100729 Vill du engagera dig?

Här under följer en annons som söker efter personerna som vill vara med och arbeta volontärt med unga tjejer som inte har något hem de är välkomna i och som inte heller vill prata med socialtjänsten av olika anledningar. Kanske du kan hitta några luckor i din kalender? Läs och se om det är något för dig!

Tjejverkstan är en ny mötesplats för tjejer i åldern 13 till 20 år som inte vill – eller kan – gå hem. Här har tjejerna möjlighet att genom konst och kreativitet förmedla sina tankar, uttrycka sin identitet ock stärka sin självkänsla i syfte att på sikt ta makt över och påverka sin livssituation.

Pilotprojektet drivs under ett år från den 20/8 2010 med medel från Arvsfonden, och stöds av Rädda barnen, Stadsmissionen och Barnombudsmannen.
Vi söker nu dig som vill bli volontär och jobba ett par timmar i veckan på Tjejverkstan. Kontakta Irma Jakobsson på Sensus för mer information: 08-615 57 42 eller irma.jakobsson@sensus.se.

Kommentera

*