Arkiv för juni, 2012

120618-120624 Flyktingsmugglare

söndag, juni 24th, 2012

Jag blir många gånger frustrerad över de människor som smugglar andra människor till Sverige med löften om att dessa människor kommer att få stora möjligheter i Sverige. Sverige har väldigt många möjligheter om individen själv vill anta utmaningar. Människosmugglare har vid flera tillfällen gett de människor som de smugglar löften som smugglaren aldrig kan uppfylla. I Sverige hanteras samtliga asylansökningar av Migrationsverket,  ingen annan i första instans, och sedan finns möjligheten att få Migrationsverkets beslut prövat av Migrationsdomstolen. Jag möter ungdomar som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige, överklagat i alla instanser och fortfarande säger ungdomarna att de måste få stanna i Sverige eftersom familjen har betalat för att ungdomen ska få göra det. Det sätter mig i en ganska svår position när jag ska övertyga ungdomen om att denne har fått sin sak prövad i alla instanser och om inga nya omständigheter har tillkommit så kommer ungdomen att avvisas från Sverige. Ungdomen är då många gånger övertygad om att smugglaren har haft mer rätt i sina löften än vad jag som socialsekreterare har. Det tar både tid och mycket energi att övertyga ungdomar när de inte vill lyssna utan istället vill få hjälp att stanna i Sverige fastän den saken redan är juridiskt prövad.

Det är inte lätt när barn under 18 år inte får stanna i Sverige. Många gånger känns det inte rättvist. Barn behöver verkligen extra skydd när det t.ex. gäller det svenska rättssystemet. Idag när det är många asylärenden som blir Dublinärenden dvs. att ungdomen har kommit till ett annat land i Europa innan ungdomen kom till Sverige och när det väl är fastslaget att ungdomen är ett Dublinärende så blir barnet av med sitt juridiska biträde i Sverige. Barnet kan skaffa sig ett eget juridiskt biträde som de själva ska betala men ungdomen har vad jag vet inga pengar. Är det rättssäkerhet för barn?

Ekonomi är också en stor fråga för ensamkommande flyktingungdomar. Många ungdomar tror att man ska få allt i Sverige och ha gott om pengar att röra sig med. Den ersättning som asylsökande ensamkommande ungdomar har idag är dryga 700 kr per månad. Ungdomarna har boende och mat i boendet samt lunch på skolan. De 700 kr som ungdomen erhåller ska gå till tvål, schampo, hygienartiklar och kläder. Varje ungdom får klädbidrag från Migrationsverket om ca 1500 kr respektive 600 kr som bidrag till idrottskläder. De olika klädbidragen måste ansökan av ungdomens god man hos Migrationsverket. När ungdomen väl har fått uppehållstillstånd så finns det lite mer pengar per månad som barnbidrag eller studiebidrag med extra tillägg men dessa ungdomar har väldigt sällan någon som kommer med en present när man fyller år så budgeten räcker inte till de ”stora” drömmarna. Så det blir som för alla oss andra i Sverige att vi måste jobba.

Jag hoppas att ungdomar i Sverige oavsett om de är ensamkommande flykting ungdomar eller är födda här i Sverige får hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden för att få en egen möjlighet att tjäna pengar och trygga sin ekonomi.

120611-120617 Vårdkostnader

söndag, juni 17th, 2012

Blev lite irriterad i veckan när jag läste en artikel om att tusentals svenskar slussas utomlands för att behandlas för svettningar. Det stod även att Försäkringskassan få ta räkningen för de svenskar som behandlas utomlands. Vad är det för logik i detta? Jag tror att det är 2013 som det kommer en  ny lag där landstinget får ta vårdkostnaden även om medborgaren har fått vård utomlands. Det är verkligen på tiden! Det ska inte vara möjligt att neka till vissa insatser som sedan ska drabba någon annan enhet i samhället. Om det är så att en vårdinsats önskas av många medborgare men landstingen tycker att insatserna är för dyra så behöver landstingen jobba med frågan för att få en vård som passar medborgarnas behov. Om det bara är att flytta kostnaden till en annan budget så blir det ingen förändring i utbudet och kostnaden. Det är först när man har en återkommande kostnad som man tycker är för hög som man börjar fundera på hur man skulle kunna göra saken annorlunda.

Villigheten att förändra är något som även borde vara aktuellt i Grekland. När allt har havererat så skulle jag ha svårt att tro på politiker som lovar mycket utan att det ska innebära några större svårigheter. Att spara och snåla är alltid jobbigt men det är fantastiskt kul den dagen det vänder och man upplever att man kan leva mer ”normalt”. Grekland behöver förändra och förnya sitt samhället men Grekland behöver också ha ett folk som vill ta ansvar för landets framtid. För att ett land ska kunna räddas så behöver alla medborgare ställa upp och ta sitt ansvar för förbättringar och utveckling.

Vill passa på att att skriva att Stockholm är väldigt vackert! Strosade på stan igår och kom fram till världsmästerskapen för katamaranbåtar på Riddarfjärden. Himlen var blå, solen sken, båtar körde snabbt och utsikten kändes fantastiskt bra! Jag gillar Stockholm! 🙂

120604-120610 Folkhälsan

söndag, juni 10th, 2012

Det sägs att fattiga och lågutbildade har sämre hälsa och får sämre vård. I en artikel i Dagens Samhälle står det att nio vårdcentraler nu ska göra något åt denna skillnad genom bl.a. uppsökande verksamhet som ska vara förebyggande. Ska bli intressant att se om det fungerar. Det finns mängder av skäl till varför inte alla människor söker läkarvård. En del människor vill inte vara sjuka och dras sig i det längsta innan de söker vård och då kan det ju många gånger vara försent. Jag undrar om högutbildade egentligen är mer friska människor än lågutbildade. Kanske är det så att den som är välutbildad vet vilka sjukvårdsinsatser som finns och vad dessa kan göra för en människa. Den som ser möjligheter är även bättre på att nyttja möjligheterna.

När det gäller förbyggande arbete så tror jag större insatser kan göras genom socialt förebyggande arbete. Speciellt när det gäller barn och ungdomars vardag. Barn och ungdomar som har psykiskt sjuka föräldrar, missbrukare, elaka föräldrar så är det inget som barnet/ungdomen ska ta ansvar för. Många barn/ungdomar tar det ansvaret idag eftersom dessa familjer sällan har något större eget socialt nätverk. Det kan mycket väl finnas släkt och familj men de aktuella familjerna har många gånger valt att hålla sig för sig själva. Idag har barnets/ungdomens problem pågått under ganska lång tid innan barnet/ungdomen dyker upp hos socialtjänsten vilket gör att problemen blivit större än vad det var i början. Detta för med sig att det inte alltid är så lätt att ”ordna” problemet utan det handlar om dyra insatser. Förebyggande insatser kostar en del men sparar många gånger väldigt mycket pengar på sikt. Tänkvärt!

120528-120603 Vårdskador

söndag, juni 3rd, 2012

Läste i veckan en artikel i Dagens Samhälle( dock ej det senaste numret) där Mats Edman, chefredaktör, skriver om vårdskador. Mats Edman skriver att 100 000 patienter drabbas av vårdskador varje år i Sverige! Till detta tillkommer enligt Mats Edman 3 000 som dör varje år pga. misstag inom vården samt 3 000 som dör varje år pga. felmedicinering! 100 000 vårdskadade och 6 000 döda varje år! Det här känns verkligen inte bra. En fråga som man verkligen borde gå till botten med. Sverige har väldigt bra sjukvård men det innebär inte att man ska acceptera denna omfattning av vårdskador och dödsfall. Mats Edman skriver att vårdskador och dödsfallens omfattning motsvarar att SAS skulle krascha varje vecka med 115 omkomna på ett år! SAS skulle inte överleva som företag. Man kan fråga sig hur sjukvården fortfarande anses vara väldigt bra? Nu finns det en patientsäkerhetslag sedan 2011 så det ska bli intressant att se om den kommer att leda till säkrare sjukvård. Här måste det ske en förändring.

Man blir fundersam när Rädda Barnen utvisas från Östra Sudan av landets myndigheter. Rädda Barnen arbetar med barnets rättigheter och möjligheter och barn kunde återigen inte påverka situationen. Svårt att förstå Östra Sudans myndigheters agerande. 🙁