnesuppgifter från barn i jämförelse med vittnesuppgifter från vuxna. Varför skulle det egentligen vara någon skillnad? Att barn inte alltid har koll på datum och tid så finns det lika väl vuxna som inte heller har det. Något annat som stör mig är att det i vuxnas värld kan finnas en förväntning att barnet ska vilja berätta vad det har blivit utsatt för. Det skulle säkert barnet också vilja MEN för att det ska vara möjligt måste det finnas vuxna i barnets närmiljö som vill lyssna till barnet och stödja.

Om ingen lyssnar så tystnar barnet successivt för att inte längre försöka berätta. Värt att komma ihåg är att många barn bara har sin familj som närstående. Om barnet inte vet vad som ska hända om det berättar om vad det har blivit utsatta för så är det också något som kan tysta ett barn. Ett barn är beroende av vuxenvärlden under sin uppväxt. Att då bli utsatt för olika former av övergrepp gör att barnet hamnar i en svår situation. Situationen kan även försvåras av om övergreppen utförs av någon som barnet tycker om.

Att begå brott mot barn är för mig helt förkastligt. Jag hoppas att det är det för många andra människor också. Likväl begås det brott mot barn varje dag över hela världen.  Helt oförsvarligt! :(

 

170109 – 170115 Möten med livsöden

Jag har under många år träffat människor som har berättat om sina livsöden. Jag har så gott som aldrig frågat men likväl har jag fått lyssna på olika människors berättelser om vad som har hänt dem/vad de har varit med om. Intressanta berättelser, spännande men också skrämmande och tragiska. Häromdagen fick jag ta del av ytterligare en persons berättelse.

Den här gången var det en ung kvinna, 18 år gammal, som berättade att hon varit inlåst med sin lillasyster i familjens bostad i 15 år! :( Den unga kvinnan hade väntat på att bli 18 år gammal och då tagit sig ut och uppsökt socialtjänsten i New York och berättat om sin livssituation. Den unga kvinnan bor nu i ”shelter” dvs. boende via socialtjänsten. Hon kunde även berätta om sin lillasysters situation som också numera har fått hjälp.

Hur kan någon vara instängd i 15 år? Det jag mötte var en ung kvinnan som skämdes över att hon aldrig har gått i skolan, att hon endast har fått titta på vissa program på TV samt läsa kartböcker. Den unga kvinnan var väl insatt i var länderna är belägna, världsdelarna och annat som finns att lära sig i kartböckerna. Dock är förmågan att läsa och skriva på mycket låg nivå. Hon berättade att hennes mamma inte heller kan läsa, skriva vare sig sitt ursprungsspråk eller engelska samt inte heller prata engelska. Den här unga kvinnan har bröder som har fått gå i skolan men som inte har fått sprida kunskapen till sina systrar.

Det som också var tråkigt är att de två systrarna aldrig fick träffa någon jämnårig utanför familjen. De fick med andra ord inte gå ut och inte heller träffa andra människor utan de två systrarna levde tätt tillsammans samt med sin mamma. Varför blev det så här? Pappan är konservativ muslim och ville inte att hans ”kvinnor” skulle påverkas av/se allt det som finns tillgängligt här i USA. Mycket tragiskt.

Att stänga dörrar till nya upptäckter istället får att uppmuntra kunskap är något som jag verkligen tar avstånd ifrån. Utan kunskap är det svårt att ta sig fram på arbetsmarknaden för sin försörjning och sin framtid. Här i USA är det alltid krångligt att höja kunskapsnivån när man är vuxen och inte har gått i skolan alls. Som volontär försöker jag hjälpa till med undervisning i att lära sig prata, läsa och skriva engelska. Ett steg närmare för att lära sig mer.

170102 – 170108 Vad avgör vad ett land satsar på?

Här i USA upplever jag att jag träffar människor med psykiska problem var och varannan dag, läser om brott begångna av människor med psykiska problem, barn som av olika orsaker drabbas av psykiska problem osv.  Likväl finns det ingen tillgänglig fungerande psykvård här i USA. Allt bygger på att man ska ha en sjukförsäkring trots att man som psykiskt sjuk inte alltid klarar av att ta hand om sin egen ekonomi och andra vardagliga frågor.

Här i USA satsar man dock mycket pengar på fängelsevistelser för de som har begått olika typer av brott. Brotten har olika omfattning och kan vara små brott till väldigt allvarliga brott. Många av de som sitter i fängelser har psykisk problematik och hade det redan innan de begick sina brott. Bra psykvård kunde ha minskat antalet begångna brott.

För mig är det obegripligt att man dömer människor till livstidsstraff flera gånger om samt några år till. Det känns inte ens som att det har något med verkligheten att göra. Hur kan detta fortfarande pågå? USA är dessutom ett land som via sina delstater även har olika brott, straffskalor etc. Någonstans är det fel i ett rättsystem i en demokrati som inte ser likadant ut i hela det aktuella landet. Att inte heller ha vård tillgänglig för alla människor  med t.ex. psykiska sjukdomar, som pågår hela livet ut, är också förkastligt.

När fängelsevistelser är en så stor kostnad i samhället, samt att det finns samband mellan psykisk sjukdom och begångna brott så borde någon klok människa/politiker kunna tänka tanken att tillgång till vård kan leda till minskad brottslighet. Jag har mött psykiskt sjuka människor som har varit hemlösa/utsatta till och från under sitt liv. De jag har träffat har kommit tillbaka till att ha tillgång till medicin via sin mamma som har sin son/dotter boende hemma hos sig fastän sonen/dottern är vuxen sedan många, många år tillbaka. Den som inte har någon förälder tillgänglig fortsätter vara hemlös.

Att satsa ett lands tillgångar på att få ett land att fungera borde vara självklart. Varför finns inte vården tillgänglig? Varför ska människor låsas in för all framtid? Problem försvinner inte även om man låtsas att de inte finns. Politik bli bra först när den utgår från verkligheten.

161226 – 170101 Gott nytt år!

Känns positivt när människor tror gott om det nya året 2017! Jag vet att det finns flera goda saker som kommer hända under 2017 men det är också många oroande faktorer i världen. Jag hoppas att 2017 blir ett år med insikt om ansvaret som varje enskild har för en fungerande värld och land.

Själv mötte jag det nya året uppe på taket på en hög byggnad i New York. :) Fascinerande utsikt! Saker och ting kan se annorlunda ut beroende på hur vi tittar och vad man vill se. New York är en intensiv och spännande stad på flera olika sätt. Samtidigt finns det dock stora sociala skillnader i New York. Människor, både vuxna och barn, som är socialt utsatta medan andra människor lever ett mycket gott liv. Skillnaderna finns överallt. Även i Sverige. Det vi behöver göra är dock att se alla människor oavsett sociala skillnader. Att inte bli sedd skapar bitterhet och missnöje, en känsla av att inte vara inkluderad i det som andra verkar ha. Vi behöver alla välja att se alla och även försöka lära känna det som vi inte känner till. Det okända. Det okända behöver inte vara något farligt utan kan även bjuda på överraskningar och livskvalitet!

161219 – 1612 25 Juletid

Jag är en människa som verkligen gillar julen med värme, ljus, grandoft, julgranskulor, närhet till de som står en nära och helt enkelt bara vara. :) Känner tacksamhet över att jag har möjlighet att njuta när det är juletid. När man läser tidningar och lyssnar på nyheterna blir man varje dag påmind om naturkatastrofer, krig, fattigdom, terrorism, vansinnesdåd och mycket annat elände.

Man blir fundersam över hur allt elände uppstår när vi är så många  i världen som har möjlighet att göra goda/bra saker i våra samhällen. Jag kommer aldrig förstå varför en person t.ex. vill döda en lastbilschaufför , stjäla lastbilen och köra ihjäl/skada en mängd oskyldiga människor. Vart tog det logiska tänkandet vägen? Att skada oskyldiga människor kan aldrig vara logiskt. Varför känner sig människor i väst tilltalade när IS uppmanar till destruktiva handlingar?

Varför lockas inte människor till goda/bra handlingar? Varför är det destruktiva mer lockande? Vill människor i väst protestera mot samhället de lever i? Känner de sig förbisedda så att de vill hämnas/förstöra? Hur hamnade vi där? Någonstans måste det finnas förklaring till den bitterhet som tycks råda bland människor i många samhällen i väst. Ibland finns det förklaringar i psykisk ohälsa men inte alltid. Inte vad som blivit känt innan i alla fall. Jag tänder ett ljus och hoppas att världen och människornas tankar blir lite ljusare nästa år. Att känna hopp kan även leda till möjligheter. God fortsättning! :)

161212 – 161218 Hur löser man problem?

Tycks faktiskt vara en svår fråga om man tittar på konflikter och fattigdom runt om i världen. I matematikens värld går det bra med logiskt tänkande. Varför fungerar inte det med problemlösning i verkligheten? I matematiken är det bara ett svar som är rätt även om vägen dit kan se olika ut. I verkligheten finns det olika åsikter och många olika slutsatser. Var tog det logiska tänkandet vägen?

Syrien är ett lysande exempel på en konflikt där åsikterna är olika och hindrar en hållbar lösning på konflikten. Medan konflikten fortgår dör oskyldiga människor i alla olika åldrar och kön. Varför? Det är som att de levande människorna inte har något värde/inte spelar någon roll, som om de var schackpjäser som bara flyttas runt eller tas bort. Rent matematiskt är människorna i Syrien samma sorts människor som i andra länder. Familjer som har mamma, pappa, barn, farmor, morfar osv. De firar sina högtider, lyssnar på musik, går i skolan, jobbar, träffar vänner, har intressen etc. Människorna i Syrien vill också leva i fred i en fungerande demokrati.

Rent matematiskt går det med fred och och en fungerande demokrati även att stoppa flyktingströmmen. Ingen människa behöver fly om man lever i fred och i en fungerande demokrati. Varför blev logisk problemlösning istället utövande av makt där människor dör och drabbas på flera olika sätt? Skrämmande när ”makten” lämnar det logiska tänkandet. Om den som har makten inte kan se logiska sammanhang hittar denne inte den logiska lösningen. Problemen kvarstår. :(

161205 – 161211 Stockholm

Har varit i Stockholm och kan konstatera att jag trivs i Stockholm! :) Det är något speciellt med att komma ”hem” och träffa människor som står en nära på många olika sätt. I juletid är stämningen speciell, vädret kallt men miljön bjuder ändå på värme. :)

Sverige har traditioner som många fler än jag uppskattar. Här i New York finns det en hel del svenskar och vi är många som har tagit med oss de svenska traditionerna. :) Vi var några som bakade lussebullar härom kvällen. Träffade två svenska kvinnor som driver varsin egen verksamhet. Den ena bakar svenska småkakor som säljer bra i New York. Väldigt goda! :) Den andra är illustratör och ritar mat på olika sätt till böcker och annat. Kreativt!

Det gäller att vara kreativ när man ska hitta en affärsidé för att starta en egen verksamhet. Stimulerande att lyssna till personer som berättar om sin resa för att komma fram till sin affärsidé. Träffade även en ung kvinna som jobbar som fotomodell och som jobbar med att få en arbetsvisum till USA. Kul att träffa unga människor som drivs av mål som de vill uppnå. Ska bli spännande att följa!

 

161128 – 161204 Finns politisk dialog?

Jag blir lite fundersam om det verkligen finns någon politisk dialog numera. Det känns lite som att väljarna pratar om vissa saker och politikerna om andra. Jag tror att det behövs en politiska dialog mellan väljarna och politikerna för att valet 2018 ska bli ett val som bygger på klara och tydliga besked som väljarna kan ta ställning till.

Det är ett oroväckande tyckande på sociala medier där personer uttrycker sina åsikter om specifika personers personlighet/utseende och inte om personens aktuella politik. Det är inte heller någon dialog utan mer ren smutskastning. Hur hamnade vi här? Varför pratar vi inte längre med varandra utan skriver istället ner våra åsikter på sociala medier? Kanske är det lättare att tycka/ha en åsikt om man inte har en person framför sig. Varifrån kommer rädslan att uttrycka sig? I en fungerande demokrati är det tänkt att människor ska kunna uttrycka sig/ha åsikter. Likt förbaskat så är människor rädda för att uttrycka sina åsikter. Ibland kan det säkert bero på att personen har väldigt speciella åsikter men man måste själv kunna ta en debatt om sina speciella åsikter precis som alla andra åsikter. Annars får man hålla sina åsikter för sig själv.

Dialog och diskussion gör att människor kan växa i insikten om hur samhället ser ut och fungerar. Det ger möjligheten att få svar på frågan varifrån/varför vissa åsikter dyker upp i vårt samhälle. Insikt och förståelse leder ofta till en bättre debatt om politiska frågor. Dialog, debatt, diskussion osv. behövs! Stå för dina åsikter och var beredd på att föra en dialog med andra!

161121 – 161127 Vänskap

Bland det bästa som finns är vänskap som alltid finns där oavsett hur lång tid det har gått sedan sist man sågs. Fascinerande att möta vänner som man inte har träffat på väldigt länge och man bara pratar vidare som om man träffades häromdagen! Kanonkul! :) Har tillbringat en förlängd helg i London med många trevliga möten. Gemensamma upplevelser gör att man har minnen tillsammans och att man trivs i varandras sällskap. Guld värt!

Jag lyckades även träffa en av ägarna till ett av Sveriges största företag utan att veta om att det var den aktuella personen. Jag pratade på som om jag pratade med vem som helst om vad företaget skulle kunna göra bättre när det gäller sociala insatser och uppföljning. :) Fick veta efteråt vem det var jag hade pratat med. :) Personen ifråga får skylla sig själv när han valde att inte berätta vem han var utan bara sa sitt förnamn. :) Det var ett bra samtal.

161114 – 161120 Pedofili

Blev förbannad när jag läste i DN idag om att 51 personer gripits i Norge misstänkta för grova sexuella övergrepp på barn. :( Varför finns det en önskan hos vuxna människor att förgripa sig på barn? Hur kan det finnas ett intresse att begå sexuella övergrepp mot så små barn som spädbarn? Helt obegripligt. Det som skrämmer mig med artikeln är att flera av de gripna synes vara välutbildade och ha varit väl sedda av sin omgivning. De var också IT kunniga så att de kunde dölja sina aktiviteter på Internet.

När vuxna döljer saker som de ägnar sig åt så vet de ju säkerligen att det de gör är förbjudet och något som inte är accepterat i ett fungerande samhälle. Likväl ägnar man sig åt det förbjudna. Det som gör mig ledsen är att barn/ungdomar söker sig till Internet i förhoppningen över att hitta bekräftelse och uppskattning från andra människor. Vart tog bekräftelsen från familjen vägen? Bedrövligt att inte alla barn/ungdomar kan känna trygghet och bekräftelse från sin familj och omgivning. Irriterar mig när vuxna människor utnyttjar otrygghet och utövar sexuella övergrepp istället för att ge stöd till barn/ungdomar så att de kan bli starkare/tryggare i sin väg mot att längre fram bli vuxna. Sexuella övergrepp mot barn är helt förkastligt!