Arkiv för oktober, 2010

101025-31 Rättvisa?

söndag, oktober 31st, 2010

Diskuterade i veckan med en person som jobbar med stöd till barn med funktionshinder vilket utgår från LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Varje barn som via sina föräldrar söker stöd via LSS måste visa att de verkligen är funktionshindrade samt att de behöver någon form av extrastöd. En diagnos är det som vanligen krävs för att ansökan ska behandlas för att komma vidare. När väl diagnosen är på plats så betyder det inte att barnet beviljas stöd för sedan ska barnets behov utredas. Det vi diskuterade var att det ibland finns behov av stöd hos föräldrarna för att de ska klara av att stödja sitt barn. Det behovet kan inte stödjas med hjälp av LSS. Det har förmodligen att göra med att ”normalt” så klarar gemene man att lösa de praktiska problemen som det funktionshindrade barnet har. Är detta rätt om föräldrarna inte har kapacitet att ge sitt barn det stöd som barnet behöver när barnet har ett funktionshinder? Frågan som dyker upp är vem som egentligen stödjer barnets livsvillkor? Man kan faktiskt göra en jämförelse med barn som inte har något funktionshinder men där föräldrarna likväl saknar förmåga att stödja sitt barn. Socialtjänsten ska då på många ställen i landet arbeta efter att man ska stärka föräldrarna i deras föräldraroll. Det låter ju bra men det ska också vara den billigaste lösningen när barn har problem. Man kan konstatera att LSS inte ska stödja föräldrarna utan att det ligger på socialtjänsten att stödja föräldrarna. Frågan rör med andra ord två olika budgetar vilket jag faktiskt tycker är fel. Kring ett barn så behöver det finnas ett fungerande samarbete mellan olika berörda enheter för att kunna ge det bästa resultatet för barnet. Till detta kommer sedan ytterligare en budget nämligen skolans där funktionshindrade barn ofta medför en viss ökning av skolans kostnader. Det som gör mig riktigt irriterad är när man ser barn som kostnader istället för att acceptera att barn med t.ex. funktionshinder behöver extra stöd för att få en fungerande och stimulerande vardag. Barn kan drabbas av funktionshinder av olika anledningar men det är oerhört sällan som de själva skulle ha kunnat styra över risken av att få ett funktionshinder. Ändå ses barnets funktionshinder mer som en kostnad istället för att det är ett barn som har drabbats av något som barnet själv inte har kunnat välja. Varje barn är en egen individ oavsett om barnet har funktionshinder eller inte.

Nästa sak som störde mig i veckan var en artikel i DN om gravida missbrukare. Jag har bloggat tidigare om att jag tycker att det är fel när man låter barnet vara kvar hos sin missbrukande mamma för att det ska hjälpa mamma att avstå från sitt missbruk och istället älska sitt barn. Det artikeln handlade om var att det idag inte finns något lagstöd för att ta hand om och placera en missbrukande gravid kvinna när fostret kan råka illa ut. I artikeln står det att en av anledningarna till att det inte finns något lagstöd är att det ”ibland hänvisas till att det knappast är normalt för en gravid kvinna att inte bry sig om konsekvenserna av ett fortsatt missbruk…” Det här tycker jag är stendumt! Om kvinnan brydde sig om några konsekvenser överhuvudtaget så skulle samma kvinna inte missbruka. Det är just det som är problemet för de som missbrukar att de inte har koll på konsekvenserna eller i alla fall inte bryr sig. Barnet som växer inom den gravida missbrukande kvinnan har ingen som helst möjlighet att själv bevaka sina rättigheter. Enligt svensk lag så är det föräldrarna som ska ta ansvar för sitt barn och klarar inte föräldrarna sin uppgift så träder socialtjänsten in. Varför finns det då inte stöd för att träda in när fostret riskerar att bli skadat för resten av sitt liv? Upprörande!

Annars har det varit möte i Älvsjö om Spårväg syd. Oj, vad det var många som kom! Kul! Nu ska det bli ytterligare ett möte så att alla som vill får ta del av informationen. Jag gillar när människor engagerar sig. En del idéer var kanske inte så bra men genom diskussioner kommer vi framåt.

I DN fanns det även en annan artikel om det här med att sjukvården ska ha journaler som blir tillgängliga för de enheter som träffar patienten i samband med sökande av vård. Det var en diskussion om att det inte alltid var så bra att all information kom fram om patienten när det kanske bara var en mindre skada. Jag håller faktiskt inte med om det utan istället ger det möjlighet till att se varje skada eller problem i ett större perspektiv. De bedömningar man gör när en patient inte mår bra grundar sig på den information som vården kan få fram. Det som kan vara ett problem är just när människor tar del av informationen och använder denna till att t.ex. stilla sitt nyfikenhet istället för att använda informationen till patientens bästa. Ett bra exempel är att patienten som byter läkare för att få ut medicin inte längre kan lyckas med detta utan att ett missbruka av medicin kommer fram. Det blir bättre och tryggare för patienten samt spar pengar för samhället.

101018-101024 Engagemang

söndag, oktober 24th, 2010

Det som har gjort mig riktigt upprörd denna vecka handlar om den 2 månader gamla flickan som två gånger blev utsatt för mordförsök av sin mamma och som för alltid kommer att få leva med hjärnskador pga syrebrist. Det som upprör mig är att flickan var placerad i familjehem med sin mamma som till och från varit missbrukare. Jag har svårt att acceptera att en missbrukande förälder är lämplig att ta hand om sitt barn. Jag har sedan flera år tyckt att barnets eget välmående går före mammans rätt till att vara mamma. Barn är ingen docka som är lämplig som stöd till en mamma så att hon kan lämna sitt missbruk. Barnet är en egen levande individ och inte ett föremål. Det är bra när människor bryr sig om andra människor Men det får aldrig vara på bekostnad av barnets säkerhet. Barnets säkerhet ska gå före allt annat!

Det som har glatt mig under veckan är den tekniska utvecklingen som har lett till att gamla brott nu kan utredas med hjälp av den nya tekniken. Jag tycker det är konstigt att en person kan leva med t.ex. mord på sitt samvete i flera år. Det är oroväckande när en människa inte känner ansvar och skuld.

En annan fråga som varit aktuell under veckan är det här med åldern på nämndemännen i domstolarna. Från första januari ska det nu bli nya utnämningar av nämndemän. Jag hoppas att fler yngre människor tar sitt samhällsansvar och ställer upp. Det är faktiskt berikande att en dag varje månad bli påmind om en verklighet som inte är lik min egen. Nyttigt! Det som irriterar mig lite är att tillsättningen sker via de politiska partierna. Nämndemannauppdraget ska inte ha något med politik att göra. Istället borde nämndemannauppdraget kunna sökas av alla samhällsmedborgare som sedan får gå igenom ett lämplighetstest så att domstolarnas dömande fortsätter hålla god kvalitet.

Något annat som berörde mig i veckan är det här med matteundervisningen i skolan. Visst är det bra att matteundervisningen blir inspirerande och kul men det är svårt att göra detta i stora grupper. I en vanlig klass finns det alltid barn som tycker att det är jobbigt med matte. Det som är viktigt med matte är att de som är bra på matte ska få nya utmaningar medan de som tycker matte är jobbigt ska få stöd i hur de ska kunna erövra mattekunskapen. Detta efter var och en efter sina egna förutsättningar. En del ungdomar menar att de inte kommer att ha någon nytta av matte i sitt liv. De ungdomarna har verkligen missat vad matte handlar om. I vardagen är det aktuellt med matte varje dag med inköp, räkningar, räkna pris, få betalt osv, osv. Det som barn och ungdomar behöver är att få se matematiken i vardagen. Det som är användbart brukar alltid vara intressant att lära sig. 😮

Jag har även hunnit vara på ett möte där vi engagerar oss i att ordna träffar för föräldrar för att de ska intressera sig mer för sina och andras ungdomar. Det kan tyckas som en lätt uppgift men det är trögt att få vuxna att engagera sig i ungdomar. Handlar det om små barn så är det ofta lättare men när barnen är ungdomar verkar vi vuxna släppa lite på intresset. Jag förstår faktiskt inte varför när det är under ungdomsåren som det lätt kan trassla till sig för ungdomar och de behöver absolut ha stöd av vuxenvärlden.

101011-101017 Beslut

söndag, oktober 17th, 2010

Den här veckan blev det beslut om nya borgarråd, kommunstyrelsen, och valberedningen inför nästa mandatperiod som börjar i morgon när det gäller kommunfullmäktige. Resten av uppdragen ändras från och med första januari 2011. Den 13 december tas beslut om vilka uppdrag som man blir tilldelad. Jag hoppas naturligtvis fortfarande på att jag ska få uppdrag som berör sociala frågor, barn och ungdomar eller utbildning/förskola. Det är alltid roligast med uppdrag som engagerar mig i många andra sammanhang. Vi får se vad det blir.

Jag blev lite funderad på det som skrivits i tidningar om jobb eftersom det låter som om regeringen ska ”fixa” fram jobben. Att ”fixa” jobb är inte så lätt. De som styr kan stimulera på olika sätt som att det t.ex. kan bli billigare att anställa men för att det ska bli jobb så måste det finnas företag och människor som vågar satsa på att anställa människor. Ingen enhet kan själv ”fixa” ökat antal jobb i samhället utan det handlar om ett samarbete med både privata och offentliga sektorn. Hillevi, arbetsmarknadsministern, sa att fler jobb är företagens ansvar och till viss del är det så men inte endast. Väl värt att komma ihåg.

Det kändes trist att läsa om unga kvinnor på Haiti som måste sälja sex för att få tag i mat. Jag önskar att alternativen skulle vara fler för kvinnor. Positivt att alla de män som suttit fast i en gruva i Chile har kommit upp i dagsljuset. Det är bra om olyckan leder till diskussion om och förbättring av säkerheten i arbetet som sker i gruvan. När det händer tråkiga saker måste vi människor ta lärdom av det som hänt och arbeta för att det inte ska hända igen.

Det är nog i alla fall bra om Sverigedemokraterna lyckats få i gång en diskussion om invandringen i Sverige. Inte för att invandringen på något sätt är fel men jag tror att vi behöver diskutera invandringen öppet för att minska stödet till Sverigedemokraterna. I en öppen diskussion kan vi alla få ta del av kunskap och förmågor hos de människor som har invandrat till Sverige. Det finns människor som bara ser problem med invandringen och dessa behöver se på verkligheten med andra glasögon. Det finns alltid viss social problematik oavsett ursprung och hudfärg. Media borde lyfta fram invandrade personer och det som dessa människor tillfört det svenska samhället. Invandringen behöver helt enkelt få hjälp med lite marknadsföring.

101004-10 Biltrafik……

söndag, oktober 10th, 2010

Den här veckan har jag fastnat i många bilköer……. Det hade hänt fem bilolyckor när det var som värst. En dag hade det enligt radion inte hänt någonting men det var ändå långa köer. Det är verkligen dags att titta på hur biltrafiken har möjlighet att fungera. Förbifart Stockholm blir säkert jättebra men det kommer att ta flera år innan den är klar. Det som behöver göras idag är att se hur man kan ta bort olika stopp i trafikflödet snarast. Essingeleden är en katastrof oavsett åt vilket håll man ska. Södra länken påverkar trafiken på Essingeleden vilket ju är en effekt av att så många människor bor utåt Nacka och Värmdö som idag saknar tillräckligt med kollektivtrafik. Kollektivtrafik och vägar måste följa med i utvecklingen efter människors behov. Det går helt enkelt inte att hela tiden ligga efter.

Kul i veckan var den nya regeringen och jag gläds speciellt åt att det kommer in fler kvinnor som får viktiga uppdrag. Bra! Upprörd har jag varit hela veckan om giftslammet i Ungern. Otäckt när våra egna skapelser (dammarna) brister och skadar natur och människor. Återigen går det inte att ligga steget efter utan vi människor måste ligga steget före.

Idag har jag också hunnit med ett annorlunda och intensivt/högljutt bröllop. 😮 Kul att inte alla bröllop är så förutsägbara. Jag har lärt mig något nytt. Ha det bröllop som du själv önskar istället för att följa det som är vanligt. Bra initiativ!

101004 Förberedelser för nästa mandatperiod

söndag, oktober 3rd, 2010

Ja, nu är arbetet i gång inför den nya mandatperioden. Ska bli intressant att se hur de olika uppdragen kommer att fördelas. Jag tillhör nu återigen kommunfullmäktigegruppen. Vi hade uppstartsmöte i fredags eftermiddag med förhoppning att det ska bli mer diskussioner och högt i tak när det gäller synpunkter och tankar. Det tycker jag låter riktigt bra! De uppdrag på olika nämnder som ska fördelas kommer det att tas beslut om den 13 december och gäller f.o.m den 1 januari 2011. Jag håller tummarna för att jag i alla fall ska få komma i närheten av någon nämnd som berör barn och ungdomar när det gäller skola och sociala frågor. När det gäller uppdragsfördelning verkar det vara hårda strider. Min förhoppning är att min kunskap i dessa frågor ska kunna komma barn och ungdomar tillgodo i det politiska arbetet.

Jag måste passa på att gratulera Sofia Arkelsten och Anna Kinberg Batra. Det är alltid positivt att det kommer fram yngre kvinnor inom moderaterna. 😮 Jag gillar dem båda och de kommer säkert att göra ett jättebra jobb!