Arkiv för september, 2012

120924-120930 Har föräldrar ”rätt” till sitt barn?

söndag, september 30th, 2012

Frågan var aktuell under veckan apropå den lilla tvååriga flickan, Haddile, som först skulle avvisas till Frankrike. Frågan är intressant eftersom det finns människor som är övertygade om att de vet vad som är bäst för ett barn. Vad som är bäst för ett barn är något som ständigt är rörligt. Det som är bäst just nu är kanske inte bäst om ett år. För att kunna ta reda på vad som är det bästa för barnet så är det något som egentligen behöver följas upp löpande. I Sverige har vi ingen löpande uppföljning av att barn har det bra hos sina föräldrar utan samhället förutsätter att föräldrarna vill sitt barns bästa. Det svenska systemet bygger på att människor i samhället gör en anmälan till socialtjänsten om ett barn misstänks fara illa.

Hos socialtjänsten ligger ansvaret att utreda om föräldrarna klarar av sin föräldraroll att göra sitt bästa för sitt barn. Ibland gör verkligen föräldrar sitt bästa men det räcker inte alltid till som ett tillräckligt stöd för ett barn under dess uppväxt. I och med att vi i det svenska samhället utgår från att den biologiska föräldern är den som har närmast relation till sitt barn så är det viktigt att alltid utreda om föräldern klarar av att ta hand om sitt barn. Om föräldern klarar av sin föräldraroll men inte har träffat sitt barn under några år så är det aldrig lämpligt att barn direkt flyttas från sin placering till sin biologiska förälder. Överlämnandet behöver ske successivt så att barnet har en möjlighet att lära känna sin biologiska förälder. Det successiva överlämnandet behöver också följas upp av socialtjänsten så att det blir bra för barnet.

Det finns egentligen inget som säger att en förälder har rätt till sitt barn men barnkonventionen säger att ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Att ha rätt till sina föräldrar betyder inte alltid att barnet kan bo med sina föräldrar men att barnet har rätt till information om sitt ursprung, sin familj samt umgänge men att umgänge ibland behöver vara under bevakning. Vid umgänge ska hänsyn tas till vad barnet själv vill och tycker efter ålder och mognad. Ibland har ett barn upplevt saker med sin förälder som gör att barnet inte mer vill träffa sin förälder. Detta är något som kan ändras efter barnets ålder och mognad. Barn kan senare i livet behöva träffa sin förälder för att få möjlighet att ställa frågor och förhoppningsvis få svar. Det är inte alltid lätt att vara förälder men det är inte heller lätt att vara barn till föräldrar som av olika anledningar inte klarar av sin föräldraroll.

120917-120923 Äldreomsorg

söndag, september 23rd, 2012

Jag var i veckan och besökte Mårtensgården, Rågsved,  som arbetar med äldreomsorg. Mitt besök var på en avdelning för demenssjuka och vi fick träffa personal, en anhörig och ansvarig chef. Jag sa att det inte var chefen som vi skulle lyssna på utan personalen och anhöriga. Chefen var bra på att vara tyst och istället ge plats för personalen att prata. 🙂 Det är kul och inspirerande att träffa människor som är engagerade i sitt jobb och i andra människor. Äldreomsorgen är inte lätt. Äldreomsorgen kräver stort engagemang och individuella lösningar för patienterna utifrån deras vårdbehov. Äldreomsorgen är svår att generalisera eftersom t.ex. demenssjuka fortfarande kan vara duktiga på att gå och röra på sig men att det sedan saknas kunskap om vart man ska gå eller hur man kommer tillbaka där man bor. Vård är något vars kvalité kan vara väldigt olika vilket i sin tur många gånger beror på personalen som utövar vården. Många av personalen gör ett fantastiskt bra jobb! Men det finns också personal som egentligen inte passar för att jobba med människor som är sjuka och behöver vård. Äldreomsorgen har många gånger svårt att hitta personal som är engagerad i att göra de äldres dagliga liv så bra det går. Det sägs att de yngre idag inte vill jobba inom äldreomsorgen. Jag jobbade inom äldreomsorgen när jag läste juridik och var 20 år gammal. Det lärde mig mycket om äldreomsorgen, förändringen när man blir gammal och sjuk, att gå från att vara en del av familj och aktivt liv till att vara ensam och sängliggande. Det var många gånger kul att spela med i den demenssjukes uppfattning om vardagen och t.ex. sitta bredvid den äldre och vänta på tåget (som den äldre sa att den väntade på)men när tåget aldrig kom så accepterade den äldre sedan att gå och lägga sig. Varje människa har sin läggning och sina intressen. Vårdkvalité tar hänsyn till varje människas behov och personlighet om jag får bestämma.

120910-120916 Bemanningsföretag

söndag, september 16th, 2012

Det är intressant att läsa det som skrivs om bemanningsföretag, att dessa inte alltid är bra för de anställda och att regeringen nu ska stärka de anställdas villkor hos bemanningsföretagen. Varför jag tycker att det är intressant är just för att dessa företag existerar och verkar öka i omfattning. Jag tror att detta har att göra med att bemanningsföretagen uppfyller de villkor som företagen anser sig behöva för att kunna anpassa antalet personalen med företagets behov. Alltså en mer rörlig arbetsmarknad när det gäller personal och att rörligheten gör det möjligt för företagen att ha koll på sina kostnader. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan arbetsmarknaden måste förnya sig. Det är många som behöver få ett jobb. Idag är det många som har bra utbildningar och stora kunskaper och trots det är det inte lätt att få jobb. Så har det varit rätt länge och borde inte vara så på en levande och fungerande arbetsmarknad.

Själv har jag varit på Rädda Barnens riksmöte 2012 hela helgen med många diskussioner om barn och ungdomar. Det är kul att träffa engagerade människor från hela Sverige. Det som blev en stor fråga var en motion om att tillåta omskärelse först när barnet har fyllt 18 år och gett sitt samtycke. Omskärelse är en laddad fråga för olika religiösa grupper men för mig handlar inte omskärelse om religion utan om ett fysiskt ingrepp på ett barn där ingreppet saknar medicinsk anledning. Ett inlägg i debatten var om att omskärelse kunde jämföras med dop vilket jag tycker är att jämföra ”äpplen och päron”. Religion som inte innebär fysiska ingrepp på barn tillhör religionsfriheten. Det är fysiska ingrepp på barn som jag och många andra, särskilt läkare, anser inte är ok. Frågan kommer garanterat att tas upp på nästa riksmöte igen.

Bra artikel skriven av Susanna Birgersson i DN i veckan om missbruksvård och att bara 30-40 % av missbrukarna i Sverige får delta i substitutionsprogram. Här skulle jag vilja säga att det är dags att tänka annorlunda. Jag har träffat missbrukare som under 6 månader med metadon klarar sig alldeles utmärkt och så nära ett normalt liv man kan komma vilket raseras när metadonet tas bort/är slut. En del sjukdomar och andra problem är kroniska vilket även kanske skulle kunna stämma på missbruk. På ett eller annat sätt måste man som missbrukare få stöd från samhället är lära sig att leva med sitt missbruk.

120903-120909 ”Besök i verkligheten”

söndag, september 9th, 2012

Jag har varit på politiska ”besök i verkligheten”. Vi är ute och träffar personalen på olika arbetsplatser för att lyssna på vad de tycker om sin arbetssituation och sin egen vardag. Det har varit intressanta och roliga besök. Jag har varit på Snösätraskolan, Rågsved och hos Sverigefinska skolan, Kungsholmen. Båda är två skolor med engagerade lärare och många elever. Det är inspirerande att besöka skolor och mötas av engagemang.! 🙂

Läste en artikel som Hanne Kjöller skrev i DN i veckan om att en mamma fått rätt till stöd när det gällde att följa hennes son till fotbollsträningen genom beslut av Förvaltningsrätten. Hanne Kjöller menar att vi alla måste ta eget ansvar för våra barn. Jag håller i viss mån med Hanne Kjöller men vet att det även finns situationer som föräldrar inte klarar av beroende på olika typer av funktionshinder. Jag var ute och kampanjade med Kungsholmsmoderaterna nu i veckan och då träffade jag en mormor som sa att hon inte ville stötta sin dotter och barnbarnet. Denna mormor sa att hon hade varit mamma hela sitt liv så hon ville inte längre vara det utan menade att hon behövde ”egen tid” och tyckte att samhället skulle stå för denna insats. Under min uppväxt har jag alltid fått lära mig att man ska hjälpa och stödja de som står en nära men det verkar inte alla andra ha gjort. Att förvänta sig att samhället ska gå in och stödja friska och kompetenta människor känns udda för mig. Vi är alla beroende av människor vi kan lita på även om man kanske bara känner en sån person. Det är viktigt att varje individ alltid arbetar på att bygga upp ett eget socialt nätverk. Kontakter är användbara i alla sammanhang.

Jag vill naturligtvis uppmärksamma alla på den pakistanska, kristna, flickan, 14 år,  som har suttit fängslad/häktad i Pakistan i några veckor för att hon bränt Koransidor. Helt orimligt att ett barn ska bli fängslad för att man tar ställning i en religiös fråga! En del lagar borde ha tagits bort för väldigt länge sedan. Utveckling är att gå framåt och inte att gå bakåt. 🙁

120827-120902 Papperlösas rätt till sjukvård

söndag, september 2nd, 2012

Alla människor behöver har tillgång till sjukvård och frågan som alltid påverkar möjligheten till sjukvård är hur sjukvården ska betalas. Nu är det Spanien som nekar landets papperslösa tillgång till allmän sjukvård som de spanska medborgarna har. Sjukvård är en stor kostnad för varje land. Det som skulle vara intressant att se är hur mycket pengar Spanien ”sparar” på att dra in sjukvården för papperslösa. Jag tycker att det är viktigt att man tittar på alla sjukvårdskostnader för att se vad det är som kostar och hur man skulle kunna göra sjukvården mindre tyngd av kostnader. Jag antar att indragande av allmän sjukvård till papperslösa förväntas uppskattas av spanska medborgare. Att papperslösa ska kunna betala sin egen allmänna sjukvård, som dessutom blir extra dyr, leder ofta till att de papperslösa inte söker sjukvård. På något sätt behöver man i alla länder försöka lösa frågan med papperslösa. I Sverige finns möjlighet att söka arbetstillstånd vilket jag tycker är bra. På ett eller annat sätt behöver papperslösa arbeta. Varför jag tycker det är väldigt viktigt är att de papperslösa får barn som också blir papperslösa utan att kunna välja själva. Alla barn behöver ha tillgång till det som samhället kan erbjuda som sjukvård, utbildning osv.

Blev glad i veckan när Hanne Kjöller i veckan skrev i DN om att reformen med utförsäkring från sjukskrivning också har en framsida. Som alltid tar det tid innan förändringar blir förståeliga. Det dröjer till dess frågan kan följas upp och det måste då ha gått en längre period som kan mätas.  Kul att vi har kommit till reformens framsida! 🙂

Hanne Kjöller gav idag också Åsa Jernberg, Miljöpartiet, en känga efter att Åsa vill införa en köttfri dag i Stockholms skolor. Hanna Kjöller skriver bra om vilka djur som utmanar klimatet och tycker att politiker inte ska bestämma skolmåltiderna. Jag håller med Hanne Kjöller. Det ska finnas matråd med skolelever på skolorna. Det är bra när barn/ungdomar kan vara med och påverka hur de vill att maten ska vara.