Arkiv för mars, 2013

130325-130331 Svenskt försvar

söndag, mars 31st, 2013

Den här veckan hade jag förmånen att få lyssna på ett föredrag som hölls av vår försvarsminister Karin Enström. Väldigt imponerande! Kul med en försvarsminister som är väl insatt i alla frågor kring försvaret, har svar på alla frågor och är dessutom väldigt engagerad. Jag rekommenderar människor att lyssna på vår försvarsminister för att få en beskrivande bild av det svenska försvaret. I pressen har det ju stått allt möjligt om det svenska försvaret och då är det viktigt att försöka sätta sig in i hur det svenska försvaret egentligen ser ut och vad som kommer att ske. Svenskt försvar är i en utvecklingsfas. Det verkar inte riktigt som om press/media vill återge själva utvecklingen.

Bra skrivet av Hanne Kjöller i veckan var om att en dement kvinna som frusit ihjäl utomhus återgavs i pressen med tre meningar medan debatten om hur fel det var att ha låsta dörrar inom äldreomsorgen för dementa återgavs på en mängd sidor i press/media. Jag håller med om att det är orimligt att inte ha lås på dörrar till dementas boende. Den olåsta dörren innebär en frihet som innebär fara. Att gå ut är en frihet så länge individen kan hantera friheten och vet vart man ska gå och hur man kommer tillbaka. Den som är dement vet inte detta. Den demente går, vet inte vart den ska och inte hur den ska kunna komma tillbaka och är därmed en fara för de dementas hälsa/liv. Det är en del av sjukdomen. Låset ger den demente trygghet i sin vardag. Att tänka tryggt är inte negativt utan handlar om omvårdnad.

Jag blev fundersam i morse när jag läste DN i väldigt små artiklar om en pappa som misshandlat sin tvåmånaders bebis så att den fick hjärnskador som först var livshotande och sedan om en mamma till en 9 månaders bebis knivhuggit barnets pappa flera gånger på påskaftonsmorgon. Alla barn behöver ha en trygg tillvaro i sin hemmiljö. Vem skyddar barnet för fysiskt och psykiskt våld, bevittnande av våld samt att eventuellt bli utan sin förälder? De allra yngsta barnen är helt oskyddade. Det som absolut aldrig ska hända händer. Den ständiga frågan är varför eftersom det är frivilligt att skaffa barn/bli förälder. Sorgligt att våld mot barn ständigt är aktuellt. 🙁

130318-130324 Påven

söndag, mars 24th, 2013

Jag måste börja med att erkänna att jag har svårt att ta till mig Påvens roll och uppgift. Övriga män som står under honom i den katolska hierarkin förstår jag inte heller. Män som är klädda i ”klänningar” dekorerade med spets styr över katolicismen och dess troende anhängare. Jag är inte själv religiös och har svårt att acceptera ledarskap som drivs av människor som håller fast vid något som har varit mindre bra länge och som inte arbetar för att utvecklas och följa den allmänna utvecklingen som sker i världen. Det är viktigt att utvecklas för att på det sättet möjliggöra nya sätt att leva och vara. Preventivmedel är en sådan sak som fungerar alldeles utmärkt i stora delar av världen. Möjligheten för att gifta att skilja sig är inte heller populärt inom katolicismen. Möjligheten finns men det är inte direkt lätt.

Övergrepp på barn som inträffat inom katolicismen tyder inte ens på förlegad syn utan på ett avvikande beteende som är helt förkastligt. Om den sexuella driften är så stor hos Påvens ”stab” så borde det naturliga vara att tillåta sexuellt umgänge med vuxna för dessa män. Om Påven på något sätt anser att sex med barn är mer ok än sex med en vuxen så är katolicismen verkligen ute på hal is. Det är konstigt att övergrepp på barn har kunna ske under många, många år. Bra ledarskap tolererar inte ett felaktigt beteende som dessutom leder till skada på andra människor. MEN påven verkar vara väldigt populär och viktigt inom katolicismen. Att Påven står för någon form av trygghet. Om Påven har ett förtroende från sina troende så tycker jag att Påven ska stå för förnyelse och utveckling för att ge något tillbaka till sina troende. En tro som aldrig ifrågasätts kommer heller aldrig att utvecklas. Hur länge kommer katolicismen att fortsätta trampa vatten?

Fredagen denna vecka hade jag förmånen att äta lunch med Beatrice Ask, justitieministern. Det var en lunch med några få andra Kungsholmsmoderater. Trevlig lunch och pratstund! 🙂

Under veckan har jag även hunnit med att delta på Stockholms moderat kvinnors representantskap som är som ett årsmöte för en förening. Trevlig stund med Gunilla Carlsson som berättade om sitt arbete med lite extra om just kvinnor samt ett omnämnande om barnets rättigheter. Eva Solberg blev omvald som ordförande. Nu är det två år till nästa representantskap. 🙂

130311-130317 Försvarsfrågor

söndag, mars 17th, 2013

Jag kan ju inte direkt säg att jag brukar vara engagerad i försvarsfrågor men nu har jag stött på en 17-åring som är väldigt intresserad av försvarsfrågor. 17-åringen ska få följa med och träffa försvarsministern Karin Enström när hon talar för några lokalföreningar. Jag hoppas att 17-åringen kommer att bli medlem i moderaterna efter det mötet. 17-åringen är inte helt enig med regeringens försvarspolitik och det tycker jag är kul! Jag gillar när ungdomar lyssnar och funderar över sakfrågor som berör vårt samhälle. Jag gillar när både ungdomar och vuxna engagerar sig. Klart inspirerande!

Jag har varit nämndeman i Svea hovrätt i veckan. En del ärenden är svåra/tunga att lyssna sig igenom men det är viktigt att vi samhällsmedborgare gör det. Det är viktigt att att vi alla även vågar sätt oss in i de frågor som är tunga/jobbiga. Igår var jag också i Svea hovrätt men då var det nämndemannadag där man fick ta del av mycket information. Det var dock inte särskilt mycket nytt för min del. Jag kommer även att sitta med i styrelsen för Kungsholmens sjukvårdsförening om det går igenom på årsmötet imorgon. Ska bli intressant att se hur deras verksamhet ser ut. Det uppdraget är inte politiskt men det är politiskt aktiva som sitter i styrelsen vad jag känner till. Jag återkommer när jag vet mer. Imorgon är det dags för representantskap i Stockholms moderata kvinnor. I Stockholms moderata kvinnor är det bara ett representantskap vartannat år. Jag är sammankallande i valberedningen och tycker att vi presenterar en mycket bra styrelse. Jag får återkomma till det mötet till nästa blogg. 🙂

Blev upprörd när jag i en liten notis i DN läste att ett dussin barn i Pakistan har gripits av polisen och är nu misstänkta för att ha lurats att lämna paket med hemmagjorda bomber på olika ställen i sitt närsamhälle. Barnen har sagt att de inte visste vad paketen innehöll. Varför blir barn inblandade i vuxnas vilja att kriga och starta konflikter? Det är ju inga barn som startar krig utan det är så gott som alltid män. Det tråkiga är att det är många andra människor som drabbas trots att de aldrig har velat varken ha eller starta ett krig. Barn ska inte behöva uppleva krig. Sår på både kropp och själ är inte alltid läkbara.

130304-130310 Nya jobb?

söndag, mars 10th, 2013

Läste artikel skriven av Anna Kinberg Batra och Jessica Polfjärd där de ger 5 generella tips för hur arbetsmarknaden ska bli bättre. Det är bra med positiva inlägg men jag blir ändå fundersam. Sverige måste ha en rörligare arbetsmarknaden där det är möjligt att anställa personal men också att det finns möjlighet att ”bli av” med personalen när det inte fungerar. Varje anställd anställs för en viss funktion. Det är vissa som säger att arbetsgivaren ska hitta en annan passande arbetsuppgift inom företaget men det är faktiskt inte alltid möjligt. Jag har tidigare skrivit om  en plåtslagare som fick ett stort jobb, behövde två plåtslagare, anställde två stycken vilka sjukskrev sig efter en vecka. Att ta in vikarier för kort tid är inte lätt när det gäller att hitta rätt kompetens. Att hitta andra arbetsuppgifter till de sjukskrivna fanns det ingen möjlighet för i det lilla plåtslageriföretaget. Det är få som vill hoppa på ett jobb som bara varar en vecka eller två eftersom sjukskrivningen gjordes veckovis och jobbet behövde komma igång direkt. Företag är levande verksamheter som är väldigt beroende av sin personal. Rätt person behöver vara på rätt plats. Naturligtvis ska inte företaget kunna utnyttja det anställda men det gäller även åt motsatt håll att anställda inte heller ska utnyttja företagen. Ömsesidig respekt och dialog borde leda till att facken och arbetsgivarna äntligen kan komma överens om hur den svenska arbetsmarknaden ska kunna bli mer rörlig.

Jag vill ge positiv feedback till Carl Lagercrantz som motionerat om att kvinnor ska få ta plats i Riddarhuset. Visserligen sent men det är lika välkommet eftersom jämställdhet är något som ska finnas i Sverige. Blir ju underligt om jämställdhet inte finns i vissa manliga sammanhang.

130225-130303 Resultatuppföljning och ”Lean”

söndag, mars 3rd, 2013

Det har varit intressant att följa artikelserien i DN om hur vår svenska sjukvård fungerar eller stundtals inte fungerar. Jag är själv en förespråkare för resultatuppföljning och jag gillar Leantankarna om att man ska ta reda på varför saker och ting stoppar upp eller hur man skulle kunna göra på annat sätt. Det har ju redan tidigare diskuterats hur hemtjänsten fungerar när man har tagit fram exakt hur många minuter olika insatser ska ta. Frågan är om vård kan räknas i exakta minuter? Det man direkt kan konstatera är att det inte ska ta flera timmar att hjälpa en person att duscha men det tar också olika tid beroende på vilken person det är som ska duscha. Att duscha en person som har olika funktionshinder är inte samma sak som att duscha en helt frisk person som tar en snabbdusch och sedan snabbt är klar. Det finns personer, både gamla och yngre som inte längre vill duscha. Det är dock viktigt med att ha bra hygien eftersom det annars kan leda till sjukdomar som till slut leder till allvarliga sjukdomar/problem.

I mitt arbete ska vi också börja göra uppföljningar av våra insatser och det gäller då att hitta olika sätt att mäta vårt arbete. Resultatuppföljning är bra när man tittar på sitt eget arbete och att målet är att det ska bli bättre för klienten som av olika orsaker har sökt hjälp. Det som oroar mig är om det finns människor som tror att man ska hitta en ”standardlösning” för socialt arbete genom dessa uppföljningar. Då är man fel ute. Precis som i vården så kräver socialtjänstens klienter individuella lösningar. Vi människor är alla olika individer som hanterar sjukdom eller problem på olika sätt. Detta kräver också att varje individen behöver en insats som är anpassad till dennes behov. För att kunna uppnå bra resultat måste man bemöta patienten/klienten på att bra sätt för att uppnå målet att denne inte ska behöva söka hjälp igen. I mitt arbete är målet att individen ska kunna klara sig själv och veta hur den ska gå tillväga om det uppstår något problem i dennes vardag.

När detta berör barn och ungdomar behöver dessa också ta del av informationen om hur de ska göra om föräldrarna inte fullgör omvårdnaden om sina barn. Föräldrar behöver sin hjälp/stöd och barn/ungdomar behöver sin hjälp/stöd. Ingen är den andra lik. Standardiserade lösaningar kan vara bra vid industriell produktion men har inte med omvårdnad av människor att göra. Människor har tankar, känslor, olika personligheter, olika uppväxter osv. medan en mutter är en mutter och kan vara defekt men är annars lika. Omvårdnad av människor behöver ha kvalité. Värt att notera är att kvalité inte alltid handlar om pengar utan också om att människor som jobbar med omvårdnad är intresserad av att hjälpa andra. God omvårdnad kan många gånger vara ett trevligt bemötande, att någon säger uppmuntrande ord, att någon håller handen eller tröstar i en jobbig situation. Att då få ner detta som att personalen ska hålla handen i 20 sekunder kommer aldrig att bli framgångsrikt. Visad mänsklighet är aldrig tidsbestämd. Den bara är där.