101018-101024 Engagemang

Det som har gjort mig riktigt upprörd denna vecka handlar om den 2 månader gamla flickan som två gånger blev utsatt för mordförsök av sin mamma och som för alltid kommer att få leva med hjärnskador pga syrebrist. Det som upprör mig är att flickan var placerad i familjehem med sin mamma som till och från varit missbrukare. Jag har svårt att acceptera att en missbrukande förälder är lämplig att ta hand om sitt barn. Jag har sedan flera år tyckt att barnets eget välmående går före mammans rätt till att vara mamma. Barn är ingen docka som är lämplig som stöd till en mamma så att hon kan lämna sitt missbruk. Barnet är en egen levande individ och inte ett föremål. Det är bra när människor bryr sig om andra människor Men det får aldrig vara på bekostnad av barnets säkerhet. Barnets säkerhet ska gå före allt annat!

Det som har glatt mig under veckan är den tekniska utvecklingen som har lett till att gamla brott nu kan utredas med hjälp av den nya tekniken. Jag tycker det är konstigt att en person kan leva med t.ex. mord på sitt samvete i flera år. Det är oroväckande när en människa inte känner ansvar och skuld.

En annan fråga som varit aktuell under veckan är det här med åldern på nämndemännen i domstolarna. Från första januari ska det nu bli nya utnämningar av nämndemän. Jag hoppas att fler yngre människor tar sitt samhällsansvar och ställer upp. Det är faktiskt berikande att en dag varje månad bli påmind om en verklighet som inte är lik min egen. Nyttigt! Det som irriterar mig lite är att tillsättningen sker via de politiska partierna. Nämndemannauppdraget ska inte ha något med politik att göra. Istället borde nämndemannauppdraget kunna sökas av alla samhällsmedborgare som sedan får gå igenom ett lämplighetstest så att domstolarnas dömande fortsätter hålla god kvalitet.

Något annat som berörde mig i veckan är det här med matteundervisningen i skolan. Visst är det bra att matteundervisningen blir inspirerande och kul men det är svårt att göra detta i stora grupper. I en vanlig klass finns det alltid barn som tycker att det är jobbigt med matte. Det som är viktigt med matte är att de som är bra på matte ska få nya utmaningar medan de som tycker matte är jobbigt ska få stöd i hur de ska kunna erövra mattekunskapen. Detta efter var och en efter sina egna förutsättningar. En del ungdomar menar att de inte kommer att ha någon nytta av matte i sitt liv. De ungdomarna har verkligen missat vad matte handlar om. I vardagen är det aktuellt med matte varje dag med inköp, räkningar, räkna pris, få betalt osv, osv. Det som barn och ungdomar behöver är att få se matematiken i vardagen. Det som är användbart brukar alltid vara intressant att lära sig. 😮

Jag har även hunnit vara på ett möte där vi engagerar oss i att ordna träffar för föräldrar för att de ska intressera sig mer för sina och andras ungdomar. Det kan tyckas som en lätt uppgift men det är trögt att få vuxna att engagera sig i ungdomar. Handlar det om små barn så är det ofta lättare men när barnen är ungdomar verkar vi vuxna släppa lite på intresset. Jag förstår faktiskt inte varför när det är under ungdomsåren som det lätt kan trassla till sig för ungdomar och de behöver absolut ha stöd av vuxenvärlden.

Ett svar till “101018-101024 Engagemang”

  1. モンクレール ダウン skriver:

    Its really a great information i have ever found through blogs. No doubt i can say that its a beneficial visit to this one. I appreciate your goal. Thanks for taking time and building such a great application. Thanks once again for sharing it here.

Kommentera

*