Arkiv för maj, 2010

100531 Fint väder!

måndag, maj 31st, 2010

Positivt att det var lite varmare idag. Det är trist när maj känns som november…… Eftermiddagen ägnade jag åt att arbeta med problem i en större grupp. Att lösa problem är min stora passion i livet. Jag tycker att det är fantastiskt kul att strukturera upp problemet och sedan gottar jag mig åt att hitta olika lösningar. Ett rent nöje! Idag fick man stå i ring och lära känna varandra. Den typen av upplägg har jag aldrig gillat. Det krävs mer av dialog för att man ska lära känna varandra. Att välja vykort och säga sitt namn är ytligt. Sedan skulle vi lösa ett problem ur olika perspektiv vilket jag tycker är kul. Reaktionen i gruppen var direkt att det skulle bli svårt. Det tyckte inte jag. 😮 Det gäller att vara medveten om om  problemlösningen t.ex. är kortsiktig eller långsiktig. Man kan hitta akuta lösningar men det gäller också att hitta något som håller i längden. Det går inte att tänka på bara ett sätt utan man behöver vara kreativ i sina tankar. Jag hade svar på det mesta. 😮

100530 Mobbning

söndag, maj 30th, 2010

Barn- och elevombudsmannen, Lars Arrhenius, vill att Skolverket ska börja publicera listor som visar elevernas upplevelse av mobbning, skola för skola. Det tycker jag är en toppenbra idé! Det finns flera skolor som försöker ”mörka” att det förekommer mobbning på deras skola. Att skaffa sig en falsk image borde naturligtvis snabbt reglera sig själv och barn och ungdomarna skulle snabbt byta skola. Men är det verkligen så lätt? Och hur många kan man vara för att kunna byta skola? Det pratas mycket om det fria valet idag till skolorna men det är inte alltid fritt att välja. Varje skola kan inte ta emot flera barn än man har plats för och tur är väl det. För många barn, trångt, oväsen är inget som stödjer barn och ungdomar i inlärningsprocessen. Det som är behovet idag är att skolor ska hålla en jämn och bra kvalité och sedan ha sina egna inriktningar utöver läroplanen. För att vi ska uppnå målet med jämna och bra skolor så behöver eleverna blandas in i utvärderingarna. Det borde vara viktigast för skolorna att deras elever är nöjda med sin skola och vill rekommendera den till andra barn/ungdomar. Naturligtvis ska även föräldrarna vara nöjda med skolan men det brukar ge sig själv när föräldrarna ser sina barn vara nöjda och trivas i sin skola. Den sociala gemenskapen som finns på vissa skolor är fantastiskt bra! Det har stor betydelse för eleverna om de upplever trygghet på skolan. Jag hoppas att Skolverket nappar på Lars Arrhenius förslag!

100529 Försäkringskassan

lördag, maj 29th, 2010

Idag kampanjade vi i Västertorp där det var evenemang hela dagen med bl.a. loppis, musik, fika, brända mandlar etc. Vädret var kort sagt blött….. 😮 Jag diskuterade med en man som varit sjukskriven under en längre period och som blev utförsäkrad vid årsskiftet. Mannen hade därefter blivit undersökt av en läkare för att få sin sjukdom bedömd. Det som hände sen var att läkaren blev akut sjuk samma eftermiddag som mannen hade varit hos läkaren. Läkaren hade drabbats av leukemi och kom inte tillbaka till sitt arbete. Resultatet blev att datumet när läkarintyget skulle vara inlämnat till Försäkringskassan passerades. Den aktuella mannen visste att Försäkringskassan hade lång handläggningstid så han väntade tåligt. Att läkaren hade blivit sjuk kände han inte till. Efter dryga tre månader får mannen veta att det datum som läkarintyget skulle ha varit insänt innan hade passerats och att mannen därmed inte skulle få någon ersättning. Mannen blir upprörd och försöker få tag i sin läkare men får då höra vad som hände samma dag som mannen besökte läkaren. Det blir ett nytt läkarbesök och läkaren skickar in ett nytt läkarintyg. Försäkringskassans svar blir att då gäller ansökan från den 5 maj när läkarintyget kom in. Mannen fick inga pengar från början av januari fram till 5 maj. Är det rätt? Hur stort ansvar ska den sjuke ha om läkaren blir sjuk eller om läkaren helt enkelt inte klarar av sitt jobb inom rimlig tid? Mannen hade även hört chefen för Försäkringskassan säga i TV att nu är handläggningstiden 4 veckor för ett ärende vilket mannen inte tyckte stämde med verkligheten. Jag har i jobbet inte heller märkt av den snabbheten ännu…….

100528 Arbeta i Kina

fredag, maj 28th, 2010

Jag blir fundersam när jag läser om den arbetsplats i Kina där 10 personer har tagit sitt liv. Jag har aldrig tidigare hört talas om ett så stort fabriksområde där 420 000 människor arbetar. Jag blev ännu mer konfunderad när jag läste att dessa människor även till stor del bor inom fabriksområdet….. Det påminner mig om en filosof som jag inte kommer ihåg namnet på, troligtvis Foucault, som analyserade arbetssituationen på 1700-talet i Frankrike. Det lät faktiskt snarlikt som det är i Kina idag 2010. Det var nämligen någon som hade räknat ut att det var bra om de arbetande bodde inom fabriksområdet så att inte tid slösades bort på resor hem och sedan tillbaka till arbetsplatsen. Det var även diskussioner om de arbetande verkligen behövde fritid och sex. 😮  En människa kan aldrig likställas med en maskin. Varje människa har behov av ledighet, värme, trygghet och stimulans. När man har detta är det faktiskt extra kul att jobba!

100527 Polisen

torsdag, maj 27th, 2010

Bra inlägg i DN idag av Hanne Kjöller om polisen och deras verklighetsbild. Jag håller med fullt ut. Polisen behöver omstruktureras för att tänka nytt, ha mer effektiv verksamhet och ha en rörligare organisation för att följa med i utvecklingen. Jag praktiserade hos polisen 2004 vilket känns väldigt länge sedan men polisen har inte förändrat sig mycket sedan dess. Det var en hel del ”original” som satt i korridorerna. Med ”original” menar jag människor som verkar ha suttit på sina stolar de senaste 30 åren. Det är en fara för utvecklingen om människor fastnar på sina stolar och sina arbetsuppgifter. Att göra samma sak i många, många år står inte för förnyelse. Jag tycker att poliser är jätte viktiga i vårt samhälle och det är därför som jag även vill att polisen organisation ska vara med i utvecklingen. Det som är viktigt ska alltid utvecklas. Förändringar är utveckling. Det är oroväckande när polisen går i försvarsställning när det framställs kritik. Man ska ta reda på varför kritiken framställs och vad som kanske måste göra om. Återigen utveckling. 😮

100526 Rödgrön utrikespolitik

onsdag, maj 26th, 2010

Läste i DN att oppositionen redovisade sin utrikespolitiska överenskommelse i SvD 100525. Jag blir lite konfunderad när oppositionen ska kräva att USA ska ta hem sina 300 000 soldater från Europa, Mellanöstern och Asien. Vilken makt tror oppositionen de har över USA? Gunnar Jonsson skriver att det är uppenbart Vänsterpartiets antiamerikaner som bestämmer över den rödgröna utrikespolitiken. Jag blir väldigt bekymrad. Den storhet som oppositionen verkar anse sig ha är ju helt gripen ur luften. USA har en roll ute i världen att stärka demokratier och skydda dessa från olika diktaturer. Jag känner tacksamhet över att det finns amerikanska soldater som vill ställa upp för att bekämpa konflikter. Många människor dör under sina uppdrag och förtjänar absolut allas vår aktning oavsett vilket land de kommer ifrån. Vänsterpartiet är ett bekymmer för den rödgröna alliansen.

100525 Lärarens lön

tisdag, maj 25th, 2010

Jag blev lite fundersam över Jan Björklunds artikel under DN Debatt häromdagen om att elever inte ska vara med och bestämma lärarens lön. Varför inte? När vi vuxna arbetar bedöms vi av kunder, arbetskamrater och chefer på olika sätt. Vem ska bedöma läraren om inte eleven? Det är eleven som träffar läraren, tar emot undervisning och ska lära sig någonting på lektionerna. Rektorn kan inte veta om läraren är bra förrän rektorn har tagit del av elevernas uppfattning om läraren. Jan Björklund menar också att det vore orimligt att eleverna påverkade lönesättningen eftersom de inte är myndiga. Vad har det med saken att göra? Barn och ungdomar vet när de lär sig någonting och har givande lektioner. Tror Jan Björklund något annat behöver han nog prata med barn och ungdomar i skolan. Jag tror stenhårt på att eleverna ska få påverka lönesättningen för lärarna. Äntligen en möjlighet för barn och ungdomar att kunna framföra kritik mot lärare och som även har möjlighet att påverka. Dåliga lärare ska inte undervisa.

100524 Flykting

måndag, maj 24th, 2010

Jag måste nog erkänna att jag inte har trott att bemötandet av ensamkommande flyktingbarn är som det är i verkligheten. Jag upplever att varje flyktingungdom blir starkt ifrågasatt när det handlar om varför de har kommit till Sverige. Det är bra att vi är noga med att flyktingkraven är uppfyllda men vilket bemötande ska flyktingungdomar få? I min värld ska alla människor mötas med respekt. Oavsett var man kommer ifrån eller vem man är. Även avvisning ska ske med respekt. Idag pratade jag med en skola där en flyktingungdom går. Jag berättade att den aktuella ungdomen har viss psykisk problematik som kräver ett visst bemötande. Inget som på något sätt skulle vara betungande utan handlar mer om att det ska skapas dialog mellan den som undervisar och ungdomen. Jag möttes då av att den skolan var minsann ingen privatskola där man hade tid att undervisa någon separat. Att det var 33 ungdomar i klassen och de ljög om sin ålder och sina kunskaper. Skolan köpte minsann in böcker men de gick inte att använda för de var på fel nivå. Jag blev förvånad eftersom svensk skola inte ska fungera på det här sättet. Jag förklarade igen, hur man bemöter ungdomen, att det inte innebär något merarbete men att det är något som man måste tänka på. Till slut gav lärarens med sig, tog ungdomens namn och ska titta närmare på dennes undervisningssituation. Jag är glad att jag inte hade någon sån lärare när jag gick i skolan.

100523 Socialförsäkringssystemet

söndag, maj 23rd, 2010

Jag börjar bli fundersam över hur Försäkringskassan tillämpar reglerna som gäller för att göra utbetalningar angående sjukdom eller arbetslöshet. Dessa bombskadade soldater är bara några som har drabbats av den strikta tillämpningen. Jag har mött psykiskt sjuka som själva inte klarar av att fylla i de papper som Försäkringskassan vill ha. Konsekvensen har blivit att dessa personer faller ur socialförsäkringssytemet. De som fallit ur måste förr eller senare ansöka om försörjningsstöd för att kunna behålla sitt boende och kunna äta sig mätta. Men för att söka om försörjningsstöd måste personen ringa ett telefonsamtal till socialtjänsten och även uppfylla kommunernas krav för att erhålla försörjningsstöd. Det blir återigen papper som måste fyllas i men när det gäller socialtjänsten så går det bra att få hjälp med att fylla i papprena genom ett möte. Men för att det ska bli ett möte behöver personen ta sig till den aktuella socialtjänsten vilket också kan vara svårt för den som är psykiskt sjuk. Det är lätt att säga att en person ska ha en god man som strukturerar upp allt men det går inte heller så fort att få. Allt för att skydda personen så att denne inte erhåller en god man under felaktiga förutsättningar. Att bli sjuk, ha god ekonomi och ha sin psykiska hälsa i behåll gör att det löser sig på ett eller annat sätt. När den psykiska hälsan är dålig leder det även till fysisk ohälsa och detta tillsammans leder oftast även till dålig ekonomi. Då är det absolut inte lätt att själv lösa sin situation.

100522 Barnkonventionen

lördag, maj 22nd, 2010

Idag har jag ägnat dagen för ett återseende med människor som är aktiva inom Rädda Barnen från hela Sverige och som var med till Genève i maj förra året. Vi var med i Genève när den svenska regeringen skulle möta FN:s kommitté för barnets rättigheter vilket görs var femte år. Det arbete inom Rädda Barnen som det handlade om idag var hur Rädda Barnen i sin tilläggsrapport om hur Sverige fullgör sina åtaganden enligt Barnkonventionen ska kunna förankras bland de aktiva ute i landet samt även hos barn och ungdomar. Det var många bra diskussioner men det som gjorde extra stort intryck på mig var att den gemenskap vi hade funnit i varandra under de två dagar som vi var i Genève fortfarande fanns kvar. Det är bra att vi idag har många olika sätt att mötas på via tekniken men det mänskliga mötet betyder faktiskt allra mest. Det kan aldrig ersättas fullt ut av tekniken.