Arkiv för juli, 2013

130722-130728 Perfekt matchning på arbetsmarknaden

söndag, juli 28th, 2013

Jag blev riktigt glad när representanter från SACO skrev på DN.Debatt i veckan att det är dags att överge drömmen om perfekt matchning till tjänster på den svenska arbetsmarknaden. Lite förvånande är dock att de skriver att det är arbetsgivarna som ska sluta tro på drömmen om den perfekt matchade individen. Jag tycker faktiskt att facken och har sin del av ansvaret angående denna fråga. Arbetsgivarna har inte råd att värva fel personal eftersom det är så gott som omöjligt att bli av med felmatchningar när det gäller personal. De villkoren skyddas väldigt starkt av facken. Vi människor är alla olika och har olika förmågor och starka sidor. Eftersom anställda i Sverige är så väldigt skyddade mot uppsägningar så påverkar det hur värvning av ny personal sker. Det tar tid att anställa personal och speciellt när det är många sökande till varje tjänst. Förhoppningen med att specificera kraven är många gånger att få ned antalet sökande så att det mer blir ett mer hanteringsmässigt antal sökande med rätt utbildning. En gång i tiden i kommunistiska stater så jobbade människor med arbetsuppgifter som staten hade skapat. Idag skapas arbetsuppgifter av olika entreprenörer vilket leder till att arbetsuppgifterna ser olika ut. Det är inte bara att byta ut en människa mot en annan människa på en tjänst. Utbildning är inte det enda som ska avgöra utan erfarenhet och övriga förmågor har minst lika stor betydelse. Enligt min uppfattning så måste det bli lättare att säga upp felmatchningar till en tjänst så att arbetsgivarna inte behöver vara lika försiktiga vid värvning av ny personal. Det är idag inte konstigt att arbetsmarknaden är så trög när facken har den makt de har.

Måste passa på att återigen skriva att det är fantastiskt vackert i Sverige. Har i helgen varit ute på Mälaren och njutit av fantastisk svensk sommar med sitt ljus och sin skönhet. Mycket imponerande! 🙂

130715-130721 Socialt arbete i USA

söndag, juli 21st, 2013

Jag har varit i USA några veckor och har funderat på det sociala arbetet i USA. Det finns många människor som är hemlösa, har missbruk, ekonomiska problem etc. På något sätt så finns det inte en socialtjänst som det finns i Sverige utan den är mycket mindre och ersätts istället ofta av människors och företags givmildhet och engagemang. Jag upplever det som att det mer handlar om att de som ger känner sig viktiga och att den/de som får ska känna tacksamhet. Jag är tveksam till om det är en bra lösning. Socialt arbetet är viktigt i varje samhälle och ska även hjälpa individen till egen försörjning/egen lösning på sin situation. Socialt arbete måste arbeta på individnivå och handlar inte om generella bidrag som mottagarna ska vara tacksamma för. Socialt arbete handlar inte bara om pengar utan handlar också om att skapa möjligheter för den/de som inte hittar några egna möjligheter. Möjligheten till eget arbete är alltid viktigt.

Jag upplever det även som att det finns frihet i USA och att samhället inte ska ”lägga sig i” individens liv när denne är vuxen. Visst, frihet är bra men var går gränsen? Det blir lätt en skillnad mellan fattig och rik eftersom den rike alltid har fler valmöjligheter än den fattige. Jag skulle gärna vilja veta mer om socialt arbete i USA nät det gäller barn och barnets rättigheter. I Sverige är det socialtjänsten som bevakar barnets situation med hjälp av anmälningar från andra barn/ungdomar/vuxna. Jag får ta och titta vidare på det sociala arbetet i USA när det gäller barn. Ska bli intressant. 🙂

130708-130714 Självmord

måndag, juli 15th, 2013

Självmord tycker jag alltid är tragiska. Att det är trist att människor upplever att de inte klarar av att leva längre. Jag blir dock väldigt fundersam när nu Västerbron i Stockholm får ”linor” över brostaketets höjd för att hindra självmord. Är det att jobba förebyggande? Är man så desperat att man har tänkt hoppa från Västerbron så tycker jag inte att några ”linor” skulle medföra att den aktuella personen bestämmer sig för att leva vidare. Så lätt tror jag inte att självmord går att förhindra. De fall av självmord som jag har stött på av olika anledningar har bland annat handlat om en ung man som inte ville ta emot hjälp vare sig från sjukvård eller nära anhöriga innan denne vid andra försöket lyckades ta sitt liv. Ett annat fall var en medelålders man som sökte akut hjälp inom psykiatrin men denne blev hemskickad för så sjuk var han inte enligt sjukvårdspersonalen. Den aktuelle mannen tog sitt liv samma kväll.

När en person inte har lust att leva längre är det svårt att prata om den känslan med vem som helst. Frågan är om samhället skulle kunna jobba förebyggande med att ha tillgång till professionella samtalspartners så fort en person ger tecken på att vara suicidal. Jag tror att det måste var en person som den aktuella personen har möjlighet att ringa till så fort de suicidala tankarna kommer och då under en längre tid. Jag vet att det finns vissa liknande möjligheter idag men det behöver nog finnas mer lättillgängligt.  En person kan även gå på annan behandling för sina tankar men att det finns akut tillgång på någon att prata med. Det är sorgligt att många inte har någon att prata med om sina egna tankar och funderingar. Många kan prata om allt möjligt men inte sina problemtankar. Fast egentligen kanske problemet många gånger ligger hos kompisar/vänner som inte orkar lyssna till problemtankar. En vän har inte svar på alla frågor men när man själv mår bra så kan man alltid stödja en vän genom att leta upp professionell hjälp. Glöm inte bort det när en vän söker hjälp hos dig.

130701-130707 Sommarskola

söndag, juli 7th, 2013

Sommarskola är något som jag tycker är fantastiskt bra! Sommarskola ger möjlighet till elever att läsa extra när det gäller ett eller flera ämnen som eleven inte riktigt har hunnit i kapp med. Nu när det statliga stödet har tagits bort så har bland andra Stockholms kommun infört avgifter för skolorna när de ska skicka sina elever på sommarskola. Genast minskar antalet elever till sommarskolan. Jag som jobbar med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar tycker att sommarskola är något som borde vara självklart för alla barn/ungdomar som behöver komma i kapp med olika ämnen i skolan. Det ger eleverna möjlighet att ta till sig kunskap men det visar också att det finns ett intresse från skolan att eleven ska få ta del av kunskaper. Ett hopp om att ingen ska känna sig värdelös. Det är tungt för varje elev som inte vet hur den ska ta till sig kunskapen. Vissa elever har lätt att ta till sig allt i skolan och då blir det extrajobbigt för den/de som inte har det lika lätt.

Jag kan i och för sig hålla med om att det skulle vara härligt om sommarskola inte skulle behövas men poängen är att sommarskolan SKA finnas när behovet av stödundervisning finns hos eleverna av olika skäl. Jag hoppas att sommarskola inte ska bli en kostnadsfråga utan att behovet av sommarskola ska utgå från barnets/ungdomens behov. Sommarskola är en investering för framtiden! 🙂

Kul att Fredrik Reinfeldt fick en härligt stor publik till sitt tal i Almedalen! 🙂

100624-130630 Edward Snowden

måndag, juli 1st, 2013

Det känns som att det blivit ”modernt” att läcka information på ett eller annat sätt. Att just frisläppandet av information ska göra vår värld bättre. Och visst kan det vara så att frisläppandet av information kan hjälpa ett lands befolkning till frigörelse, avslöja förtryck av människor osv. Men var går gränsen? Vem/vilka bedömer om frisläppandet av information inte kan leda till fara för andra människor eller enbart ”stödja” människor som förtrycker andra? Med Edward Snowden blir jag lite fundersam när jag läser om honom och lyssnar på nyheterna. Den första uppfattningen jag fick var att han var stolt och stod för sitt frisläppande av information, att det var något väldigt viktigt för omvärlden/människorna. Nu känns det mer som att han har gett sig den på att han står för sitt handlande men vill hitta en ”frizon” där han inte ska behöva ta ansvar för sitt handlande rent juridiskt.

Själv skulle jag gärna vilja se Edward Snowdens ärende i domstol dock utan att hela rättsprocessen blir hemligstämplad. För att kunna bedöma om handlande var rätt eller fel så är det viktigt att kunna ta del av ärendets omfattning. Det skulle även synliggöra gränssättningen om vad som är ok för ett samhälle att övervaka/samla in information men också hur arbetsgivare ska ha en verksamhet som också känns korrekt för de anställda. Det som också skulle vara intressant att ta del av är varför Edward Snowden enligt pressen gått från att tycka att tystnadsplikten var straffbar om den bröts till att själv bryta tystnadsplikten. Det är sällan som människor byter uppfattning snabbt som att gå från allt i vitt till allt i svart. Det brukar finnas andra saker som är med och påverkar individens handlanden. Jag har alltid varit nyfiken på varför brott begås och vad det är som påverkar individen att begå brott. Det finns oändligt många saker som påverkar. Brottsligheten är inte alltid logisk och det är ofta flera konsekvenser som till slut leder fram till brottsliga handlingar. Jag är nyfiken på vad det var som påverkade Edward Snowden och som ledde fram till brottsligt agerande. Frågan är om det kommer att bli utrett.