Arkiv för februari, 2013

130218-130224 Papperslösa

söndag, februari 24th, 2013

Det har varit en del artiklar i veckan om att polisen ”jagar” papperslösa i t-banan. Oavsett vem som gör biljettkontrollen så måste personen som inte har giltig biljett identifiera sig och få böter. Om personen inte kan identifiera sig så tillkallas ofta polis hur som helst. Sedan stod det att polisen ”jagar” papperslösa efter utseendet. Stämmer det? När jag var i Kina så stoppades människor i vardagen pga. sitt utseende som inte stämde överens med kinesernas eget utseende, dock blev vi aldrig stoppade och kontrollerade fastän människor blev stoppade runt omkring oss. Så vill jag inte ha det i Sverige.

Att vara papperslös i ett land är aldrig lätt. Många flyktingar som kommer till Sverige har levt som papperslösa i ett annat land än sitt hemland innan de kommer till Sverige. Det som gör Sverige mer komplicerat är att vi har det kallt i Sverige, att bostäder är ”riktiga” bostäder och inte självbyggda områden, att det finns skolplikt i Sverige, att socialtjänsten har som uppdrag att hitta och uppmärksamma barn som inte följer vad som är brukligt för barn/ungdomar osv.  Sverige är ett strukturerat land där strukturen kan göra att det är svårt att avvika, att gå sin egen väg. De papperslösa blir ofta beroende av någon person/er, organisation, kyrka osv. Jag blev fundersam när jag läste i DN att 2010 så hade 6500 flyktingar som fått avslag avvikit utan att meddela Migrationsverket och 2011 var det 8000 flyktingar som avvek. Vart tar alla dessa vägen? Hur blir det för barnen?

I mitt jobb har jag mött ungdomar som sedan avviker. Det sorgliga är att eftersom det är svårt att vara papperslös och försöka försörja sig så leder detta många gånger till kriminalitet på olika sätt. Det är destruktivt för ungdomarna och leder inte till positiv utveckling för dem. Mina ungdomar som har avvikit har gjort det pga. Dublinförordningen som har klargjort att ungdomarnas flyktingansökan ska prövas i något annat land. Bland annat skulle en ungdom till Norge där uppehållstillståndet bara gällde till dess ungdomen fyllt 18 år. När 18-årsdagen kom så gav sig ungdomen till Sverige och var inte längre 18 år. Vad är rätt och vad är fel? Sverige är ett väldigt öppet land och vi är speciellt humana och duktiga på att ta emot ensamkommande flyktingungdomar. Allt är kanske inte perfekt men det är väsentligt mycket bättre än hur det ser ut i resten av världen. Min uppfattning är att vi ska ta emot den mängd flyktingar som vi också kan ge ett bra mottagande, utbildning och arbete. Jag läste i en bok idag att ett pund är uppskattat var som helst oavsett land, man vet att pundet har ett värde, och sedan stod det att personen ifråga hade velat vara ett pund, ha ett värde. Det mänskliga värdet är inte lika för någon av oss när vi förflyttar oss över världen. Varför ses inte individen alltid som en tillgång? Värt att fundera på.

130211-130217 Debatt?

söndag, februari 17th, 2013

Man blir lite fundersam på det här med att män skriver elaka, otrevliga, sexuella och alla möjliga kommentarer när det är en kvinna som lyfter fram sina synpunkter. Det jag undrar över är varför dessa kommentarer uppstår? Det jag önskar är att män och kvinnor ska ta sig tid att läsa eller lyssna på det synpunkter som framförs för att sedan kunna ha en debatt i den aktuella frågan. Jag har irriterat mig många gånger i den politiska ”debatten” som inte alltid är saklig utan mer kan jämställas med smutskastning. Jag tycker att det är viktigt att debatten innehåller fakta. Den som inte vill delta i den aktiva debatten gör ju ändå det indirekt genom att sedan t.ex. lägga sin röst i allmänna val. Det är viktigt att vara med och ta ställning. Man behöver inte tycka till om allt men det är bättre om flera är delaktiga i att skapa ett samhälle som utvecklas och som för oss framåt.

För mig spelar det ingen som helst roll om åsikten som framförs framförs av en man eller kvinna. Det viktiga är att saken framförs på ett bra sätt och som inbjuder till diskussion och tankar. För att samhället ska utvecklas måste vi vara öppna för nya tankar men också själva vara med och beredda att tänka nytt. Att försöka hindra tankar och debatt är något som inte hör hemma i Sverige. Om tystnaden är det man eftersöker så finns det ju andra länder där man knappt får ha några åsikter alls men Sverige är en demokrati som står för utveckling. Jag är stolt över att leva i Sverige och ha möjlighet att uttrycka mina åsikter. Debatt är positivt! 🙂

130204-130210 Invandring

söndag, februari 10th, 2013

Invandring är en fråga som nu har lyfts fram från flera olika håll men att alla inte heller verkar vara eniga om vad man egentligen vill säga om ”invandring”.  Rent logiskt är invandring positivt när invandring sker för att fylla en funktion i det land som individen kommer till. Det som gör frågan komplext är att invandringen har flera sidor, att människor kommer från andra livsvillkor, att uppväxter och utbildning ser olika ut, att vi människor pratar olika språk och så vidare. Jag har i mitt arbete många diskussioner om varför barn inte arbetar i Sverige. Många ungdomar jag träffar har arbetat sedan de var 7 år gamla med många olika arbeten. Ungdomarna frågar mig varför de inte får något jobb i Sverige. Jag har suttit i många diskussioner om hur viktigt det är för ungdomar att lära sig svenska för att kunna få ett arbete i Sverige, att målet är att de ska kunna ha ett extrajobb från 16-årsåldern, (inte lätt med tanke på arbetsmarknaden), att det är viktigt att de har en så bra utbildning som möjligt när de träder in i vuxenvärlden och ska försörja sig själva. Många ungdomar kommer från länder där man har arbetat med fysiskt arbete och man har inte behövt prata så mycket. Jag har förklarat för många att i Sverige så är de flesta jobb sådana där man behöver kunna prata svenska.

Dessa diskussioner som jag har med många ungdomar kan ses som stöd/vägledning/integration och leder till 98 % att ungdomarna är väl förberedda. De 2 % handlar om ungdomarna som inte har möjlighet att ta till sig utbildning pga. svårigheter med inlärning. Precis som det gör i Sverige finns det människor som invandrar och som också behöver stöd på arbetsmarknaden så det är egentligen ingen skillnad.

Jag tycker att man ska likna invandringen med sin egen bostad. Vi kan säga att en familj om fyra personer har en trerumslägenhet på 90 kvadratmeter. I lägenheten finns det absolut plats för fler rent fysiskt. Vi säger att vi låter 20 personer/flyktingar också sova och bo i lägenheten. Hur blir det då? Ja, några dagar går det nog bra även om privatlivet har försvunnit, kö till badrum och kök, man upptäcker skillnader i vad som familjen har men som inte de andra 20 äger/har, ingen plats för mys i soffan framför TV:n, fattas stolar, sängar etc. etc. Det är här invandringen behöver diskuteras. Varje person och familj behöver ha en egen plats i samhället, ett arbete/funktion, få känn sig behövd/efterfrågad. Precis som vi svenskar behöver ha det behöver även de personer som invandrar till Sverige. Ingen har det lätt från början oavsett om man är född i Sverige eller inte men alla behöver möjlighet att få ett arbete och kunna tjäna egna pengar för att bygga upp sig en egen/privat tillvaro. Därför handlar inte invandring om ett exakt antal människor utan möjligheten måste finnas för alla som kommer till Sverige att bygga en egen framtid. Fungerar inte det så fungerar inte invandringen heller.

Jag vill passa på att berätta om en föreläsning på tisdag 130212 kl 19 i Kungsholmens kyrka. Föreläsningen heter ”Gör det omöjliga – nå de osynliga”. Föreläsare är Jenny Axene som under 1,5 års tid uppmärksammat barn i ett kvinnofängelse i Thailand och hur barnens situation är, de osynliga barnen.

130128-130203 Integration

söndag, februari 3rd, 2013

För mig är integration något positivt. Att det innebär att varje individ försöker anpassa sig till det samhälle som man har valt att leva i. Bengt Ohlsson skrev i DN en artikel med rubriken ”I mitt samhälle är integration valfritt”. Integration är inte något som är valfritt utan någon som är nödvändigt. Integration innebär inte att människor från andra delar av världen ska bli ”svenskar”. Integration handlar om att man som individ ska kunna försörja sig själv i det svenska samhället och att själv på olika sätt både ska kunna ge och ta. Sverige kan t.ex. vinna på kunskap om nya kulturer, nya idéer osv. medan den som kommer till Sverige har möjlighet att ta del av all den service som det svenska samhället erbjuder. Att kunna prata svenska är viktigt på den svenska arbetsmarknaden. Visst, det kan gå bra med andra språk när det är det språket som är ett företags koncernspråk men annars är Sverige ett land där det svenska språket är väldigt viktigt.

Jag jobbar med ensamkommande flyktingungdomar, målet är att alla mina klienter ska komma ut på den svenska arbetsmarknaden och svenska språket är alltid ett krav för att få riktiga jobb som inte är ”svarta”. Men integration innebär mer än språket. Jag har träffat människor som varit i Sverige i mer än 30 år och som fortfarande inte har några ”svenska” vänner, att det är svårt att få möjlighet att lära känna svenskar. Integration innebär att vi svenskar också är öppna och själva deltar i integrationen. Integration handlar om att ta ansvar för sin egen situation men som också innebär att det svenska samhället och svenska medborgare på olika sätt försöker stödja de som kommer till Sverige att hitta sin väg in i det svenska samhället.

Jag tycker att regeringens stimulansbidrag till flyktingguider är ett bra initiativ! Flyktingguider kan på ett bra sätt påskynda integration i Sverige. Det är inte så lätt att själv förstå hur Sverige fungerar och sitt eget ansvar om man t.ex. inte kan läsa eller skriva. Förutsättningarna är olika beroende av vilket land man kommer ifrån. Jag skulle vilja att varje person som lever i Sverige funderar på om man har någon i sin bekantskapskrets som kommer från ett annat land och som kanske skulle behöva hjälp. Hjälpen behöver inte vara särskilt betungande utan handlar mer om att bjuda på sin vardag och vägledning för den som ännu inte har hunnit hitta en ”svensk” vardag. Vi behöver alla vara med och delta för att integration ska vara möjligt!