Arkiv för augusti, 2012

120820-120826 Skatter

söndag, augusti 26th, 2012

Bra skrivet i DN i veckan om att lägre skatter som upplevs som legitima snarare skapar ett mer solidariskt samhälle än motsatsen. Jag håller med! Om skatter upplevs som rimliga och att individen upplever att man fått tillbaka något för pengarna man betalar i skatt så har individen inget att vara missnöjd över. Det är precis så det ska vara! Skattepengar ska användas på bästa sätt hela tiden för att skapa ett samhälle där individen kan uppleva trygghet och omvårdnad. Ekonomiskt tänk måste alltid finnas med när det gäller samhällsstyrning. Det är viktigt att räkna på investeringar för längre perioder än valperioder. Fyra år är för kort tid när man ska skapa bra samhällsstruktur. Det skapar oro bland medborgarna om det finns risk för att en del partier kommer att riva ner det som andra partier har byggt upp. Väljarna måste kunna lita på att det som väljarna uppskattar fortsättningsvis kommer att finnas kvar. Dagens väljare är många gånger kräsna och väl medvetna om sin situation och behov. Politik behöver idag vara konkret och finansierad istället för ord och idéer som många gånger saknar trolig genomförbarhet. Politik är kul och utmanande. Det gillar jag! 🙂

Blir orolig när jag läser att barn i New York erbjuds gratismåltider i New York för att deras föräldrar inte har råd att ge sina barn mat. Barn har rätt att få mat. Samhällsstödet borde se annorlunda ut än att barnen ska gå och äta på vissa platser och bli utpekade som ”fattiga”. Barnen styr inte över familjens ekonomi.

120813-120819 Flickor i lång fångenskap

söndag, augusti 19th, 2012

I somras läste jag om att FBI ska utreda Natascha Kampusch fall för att ta reda på om några misstag skedde när polisen sökte efter Natascha. Natascha kidnappades 10 år gammal när hon var på väg till skolan och hölls sedan fånge i åtta år. Natascha har skrivit en bok, ”3096 dagar”, där hon återger sina upplevelser under tiden i fångenskap. Den är mycket läsvärd och skildrar på ett tydligt och bra sätt hur tvång på olika sätt påverkar oss människor och speciellt ett barn.  När det gäller Natascha så var polisen i det hus där hon hölls fången och kidnapparens namn fanns med i utredningen men ingen hittade Natascha utan hon lyckas själv rymma efter åtta år(2006). I Österrike som Natascha kommer ifrån har efter Nataschas frihet ytterligare ett fall uppmärksammats och det är Elisabeth Fritzl som hade hållits inlåst av sin pappa i 24 år och fött sju av hans barn. Man kan undra varför Elisabeth Fritzl inte saknades på något sätt som via BVC, förskola, skola.

Ytterligare ett fall är Jaycee Dugard, USA, som också blev kidnappad på väg till skolan och sedan hölls inlåst i 18 år(2009). Jaycee har också skrivit en bok, ”A stolen life”, som också är väldigt läsvärd. Genom både Nataschas och Jaycees böcker får man ta del av barns upplevelser av vuxnas övergrepp.  Det är viktigt att vi vuxna förstår hur allvarliga brott mot barn är och att det är en brottslighet som måste ha högsta prioritet att förhindras!

Det gläder mig att FBI ska titta på denna typ av ärenden för att se om vi i framtiden kan göra bättre utredningar när barn försvinner. Det är något som vi borde ha gjort långt tidigare men bättre sent än aldrig.

I veckan har jag läst om att det varit massdemonstrationer mot nya kvinnolagar i Tunisien. Tydligen har de som bestämmer i Tunisien kommit fram till att de vill ändra i konstitutionen så att det står att kvinnan ses som ett komplement till mannen! Tunisiens ledning behöver moderniseras!

Det händer tydligen en del saker som anses vara positiva för kvinnor i Saudiarabien. Själv blir jag lite fundersam. En av sakerna är att män inte får arbeta i underklädesbutiker och den andra att saudiska myndigheter har planer på att bygga fyra kvinnostäder. Tydligen är tanken att kvinnliga entreprenörer och industriarbetare ska kunna bidra till utvecklingen i landet utan att fresta manliga kollegor och utmana sharia. Ursprungsidén ska komma från kvinnor. Jag tycker det är sorgligt att jämställdhetsfrågorna för kvinnor och män ligger på så låg nivå i Saudiarabien.  Jag hoppa att kvinnorna i Saudiarabien ska få större möjligheter och att männen själva kan ta hand om sin egen ”frestelse” av kvinnor. Hur skulle det kunna vara kvinnornas ansvar när det är männen som har problem? Upprörande!

I fredags kväll var jag på surströmmingsskiva med Farstamoderaterna. Trevlig var det trots lukten av surströmmingen. 🙂 Intressanta samtal och jag träffade nya kontakter. Kul!

120806-120812 Kapital/pengar kan göra mycket gott

söndag, augusti 12th, 2012

Jag tycker att det bra att Melinda Gates har blivit hedersdoktor på Karolinska institutet! Jag gillar verkligen när människor som har mycket pengar satsar pengar för att göra vår värld bättre och mer rättvis. Man kan tycka olika om pengar men pengar är bra eftersom det alltid behövs. Det är dock inte det enda som behövs men ren fattigdom hindrar utvecklingen i fattiga delar av världen. Det glädjer mig extra att Melinda Gates vill lägga kvinnors beslutande rätt över sina egen kropp i kvinnornas egna händer.  Det är verkligen på tiden att kvinnor har möjlighet att ta del av information om preventivmedel samt själva ha möjlighet att besluta om de vill ha barn eller inte. Det positiva med familjeplanering är att det även blir bättre uppväxtvillkor för barnen när familjen har de barn som de önskar och har råd med. Det finns så många barn i världen som aldrig kommer att växa upp och bli vuxna, svälter ihjäl, blir utnyttjade på många olika sätt, utsatta för barnarbete osv. Min förhoppning är att barnens uppväxtmiljöer i världen ska blir mycket, mycket bättre. Men det kommer att ta tid.

Åsa Moberg skrev i Dagens Samhälle nu i veckan om den svenska psykiatrin. Åsa avslutar med att många som står längst till höger(politiskt) skyller bristerna inom vården på invandrare, en förbluffande stor del av vänstern skyller allt ont på kapitalet, att utan vinstintresset blir allt bra. Åsa sista 2 meningar är: ”Nu har vi en psykiatri som fungerar bristfälligt efter mer än 100 år i vinstfri offentlig regi. Hur länge till ska vi vänta?” Mycket bra skrivet! Svensk psykiatri kämpar på hårt men av någon anledning räcker aldrig pengarna till och de goda resultaten uteblir. Visst, det finns säkert några som blir bättre inom psykvården men många hamnar av någon anledning utanför psykvården fastän det till slut blir uppenbart att dessa borde ha varit inom psykvården. Jag undrar också når psykvården ska ge en fungerande vård som gör att psykiskt sjuka får möjlighet att komma tillbaka till vardagen i den verkliga världen. Att vara psykiskt sjuk är inte lätt och då är det väldigt viktigt att man blir bemött på ett bra och korrekt sätt.

Det har i veckan varit en diskussion efter Förvaltningsrättens dom där en familj fått ok på att skaffa ett rum till i sitt boende eftersom flickan var 12 år och pojken 15 år vilket medförde att socialtjänsten fick betala utökat försörjningsstöd till den aktuella familjen. I DN undrar man om eget rum är en rättighet och Karin Svanborg-Sjövall kom fram till att det knappast är så. Jag tycker inte heller att alla barn har rätt till eget rum utan ibland måste man dela på ett rums yta relaterat till familjens ekonomi. Det viktiga är dock att alla åldrar inte alltid kan dela rum pga. olika orsaker. Det viktiga är att barnet kan sova tryggt utan risk för t.ex. övergrepp vilket även kan ske av syskon. Familjen behöver ibland utnyttja den bostadsyta man har på andra sätt för att alla ska uppleva att det är trygga. Att alltid räkna med eget rum faller på sin egen orimlighet när det finns familjer med kanske 7 barn som då behöver leva i en större villa vilket inte kan anses vara rimligt att socialtjänsten ska ersätta med försörjningsstöd.

120730-120805 Ideella verksamheter och byggnation

söndag, augusti 5th, 2012

Håkan Boström skrev i DN i veckan om att ideella aktörer också behövs. Jag håller med och det gör nog de flesta andra också. Fast idag är det ofta komplicerat att driva verksamhet och det räcker inte med att ha god vilja och goda avsikter. För många verksamheter behövs det olika tillstånd och det är viktigt att samhället har tillsyn även på ideella verksamheter som t.ex. har hand om människor i sin verksamhet. Boström skriver att det kan vara för komplicerat för ideella verksamheter eftersom allt som förstärker verksamheten kostar pengar men i dagens samhälle tycker jag att det ska vara krav på verksamheter som berör människor i olika åldrar. Det brukar bli bättre verksamheter när en del av verksamheten arbetar med stort hjärta, några planerar verksamheten, några har hand om ekonomin och några andra om juridiken. Vid samarbete kan den ideella verksamheten nå långt. Varje verksamhet behöver ju inte ha egna ”specialister” utan de kan dela på kostnaderna med andra. Samarbete är många gånger framgångsrikt.

Ett annat bra inlägg var av Karin Svanborg-Sjövall som i DN skrev att rikligt med regler ger dåligt med bostäder. Det håller jag med om. I Sverige har vi enormt mycket regler om hur lägenheterna ska se ut, en massa mått för olika utrymmen, hisskrav, framkomligt för funktionshindrade etc. Svanborg-Sjövall vill ha billiga studentbostäder, vilket ju är något som behövs, och då tycker jag som hon att det borde vara möjligt att bygga små lägenheter och då kunna frångå en del av alla krav vid byggnation. Det är viktigt att det finns bostäder för funktionshindrade men hela svenska befolkningen är inte funktionshindrad varför det borde vara möjligt att ibland frångå reglerna för att få fram lägenheter som samhället faktiskt behöver.

Kul med Pridefestival! Men det var lite trist utmed Karlbergskanalen idag där det låg tretton trasig gummibåtar och tre andra saker man kan flyta på. Det var många människor med gummibåtar som gav sig iväg i lördags. Alla måste ta ansvar för sitt eget skräp!