Arkiv för april, 2014

140421-140427 Har vi en mållös framtid?

söndag, april 27th, 2014

Susanna Birgersson skrev i DN idag om att SVT i torsdags sände ett program som hette ”Politiker utan mål” där det beskrevs att de politiska visionerna har ersatts av hot och ”utmaningar”. En statsvetare i programmet  ställde frågan om vad det är för samhälle vi vill ha, att den aktuella politiken verkar närsynt och mest handlar om justeringar i socialförsäkringssystemet. Historikern i programmet sa att politiken har till uppgift att tala till människors drömmar och efterlyser politiska visioner som är mer än kampanjbudskap. Susanna kommer i sin artikel fram till att fråga om visionernas död verkligen är något att sörja, att politiken kanske blir allt mindre viktig i människors vardag, kanske nationella projektens tid är förbi, att politiken kanske förpassats till att hantera hot och utmaningar, att människorna kanske inte alls längtar efter kollektiva drömmar, att väljarna kanske gör egna val och tar egna beslut för att påverka sin situation.

Jag håller till stora delar med Susanna Birgersson men jag tycker att vi har mål med politiken i Sverige. Vi har ett land och ett samhälle som fungerar fantastiskt bra och som naturligtvis ska utvecklas successivt med världens övriga utveckling. Utveckling är också ett mål med politiken. Att uppmärksamma olika små delar i samhället som behöver utvecklas vidare lite mer intensivt är också ett mål. Att vi så att säga ”filar” på vårt samhälle så att det bara blir bättre och bättre. Det är positivt om Sveriges medborgare själva kan ta ansvar för sin egen situation, göra egna val, fatta egna beslut. Individen har eget ansvar, samhället har ett ansvar för de människor som inte har egen möjlighet/kompetens att ta hand om sig själva. Politikens mål är att individen ska ha möjlighet att fatta egna beslut och att samhället har ett väl fungerande socialförsäkringssystem som också måste utvecklas parallellt med övrig utveckling i landet/världen. Så visst finns det mål! Allt ändras när tiden går och att förvalta det man tycker är bra och uppskattar är ett väldigt viktigt mål. Ingenting löser sig själv utan man behöver alltid vara uppmärksam på vad som händer runtomkring för att vårda det som vi i Sverige vill ha kvar. Mål och visioner är viktiga i alla människors liv och även för politiken! 🙂

140414-140420 Statens finanser inför valet 2014

söndag, april 20th, 2014

Kul teckning av Bard i DN i idag där Anders Borg och Magdalena Andersson argumenterar med varandra om att de minsann sparar mest och från åhörarna hör man snarkningarna när de har somnat. Bra illustrerat! Statens finanser är otroligt viktigt men precis som andra saker som också är viktiga så behöver man presentera vad det ekonomiska tänkandet ska resultera i. Vad leder det till för väljarna? Hur ska vi spara? Har vi några valalternativ? Nästa alla olika grupper av väljarna har olika prioriteringar varför det är viktigt att visa varför vissa saker måste komma först. Då kan man inte bara säga att vi måste spara utan specificera hur man vill göra. Socialdemokraterna behöver prestera egna tankar för att vi ska få i gång en intressant valdebatt innan valet. Statens finanser kommer att vara en viktigt fråga i valet men det är tyvärr inte så många som är intresserade av dessa frågor. Vi i Alliansen måste också bli bättre på att göra ekonomiska frågor mer lättillgängliga för alla väljare. Varje individs möjligheter avgörs till stor del av finansiella möjligheter på ett eller annat sätt. Detsamma gäller för Sverige. Om Sverige har goda finanser så har vårt land större möjligheter men väljarna måste också märka att de faktiskt får del i dessa möjligheter på ett eller annat sätt. Så både Alliansen och Socialdemokraterna måste börja visa vad deras ekonomiska planer är tänkta att resultera i!

140407-140413 Vad vill väljarna ha i valet 2014?

onsdag, april 16th, 2014

Ja, det är en fråga som alla partier ställer sig just nu. Det jag tycka att att många väljare glömmer bort är att Sverige är ett fantastiskt land med många möjligheter, föräldraförsäkring, förskola, bra skola, sjukförsäkring, ekonomiskt stöd vid behov av andra skäl och mycket, mycket mer. MEN av någon anledning är väljarna aldrig riktigt nöjda. Jag har rest mycket i världen och har hitintills inte stött på ett land som har större trygghet än Sverige. För den som är rik så finns det alltid trygghet att köpa så jag menar för den vanlige medborgaren i andra länder.

Frågan är vad politiska partier kan lova i valet 2014. Jag skulle vilja säga att det är svårt att ”lova” någonting men det är mer trovärdigt att visa vad man vill göra och hur man hoppas kunna gå tillväga. Det har varit en en del frågor uppe angående cancervård som tydligen inte upplevs som bra, i alla fall inte över hela Sverige. Att säga att cancervården ska vara bra/lika över hela Sverige handlar inte bara om ett beslut. Det behövs kunskap/personal, teknisk utrustning, mycket avancerad sjukvård i svåra fall osv. Det blir då svårt att alltid kunna få vård på sin hemort. Sjukvård i samband med cancer har större möjligheter att utvecklas om det finns ett samarbete mellan människor och där olika cancerdiagnoser finns representerade så att utvecklingen av vården samtidigt kan gå framåt. Samhället är ständigt beroende av utveckling för att vården ska kunna bli bättre. Många blir idag botade från cancer eller kan i alla fall leva längre men cancer är fortfarande en svår sjukdom som inte kan ”tas bort” av politiker.

Frågan om högre löner till skolans lärare har varit aktuell länge. Leder högre löner till bättre skola? Kanske på sikt när förhoppningsvis fler duktiga/smarta människor vill bli lärare ,men just nu? Tveksamt. Naturligtvis ska lärare som gör ett bra jobb få det bekräftat i sitt lönekuvert. Så tycker jag att det ska vara i alla yrken. Den andra sidan är att de lärare som inte gör ett bra jobb som ska leda till att eleverna lär sig nya saker borde se sig om efter något annat jobb. Jag tror att vi alla som har gått i skolan har upplevt en eller annan lärare som inte var bra överhuvudtaget. Sedan fanns det lärare som det än idag finns minnen av om saker som man lärt sig. Kvalité på lärare är inte mer annorlunda än att man vill komma till en bra läkare när man är sjuk så vill man komma till en bra lärare när man ska lära sig saker. De som gör ett bra jobb ska alltid uppskattas på ett eller annat sätt varav lön är ett. Att lova generella lönehöjningar innebär inte att man automatiskt får bättre lärare och bättre skola.

Vallöften är komplicerade saker. Jag hoppas att väljarna kommer att vara med och diskutera så att vi i valet 2014 skapar en gemensam strategi framåt för Sverige utan att fastna på tomma vallöften som inte leder till någon utveckling.

140331-140406 Vårdnadshavare

söndag, april 6th, 2014

Har i veckan blivit både förvånad och upprörd när en man som biologisk pappa vill bli registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare till sitt barn. Det är nämligen så att Skatteverket inte godtar ett DNA prov som visar att pappan är biologisk pappa till sitt barn. Skatteverket håller visserligen med om att mannen är biologisk pappa till barnet men att det krävs mer bevis enligt ett avgörande i högsta förvaltningsdomstolen. Rättsfallet som Skatteverket hänvisar till handlar om att bli vårdnadshavare till ett biologiskt barn som fyllt 18 år och då krävs barnets eget medgivande vilket ju inte är så konstigt. Men nu tolkar Skatteverket det som att mer info alltid ska visas av en man som vill bli registrerad som vårdnadshavare oavsett ålder på barnet. Jag har frågat Skatteverket att det är konstigt att mammor som anhöriginvandrar till ensamkommande barn blir accepterade när de kommer själva men detsamma gäller inte för papporna. En handläggare hos Skatteverket menade att det var mer självklart med mammorna för de hade ju fött barnet. Jag frågade direkt hur Skatteverket kan veta det om mamman kommer från Bangladesh och då måste ju handläggaren erkänna att de vet de ju inte. Hur kan kvinnor vara mer förälder än männen? Det är svårt även för socialtjänsten att sammanföra barn med sin rättmätige förälder när föräldern inte kommer att kunna företräda barnet utan särskilt förordnad vårdnadshavare måste förordnas av domstol alternativt att förordnad god man kvarstår. Skatteverket menar också att faderskapet kan fastställas av domstol för mannen och det ska mannen själv ta initiativ till. De män som jag har stött på hittills kan inte själva vidta dessa åtgärder och barnet sammanförs med sin pappa så fort som det är möjligt vilket gör att barnet hamnar mellan stolarna. Skatteverkets logik är obefintlig,,,,, 🙁