100731 Romer

Till mitt stora noje har jag haft formanen att traffa Romer som ar valdigt engagerade i romska fragor. Det finns en stor medvetenhet om vissa problem inom den romska folkgruppen. Fragan ar standigt hur man ska losa dessa problem. Ett problem ar nar romska barn/ungdomar inte gar i skolan. Kanns som ett misslyckande nar Sverige inte kan motivera romska barn att ga i skolan. I Frankrike tycks romerna tidigare ha varit accepterade men nu verkar det blasa andra vindar. Hur kan detta boende bland romerna ha uppstatt om de inte var accepterade? Det ar orovackande om inte en folkgrupp ska kunna lita pa att de ar accepterade. Nagot som glader mig ar de unga vuxna som tagit tag i skolfragan och som aven har stod i sitt larande! Det ar verkligen bra jobbat. Men det ar en del annat som
ocksa behover fixas. Forhoppningsvis ger sig flera barn in i kampen
om kunskapen. Jag haller tummarna for detta! 😮

Kommentera

*