170911 – 170917 Kyrkoval och politik?

För mig har inte politik att göra i kyrkan. Kyrkan står för en övertygelse som det är var och en fritt att vilja följa eller inte. Politik handlar om demokrati att styra ett samhälle och innebär att samtliga medborgare i ett land måste följa de majoritetsbeslut som fattas.

I kyrkan blir det också majoritetsbeslut som gäller för kyrkans medlemmar men där borde beslut fattas av engagerade/troende människor som vill vara med och påverka det arbete som kyrkan utför.  Trist att inte alla politiska partier kan välja att överlåta kyrkan till engagerade/troende. Kanske handlar det om att politiker velat hålla fast vid sina positioner. Jag hoppas att det till nästa kyrkoval ska vara politiskt partifritt. Politiken måste släppa taget om kyrkan. Dags för kyrkan att få gå sin egen väg.

170904 – 170910 Framtiden

Blir lite fundersam över när jag träffar/pratar med människor som vill att moderaterna klart och tydligt ska visa var partiet är på väg. Jag blir ännu mer fundersam när jag pratade med en person som funderade på om inte Sverigedemokraterna var tydligare? Sedan blev jag irriterad. Invandringsfrågan tycks ha blivit något som uppfattas som den viktigaste frågan i Sverige och något som kommer att riskera att Sverige går under. Hallå! Det verkar som att de svenska väljarna verkar ha en väldigt vag uppfattning om vad ett samhälle består av och hur ett land behöver styras. Jag har också fått höra att det är ”politikerna” som ska lösa ”problemen”. Jag tror att väljarna också behöver ta på sig ett ansvar! Så länge väljarna sprider sina röster på fler partier så blir det ingen majoritet.

Så länge det inte finns en majoritet så blir politiken en blandning av åsikter och värderingar. Drömmen om att alla ska ”samarbeta” är en god tanke och det sker redan idag i viktiga frågor. Hur lätt är det att sia om framtiden? Målet är alltid att Sverige ska fortsätta utvecklas, att vi har en fungerande marknad för företag, utbildning, en levande arbetsmarknad, ett försvar, bra sjukvård, trygghet osv. Inget kan idag tas för givet vilket gör att landets ledning också alltid måste vara beredd på det överraskande, oväntade. Invandringen 2015 var ett sådant tillfälle. Vad Ryssland gör framöver ett annat, terrorism, naturkatastrofer, smittspridning, lågkonjunktur och klimatförändringar många fler. Det finns säkert mer okänt som vi ännu inte vet något om.

Så vad är det för framtid som väljarna vill ha? Ibland kanske väljarna också måste acceptera hur verkligheten ser ut? Om samarbete är det som väljarna vill ha så måste också fler partier få vara delaktiga. Jag blir orolig när Vänsterpartiet påverkar Sveriges ekonomi. Väldigt orolig. Ekonomisk strategi är inte det partiets starka sida. För mig är ekonomiskt tänkande viktigt för Sverige. Ekonomiskt tänkande ger oss möjligheter och det ger oss också en framtid.

170828 – 170903 Hösten kommer

Känns som att det var sommarens sista vecka. Allt börjar rulla i gång som vanligt. Mina förhoppningar under hösten är att vi i Moderaterna nu får en ny vald partiledare, att den politiska debatten ska leda till att samtliga politiska partier gör en bättre insats, att debatten hålls på en saklig nivå samt att både medlemmar och väljare lyssnar på politiska debatten istället för att komma med personliga angrepp.

2018 är det dags för ett byte av regering i Sverige samt absolut ett byte av majoritet i Stockholm. Om vi ska ha möjlighet till det så är det ett gediget arbete som behövs från alla oss aktiva.  Dialogen är aldrig för liten. Varje samtal har möjligheter! 🙂 Sociala medier påverkar mycket men kan också ge otydlighet när inläggen ser ut som ett gräl. Gräl är det sällan som folk vill stanna kvar och lyssna på. På sociala medier finns det alltid folk som vill starta ”gräl” så att ingen ska läsa/lyssna på vad som sades från början.

Det är roligt med politik så länge den är saklig och man kan uppnå saker/förbättringar. För att nå dit kommer vi förmodligen behöva förhandla med fler än Alliansen. Inget parti kan vara helt osynligt i förhandlingarna. Vissa frågor är större än partitillhörighet. Partierna måste helt enkelt komma överens.

170821 – 170827 Ny partiledare

Efter denna veckas händelse med att Anna Kinberg Batra avgick så har jag blivit fundersam över vad det är som medlemmar respektive väljare vill att partiledaren ska leverera. Enligt min uppfattning kommer den nye partiledaren inte ha en lättare uppgift än den Anna hade. Dessutom kommer den nye partiledaren att ha ännu mindre tid att sätt sig in i partiets situation och presentera en lösning inför valet 2018.

Att vara partiledare blir ett allt svårare uppdrag. Alla väljare tycks ha egna förväntningar, egna uppfattningar om vad som behöver göras, hur landet ska vara, vad som är viktigt osv. Det finns de som vill se framtidsperspektiv som visar vad målet är om 10-15 år framåt i tiden. Det vill säga vad politiken vill att Sverige ska uppnå. Jag har kunnat konstatera under åren att det tar tid att genomföra politiska beslut. Eftersom inget parti har egen majoritet innebär det att så gott som varje beslut behöver förhandlas med annat parti/er vilket gör att det förändras. Resultatet blir att idéen från början oftast bara blir genomförd till viss del.

När det gäller ett parti så blir det även förhandlingar om olika idéer inom ett parti. Ett parti kan inte ha åsikter som står på helt olika sidor i flera frågor. Alla medlemmar/aktiva behöver lyssna på varandra för att komma fram till vad som är viktigt för partiet att föra fram. Därefter måste medlemmar/aktiva jobba mot det gemensamt uppsatta målen. Att avsätta partiledaren igen saknar trovärdighet och är inte någon lösning.

Du som blir nye partiledare för Moderaterna kommer ha en uppgift som nog kräver all din kraft och energi. Men det krävs något mer. Anna la ner mycket kraft och energi men det var inte nog enligt vissa i partiet. Frågan är vad ”något mer/annat” är för något? De som drog i gång drevet mot Anna har inte visat vad ”något mer/annat” skulle kunna vara. Anna tillsatte flera grupper i olika frågor för att lyfta fram det som medlemmarna tyckte var viktigt. Tydligen var det inte nog. Jag är nyfiken på vad”något mer/annat” innebär. Finns nog många svar även på den frågan…..

170814 – 170820 Skottlossning

Känns konstigt med den aktuella skottlossningen i Sverige just nu. Här i USA pratas det om all skottlossning i Chicago och dess dödsfall. Jag blir nyfiken på vad det är som gör att vissa människor i Sverige väljer att skjuta på andra människor av olika skäl. Blir saker bättre för att man skjuter någon man anser vara ett problem? Blir skotten en lösning? Jag skulle svara nej på båda frågorna om man ser till konsekvenserna.

Ibland måste människor släppa taget och gå åt skilda håll. Bryta upp och förändra sin livssituation. Något har gått för långt om man tror att man genom att skjuta/skada/döda någon annan löser sina problem. Den som skjuter ska aldrig gå ostraffad. Den som blir beskjuten är sällan en ensam person utan är någon som kan ha en partner, barn, anhöriga osv. Offren blir med andra ord fler än den som blir beskjuten. Den som skjuter har också ofta familj och anhöriga. En händelse påverkar många människors liv. Till vad nytta? Ingen alls. Den som bara tänker för stunden behöver lyfta upp blicken och upptäcka att det finns en framtid. Framtiden blir mer stimulerande om vi är flera som når dit.

170807 – 170813 Hawaii

Har haft lyckan att vara i Hawaii under veckan. 🙂 I min bild av Hawaii så fanns det kvinnor som dansade i typ bastkjol och hängde på turisterna blomsterkransar. Så kanske det var en gång i tiden men inte nu. Dock lever traditionen med blommorna vidare. Hawaii visar olika sidor. En sida är numera intensiv, massor med turister, shopping, bilköer, rusningstrafik osv. En annan visar en del av ”paradiset” så nära man nu kan komma. 🙂

Hawaii har militäranläggningar och det kan ju bli högaktuellt om det händer något mellan Nordkorea och USA. Ett besök till Pearl Harbor gjorde att man aldrig vill ha något krig igen. På den här resan har jag besökt Hiroshima och Pearl Harbor. Två sidor av samma krig. Nyttigt att ta del av hur respektive land beskriver händelseförloppet. Har nu sett så mycket om krigshändelser att jag aldrig kan se krig som en lösning. Vi måste hitta andra, snabbare, lösningar.

 

170731 – 170806 Japan

Har den här veckan varit i Japan. 🙂 Efter Vietnam så känns  Japan som ett väldigt strukturerat och ordningsamt land. Nästan lite väl ordningsamt. Jag har åkt tåg genom Japan och resandet/förflyttningar ska i Japan ske snabbt och effektivt. På biljetten anges vilken vagn man ska sitta i, sedan finns det linjer på perrongen där ingången till en specifik vagn kommer vara när tåget stannar och där man förväntas köa. 🙂 Effektivt! Alla japaner verkade följa instruktionerna. Var lite rörigare bland turisterna. 🙂

Något som imponerar är toaletterna på stationerna. Fräscha och nystädade hela tiden! 🙂 Även inne i Tokyo är toaletterna fräscha. Tokyo består av ett tåg- och tunnelbanenät med en otrolig mängd resenärer hela tiden. Trots alla resenärer så flyter allting på. Imponerande!

Den japanska befolkingen bugar ständigt mot människor de möter, tackar, välkomnar osv. Såg till och med en dam som pratade i mobilen och bugade samtidigt som hon avslutade samtalet. 🙂 Har upptäckt att jag också har börjat buga mig när jag tackar osv. Bugandet har bivit som ett alternativ till hej/hej då. Bugandet har blivit ett sätt att kommunicera eftersom det inte är så vanligt här i Japan att man kan prata engelska. Lite trist. Alla TV-ptrogram och filmer är dubbade till japanska på de vanliga kanalerna.

Japan är ett land med historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Intressant att ta del av. Det var även lärorikt att besöka Hiroshima där atombomben sprängdes i slutet av andra världskriget. Skrämmande förstörelse när det skedde. Ingen vinner på att orsaka krig utan alla förlorar. 🙁

170724 – 170730 Saigon/Ho Chi Minh, Vietnam

Befinner mig i Saigon, Vietnam. En stad som inte riktigt har hängt med i samhällsutvecklingen. Kanske inte så förvånande när Vietnam är ett kommunistland. Hade en intressant diskussion med en kvinna som berättade att hon och hennes släkt kommer från Sydvietnam. När det skulle bli ett enat Vietnam istället för Syd och Nord var det kommunismen som styrde och är så fortfarande. Kvinnans familj hade jobbat på bankkontor och liknande och blev i samband med ”freden” svartlistade dvs. de skulle aldrig kunna bli medlemmar i det kommunistiska partiet. De blev också fråntagna tre fastigheter som de ägde. Idag representerar kvinnan tredje generationen i sin familj och är fortfarande svartlistad.

I Vietnam finns det ca 20% partimedlemmar och samtliga dessa har fri tillgång till utbildning och hälsovård. Övriga medborgare får betala för motsvarande tjänster. Den svartlistade kvinna försöker få utbildning på universitetsnivå men det är inte lätt att få komma in på någon utbildning på grund av att hon och hennes släkt är svartlistade. Det hjälper inte att betala. Jag frågade om man i Vietnam har möjlighet att lämna landet. Kvinnan berättade att det går bra att åka till andra länder i Asien men vill man åka västerut så måste man ha 50 000 USD som staten spärrar på ett bankkonto i Vietnam. Om personen inte kommer tillbaka går de spärrade pengarna till staten. Kvinnan berättade att många i Vietnam på 70- och 80-talet åkte till kommunistländer i Europa för studera kommunismen och dessa personer kom aldrig tillbaka. De stannade i Europa.

Vietnam är ett kommunistland som inte lever upp till sitt mantra att alla ska behandlas lika. Vi har sett mycket fattigdom, miljöförstöring, brist på utbildning, butiker med så dyra priser att det är mycket dyrare i Vietnam än i övriga världen mm. Det är som skilda världar. Några har mycket, andra lite och några har inget. Hela Saigon är som en invasion av mopeder. Mopeden är det sätt som är lättast och billigast att ta sig fram på. Konsekvensen med mopeder är att det knappt finns trottoarer att gå på för där står det mopeder. Det är även livsfarligt att gå på gatorna med all trafik.

Blev lite entusiastisk när jag läste och såg att det byggs tunnelbana i Saigon. Fick sedan höra att den bara kommer att gå ut till en form av Disneypark och inte runt i staden och till förorter. Har varit intressant att ta del av Saigons historia som dock är vinklad av landets ledning. Uppskattar att man själv har haft tillgång till flera källor för att stämma av hur historien egentligen ser ut. Precis som jag alltid har tyckt så är kommunism bara negativt för ett samhälles utveckling. Bedrövligt att ett land med stora möjligheter hindras av förlegad kommunism.

170717 – 170723 ”Kastlös”

Jag blev glad när jag i DN läste att en ”kastlös” blir Indiens nye president. Samtidigt blev jag frustrerad över att begreppet ”kastlös” fortfarande används. Det skulle vara intressant att få veta hur dessa skillnader mellan människor skapades och varför. En gissning är att det var det klassiska dvs. att några är ”bättre” än andra. Av någon anledning lever denna uppfattning kvar även om vi nu har kommit till 2017.

Frågan om människor lika värde har varit aktuell länge men lik väl så lever skillnaderna kvar. Vi har skillnader mellan kvinnor och män, svarta och vita, rika och fattiga etc.etc. Här i New York ser jag skillnaderna varje dag. Det är inte lätt att var psykiskt sjuk, hemlös, fattig osv. här i New York. Jag har mött finansiellt starka personer som uttryckt sig att det känns så bra när andra uppskattar de gåvor som personerna har gett till ”behövande” i New York. Själv blir jag fundersam över varför det inte finns ett större intresse för att förändra samhället så att alla människor har en möjlighet att försörja sig själva alt. erhålla stöd från samhällets sida pga. sin allvarliga sjukdom än att behöva tigga och hela tiden visa sin tacksamhet. Jag antar att det fortfarande finns de som, tyvärr, uppskattar dessa skillnader. Trist.

170710 – 170716 Ekonomiskt skydd vid sjukdom

När man är uppväxt i Sverige så vet man att det finns ett ekonomiskt skydd om man skulle bli sjuk och inte kan arbeta. Här i USA har jag full sjå med att försöka förstå hur det ekonomiska skyddet ser ut vid sjukdom. Jag kan nog konstatera att det inte riktigt finns något skydd vid sjukdom utan det som finns är en form av försörjningsstöd som träder in när personen har använt alla sina pengar/tillgångar.

Alldeles nyligen så blev ekonomiskt skydd vid sjukdom aktuellt. En av personalen i huset där vi har vårt boende blev väldigt allvarligt sjuk. Personen blev inlagd på sjukhuset för behandling. Personen använde de dagar som denne har rätt att vara sjuk per år samt sina semesterdagar under tiden på sjukhuset. Konsekvensen av detta är att personen inte längre har några inkomster. Personen är inte heller frisk nog för att kunna jobba utan fortsätter fortfarande att försöka övervinna sin sjukdom.

Den sjuke personens kollegor har nu startat en ”fond” för att hjälpa sin kollega ekonomiskt. Det man hoppas på är att alla boende i fastigheten ska ge sitt bidrag till personens ”fond” för att kunna hjälpa denne att klara sig ekonomiskt. Min fundering var direkt om detta kunde inbringa tillräckligt med pengar för att klara individens försörjning under en viss tid. Ska bli intressant att se om/hur det fungerar. För mig känns det konstigt att ett land inte kan bygga upp ett skydd för medborgare som drabbas av sjudom. Alla kan bli allvarligt sjuka.

Just nu så ska det snart röstas om Trumps nya Health Care och den kommer inte att hjälpa sjuka människor. Jag blir upprörd när jag hör Republikanska politiker som säger att man inte blir sjuk om man håller sig i form, äter rätt och rör på sig. 🙁 Naivt och dumt. Politiker måste ha kunskap om allt som händer i ett samhälle och dess medborgare. Politiker kan inte leva i sin egen lilla verklighet.