Arkiv för januari, 2013

130121-130127 Förskolor

söndag, januari 27th, 2013

I Stockholm föds det många bebisar vilket ju är jättekul! Det som alltid blir aktuellt när bebisar föds är att det behövs förskolor där barnen ska kunna börja som ettåringar. Ambitionen är stor i stadsdelarna och det är också bra men frågan är om ambitionen räcker. En plats på förskola handlar ju inte om förvaring av barn utan om daglig tillvaro och stimulans till barn från 1-6 år och som behöver en givande vardag. Man ska inte heller glömma bort att det är bra om barn har möjlighet att vara ute och leka. Lokaler, kringmiljö ute och den vuxna personalen är väldigt viktig för att kunna skapa en trygg vardaglig tillvaro för barn. En del gör detta jättebra och andra förskolor har svårt att leva upp till behoven. Jag har fått höra att det är svårt att värva personal till förskolor vilket förvånar mig. Vill inte vuxna jobba med barn? Eller är det så att vi ställer för höga utbildningskrav på personalen så att de inte längre ”passar in” i rollen att tillse små barns vardag? Allt handlar inte om lön utan man behöver även titta på andra aspekter. Förskolor till våra små barn är väldigt viktigt för barnens vardagliga utveckling. Bra personal till förskolor innebär inte alltid att personalen ska ha ”rätt” utbildning utan en bra person som är duktig med barn och stimulerar dem att lära sig mer är en minst lika viktig egenskap.

130114-130120 ”Barnfattigdom”

söndag, januari 20th, 2013

I veckan blev återigen ordet ”barnfattigdom” aktuellt i Uppdrag granskning med Janne Josefsson. Det verkar som att många människor har hängt upp sig på just ordet ”barnfattigdom”. Det är som att man inte vill att det ska finnas fattiga barn i Sverige. En del menar att det är föräldrarnas ansvar att se till att deras barn får det som de behöver. Det är inte alltid lätt att vara barn. Jag har skrivit det förr att barn inte kan välja sina föräldrar och inte heller kan de själva förändra sin situation när de har det ekonomiskt svårt med sina föräldrar. PÅ något sätt finns det ett tänk i Sverige att alla föräldrar sätter sina barns behov först men så är det faktiskt inte. Vi vuxna är ofta ganska själviska och tycker att vi och vår tid många gånger är viktigare än barnet och dess tid.

Man ska heller inte glömma bort att känslomässigt fattiga barn kan finnas både i familjer som har en bra ekonomi och de som har dålig ekonomi. Det är inte alltid pengar som påverkar ”fattigdom” på ett eller annat sätt utan det handlar ofta om att de vuxna i barnets närhet inte är tillräckligt omtänksamma mot barnet. Det som är viktigt med ”barnfattigdom” är att det svenska samhället ska hitta barn och ungdomar som är ekonomiskt eller socialt utsatta för att kunna förändra dessa barns situation på ett eller annat sätt. Det är svårt att få fram ett exakt antal barn eftersom olika varianter på ”barnfattigdom” inte alltid har med pengar att göra. Den som har dåligt med pengar pratar sällan om det utan kämpar vidare med sin vardag och sina kostnader. Barnet till den som har dåligt med pengar blir också tyst. Det viktiga är att vi vuxna kan erkänna att det finns fattiga barn på ett eller annat sätt samt att det även med andra ord innebär ekonomiskt och socialt utsatta barn. Orden låter olika men har samma innebörd. Fattig är inte alltid lika med svält.

 

130107-130113 Rätt att leva, rätt att dö?

söndag, januari 13th, 2013

Bra debattartikel i DN i veckan om rätt till dödshjälp. Det har sedan länge funnits rätt till dödshjälp i några europeiska länder och det tycker jag är bra. Alla människor har rätt att leva men varje människa borde också ha rätt att få dö när man så önskar. Jag tycker att det är sorgligt när människor begår självmord för att de inte orkar leva längre. Självmord kan ibland nog ses som ett tecken på att alla inte vill leva även om vårt samhälle förutsätter att alla människor vill leva. Vi människor är olika och har olika ”livsviljor”.  Men är det alltid majoritetens livsvilja som ska bedöma en människas livsvärde? Alla vill inte ha möjlighet till dödshjälp och ska inte heller behöva ta emot dödshjälp. Poängen tycker jag är att människan själv ska kunna välja.

Naturligtvis är det viktigt att varje människa har möjlighet till samtal och förberedelser innan denne tar emot dödshjälp. De flesta självmord innebär stor sorg för nära anhöriga, att alla som kände personen inte förstår varför den man tyckte om inte längre ville leva. Med dödshjälp kanske personens farväl också kan bli tydligare eller leda till att personen hittar andra lösningar än att vilja dö. Jag tror att det är viktigt att kunna prata om att man inte vill leva längre precis som att det är viktigt att kunna prata om psykisk sjukdom. Död/livsvilja och psykisk sjukdom är nog de två saker som är svårast att prata om med sina anhöriga och vänner men det borde vara något naturligt som att prata om alla andra krämpor vi människor har med andra sjukdomar och skador. Bra och öppna samtal med rätt person kan ge människor livslusten tillbaka så rätten till dödshjälp kanske i slutändan leder till mindre dödsfall. Tänkvärt.

Får passa på att säga att det är bra om Kina avvecklar sina arbetsläger men det är bedrövligt att de någonsin uppstod. Att kunna hålla människor i förvar upp till 4 år utan rättegång är helt förkastligt!

121231-130106 Flygbolag

måndag, januari 7th, 2013

Jag har varit ute och flugit en hel del under jul och nyår och det är därför som min blogg är en dag försenad. Det har varit en del incidenter när planen skulle lyfta, olika fel, stora fel och som tog minst två timmar att åtgärda. Börjar flygplanen bli för gamla? Det var inte direkt upplyftande att kaptenen sa att felen var så stora att det inte skulle vara möjligt att flyga om inte felen kunde åtgärdas. Vad är det som säger att det aktuella felet inte inträffar igen? Vid ett av tillfällena så behövde alla passagerare lämna planet relaterat till säkerhet och vid ett annat tillfälle fick alla passagerare sitta och vänta ombord på planet i över två timmar. Hur som helst så kom jag till slut fram dit jag skulle men inte bagaget. Bagaget kom ett dygn senare. Många flygplan har ju varit med länge nu och även om flygbolagen hat fräschat upp planen på insidan så är ju utsidan och motorerna förmodligen ganska slitna. Gamla flygplan känns oroande för framtiden. Det är nog positivt även för framtiden att vi får flygplan som är mindre bränslekrävande. Större säkerhet och mer miljöinriktad verksam skulle ju också vara fantastiskt bra. Vi får väl se vad framtiden för med sig.

Bra att barnombudsmannen uppmärksammar att brott mot barn borde utredas snabbare än vad de görs idag. Förmodligen är det vi vuxna som behöver bli bättre på att lyssna på det som barn/ungdomar berättar. Dessutom behöver barns och ungdomars berättelsers bevisvärde öka. Barn och ungdomar är många gånger mer ärliga än vad vi vuxna är. Värt att tänka på!