Arkiv för april, 2012

120423-120429 Jämställdhet

söndag, april 29th, 2012

Jag känner mig jämställd i de flesta situationer men märker till och från att jag kan bedömas/behandlas annorlunda eftersom jag är kvinna. Många gånger beror det annorlunda bemötandet på att personen inte känner mig och istället har bildat sig en uppfattning om mig grundat på personens egna erfarenhet av kvinnor i allmänhet. Det är bra om man inte generaliserar människor som man träffar. Vi har alla ofta förutfattade meningar om allt möjligt varför det är viktigt att tänka efter innan man har bildat sig en uppfattning om andra människor.

I DN stod nu i veckan att det i Egypten finns ett lagförslag om att mannen har rätt att ha sex med död hustru. Hur kan ett sånt lagförslag överhuvudtaget uppstå? Vart är logiken? Ska mannen bestämma över kvinnan även när hon är död? En annan artikel i DN berättade att 2 miljarder(!) kvinnor i Asien fortfarande har sämre betalt än sina manliga kolleger samt är extremt underrepresenterade i chefspositioner. Här i Sverige menar vi att det är olika löner mellan män och kvinnor men det är ändå mindre skillnader än de olikheter som finns ute i världen. Att män ska vara chefer och ”övervaka” kvinnorna i Asien när det jobbar känns verkligen förlegat. Jag hoppas att utvecklingen av jämställdheten även ska gå framåt i Asien. Alla passar inte att vara chefer men det har inget med kön att göra utan mer med personligheten.

Jag blir bedrövad när jag får höra att äldre människor som har hemtjänst får möta väldigt många olika vårdare. En gång i tiden var det samma person som kom hem till den äldre, man lärde känna varandra vilket ledde till trygghet. Nu är det annorlunda och stor personalomsättning leder till att hemtjänsten inte håller den kvalité som de äldre behöver. Statusen på arbetet inom hemtjänsten behöver höjas men frågan är hur vi ska locka människor att stanna inom hemtjänsten. Bra lön är en sak men det behövs nog fler saker. Många vill ha ett utbyte när de träffar människor i sitt arbete vilket kan vara svårt när man möter äldre människor som ofta på olika sätt även är allvarligt sjuka. Åldrandet ser annorlunda ut idag. Det blir som en väntan på bortgång när man inte längre själv orkar vara aktiv. Det är få människor som tycker om att stå i kö när de kan göra annat vilket kan vara orsaken till att många uppfattar jobbet inom hemtjänsten som ett genomgångsjobb.

120416-120422 Verksamhetskonferens

söndag, april 22nd, 2012

Den här vecka avslutades med en verksamhetskonferens för moderaterna i Stockholms län. Det var flera seminarier som fångade mitt intresse men det som mest fångade mig var seminarier om barn/ungdomar samt frågor om arbetsmarknaden. Barn och ungdomar har alltid intresserat mig vilket jag inte tror har gått någon förbi. 🙂 Det jag kan konstatera är att vi moderater verkligen ska arbeta för att skapa en mer rörlig arbetsmarknad till valet 2014. Jag tror att när vi i åtta år har pratat om arbetsmarknaden så måste vi också kunna visa att arbetsmarknaden verkligen är/blir mer rörlig. Det är inte så att det är ett parti eller alliansen som kan genomföra detta utan det är fler parter som behöver göra insatser. Arbetsgivare och fackförbund måste verkligen ta tag i denna fråga så att vi tillsammans kan skapa en rörlig arbetsmarknad.Vi har ett gemensamt ansvar.

Ingvar Nilsson, nationalekonom hos SEE AB, var med och talade på ett seminarium om hur mycket pengar samhället kan spara när det gör insatser för barn/ungdomar som behöver extra stöd. Ingvar sa bl.a. att det varje år går ut 13 000 ungdomar som inte har klarat av skolan vilket enligt Ingvar leder till kostnader för samhället om ca 160 miljarder kronor. Tänkvärt!

Annat som var kul var en föreläsning med en konsult från Kairos Future Club om dagens ”pensionärer” som inte längre vill ses som gamla. 🙂 Stämmer nog till stor del. Ett förslag var att byta namn på äldreomsorgen till hospis dvs. som vård i livets slutskede. Jag tycker verkligen att det stämmer bra med verkligheten. Sen kanske det finns några som vill vara ”gamla” med andra fastän de känner sig pigga och då är ju trygghetsboendet ett bra alternativ. Men äldreomsorgen idag handlar mest om att ta hand om svårt sjuka eller dementa i livets slutskede. Vi får väl se vad framtiden tar med sig när det gäller att bli ”gammal”. Fast egentligen så har det väl i alla tider varit så att vi människor har sökt efter evig ungdom. 🙂

Jag blir alltid inspirerad av att prata politik med andra. Kul!

 

120409-120415 Trygghet

söndag, april 15th, 2012

Funderade häromdagen på vad trygghet innebär för mig när jag fyllde i moderaternas enkät. Trygghet är ett ord som på ett sätt är lika för alla dvs. att individen ska känna sig trygg men det som är olika är vad som egentligen gör att individen känner sig trygg. Det som också påverkar är individens ålder. Barn, tonåringar, unga, medelålders och äldre har alla sina egna värderingar. En person skulle kanske inte direkt känna sig trygg i närheten av ett motorcykelgäng medan det kan betyda trygghet för någon annan. En del kan känna sig trygga på natten när ingen annan är vaken medan det istället verkligen kan skrämma andra. Barn är oftast trygga med sina föräldrar men det finns barn som inte alls är trygga med sina föräldrar. Trygghet är något som inte alltid är lätt att ordna för alla. Målet för politiker måste vara att försöka göra samhällets vardag så trygg det går även om det inte kommer att leda till att alla medborgare känner sig trygga.

Trygghet borde finnas i var och ens hemmiljö även om det inte är så i verkligheten. Det borde vara en rättighet tycker jag att få känna sig trygg när man är i sitt eget hem. Om man inte är trygg i sin hemmiljö så har man inte heller särskilt lätt för att vara trygg i andra miljöer. För mig är det viktigt att man ska kunna förflytta sig mellan sitt hem och andra platser man besöker och ständigt känna sig säker eller att man kan välja t.ex. en ”säker” väg att ta. Men på något sätt innebär även trygghet att man på ålderns höst, när man inte längre kan ta hand om sig själv, ”vet” att man då får det stöd man behöver. Detsamma gäller för sjukvården och att sjukvården hjälper en om man blir sjuk och inte själv kan lösa sin uppkomna situation. Trygghet handlar inte alltid om en själv utan att man upplever att även andra man tycker om känner sig trygga och att ingenting ska hända dessa som inte är bra.

Sverige har mycket av trygghet i sin samhällsstruktur och man ska inte glömma bort att det oftast är vi människor som skapar otrygghet för andra. Väder och vind kan skapa otrygghet men det är oftast vi människor som själva skapar otryggheten och det är inte alltid som otryggheten uppfattas som brottslig av de som skapar den. Men det är faktiskt oftast brottsligt att skapa otrygghet för en annan människa. Väl värt att tänka på! Att bry sig om andra och skapa trygghet känns som ett bra mål att jobba för.

120402-120408 Sjukskrivningar

måndag, april 9th, 2012

Det här med sjukskrivningar är ett aktuellt ämne i dagspressen. Det som är intressant är hur man skulle kunna få antalet sjukskrivna att minska dvs. att hitta en lösning som medför att ingen blir sjuk under lång tid. Problemet är bara att det knappast är möjligt. Jag har under mitt liv stött på många människor som varit sjukskrivna och alla har haft sin anledning. Det finns de som är svårt sjuka i en sjukdom som många gånger slutar med att de går bort. Sedan finns det de som är sjuka under längre tid men som sedan kan komma i gång igen med bra rehabilitering. Vissa har problem med alkohol vilket många gånger kan leda till att personen förlorar sitt jobb och sedan är det svårt att komma igen på arbetsmarknaden så då blir personen många gånger sjukskriven. Sedan finns det de som påverkas personligt när arbetet är intensivt eller när arbetsmiljön inte är den bästa. Det är då vi kommer fram till gruppen av sjukskrivna som är sjukskrivna av att de inte mår bra psykiskt. Detta är en grupp som många gånger mår väldigt dåligt och har svårt att få ihop vardagen. Det finns ibland en uppfattning om att den som mår psykiskt dåligt ska ta tag i sin situation och ta kontroll över sitt liv igen. Är det verkligen så enkelt? Jag skulle vilja svara nej på den frågan. Att inte må bra psykiskt påverkar individens hela vardag/verklighet. Det blir med andra ord den psykiska hälsan som tar över individens liv och prioriteringar. Jag har träffat vuxna som t.ex. helt enkelt låter sjukdomen gå före deras barns behov. Det kan låta svårt att förstå men det är så som psykisk sjukdom påverkar en människas vardag/verklighet.  Psykisk sjukdom är fortfarande ”privat” i Sverige men alla skulle vinna på att fler lärde sig mer om psykisk sjukdom.Vi har kommit riktigt långt med att bota förkylningar, allergier, eksem och allt möjligt annat men när det gäller psykisk sjukdom så är det mest läkarna som sitter på kunskapen. Den svenska allmänheten behöver också bli mer utbildad! När kunskapen ökar kan vi nog även hitta en lösning på sjukskrivningar vid psykiska sjukdom.

Glad påsk! 🙂

120326-120401 ”Mediedrev”

söndag, april 1st, 2012

När Tolgfors avgick nu i veckan kom ordet ”mediedrev” upp. Det tycks ha uppstått en diskussion om vad ett mediedrev är/innebär. Det är alltid bra att det diskuteras men jag tycker faktiskt att när en person upplever att man blir utsatt för ett mediedrev så är det ett mediedrev. Jag upplever att pressen många gånger tycker att personer i politiska sammanhang ska tåla mer än vad ”vanliga” människor gör. Jag tror faktiskt inte att politiskt aktiva personer tål mer än andra när det gäller kritik i det offentliga. Naturligtvis ska en person som är politiskt aktiv kunna ta emot kritik samt att det är viktigt att alla kort läggs fram på bordet så att beslut som tagits kan bli ordentligt granskade. MEN det handlar om saklig kritik och granskning vilket är både bra och något som behövs. Det som störde mig i veckan var när en komiker negativt uttalade sig i TV om att Tolgfors pratade om att det var jobbigt för Tolgfors barn. Vad är det som är sakligt i den typen av uttalande? Det är en sak att en vuxen person kan  utsättas för kritik men vad har barnen med den granskningen att göra? Granskning och ifrågasättanden ska göras med respekt. En sak man kan vara säker på är att det oftast är fler inblandade i beslut som fattas än en enda person. Det kallas demokrati.

Läste att ungdomar på högstadiet i Sjöbo inte vill ha sovmorgon och börja skolan kl 9 på morgonen istället för kl 8. 🙂 Kul att ungdomarna vill börja tidigt!