100728 Pedofiler

Jag blir faktiskt riktigt förbannad när vuxna ger sig på barn sexuellt. Med vilken rätt ger sig en vuxen på ett barn? Jag möter utsatta barn/ungdomar varje dag och jag har faktiskt aldrig mött ett barn/en ungdom som endast själv är orsak till sin situation. Föräldrarna och uppväxten har alltid påverkat barnets/ungdomens situation. Det betyder inte att alla föräldrar är elaka men en del föräldrar klarar faktiskt inte av sin föräldraroll. Värt att notera är att vår lagstiftning förutsätter att vuxna klarar av och tar ansvar för sin föräldraroll. Vad är det då som skyddar barn när föräldrarna inte gör det som lagstiftningen förutsätter? Ja, det är då socialtjänsten kommer in i bilden. Någon annan möjlighet finns inte för barn. Jag kan bara konstatera att det inte är lätt att vara barn/ungdom och försöka ta sig ur sin situation när föräldrarna inte klarar av att stödja och hjälpa till. Vuxna är inte alltid mer kompetenta än barn och ungdomar. Vi vuxna pratar om att barn och ungdomar måste lära sig hur man ska bete sig. När ska vuxna lära sig detsamma?

Kommentera

*