Arkiv för oktober, 2014

141020 – 141026 Arbetsmarknadspolitik?

söndag, oktober 26th, 2014

Läste i pressmeddelande den 23 oktober 2014 att nuvarande regering sätter ungdomar och arbetsmiljö i fokus för arbetsmarknadspolitiken. I pressmeddelandet används många ord om att det nu ska bli bättre för ungdomarna. När det gäller 90-dagars garantin ska den införas successivt, oklart under hur lång tid, vilka typer av jobb som erbjuds framgår inte heller tydligt och inte heller vilken typ av utbildning som ska erbjudas. Vidare står att det är kommunerna som ska kraftsamla för att 90-dagars garantin ska kunna fungera. Finns det någon överenskommelse med kommunerna?

I pressmeddelandet står att den viktigaste orsaken till arbetslösheten är bristande utbildning och bl.a. om det egna ansvaret för att göra sig anställningsbar genom gymnasiekompetens. Frågan man ställer sig är ju om det verkligen räcker med gymnasium och om hur gymnasieutbildningen i så fall behöver vara utformad. Skollagen från 2011 håller just på med att ”stöpa” om den svenska skolutbildningen så att den ska bli mer anpassad till behov och efterfrågan. Jag tror också att lärare behöver få högre löner, inte generellt, men många, men det är inte en lösning för våra ungdomars utbildning.

Traineejobben betalas av staten och i pressmeddelande står det lite längre att det är dessa jobba som ska erbjudas ungdomarna. Först kallar regeringen det som erbjuds för jobb och sedan blir sanningen traineejobb. Det är skillnad mot riktiga jobb/tjänster. Här verkar regeringen uppfatta att de ser till att allt blir bättre genom att traineejobb ges till ungdomar inom välfärden(tidigare var ordet äldrevården). Det borde vara allmänt känt att dagens ungdomar inte är som ungdomar var förr. Det har varit svårt att få ungdomar att jobba inom äldrevården.

Fas 3 ska enligt pressmeddelandet ersättas med extratjänster inom välfärden. Alltså ska de som kommer till fas 3 fortfarande jobba vilket det har varit frågan om hela tiden men det har varit svårt att hitta arbetsplatser. Ska det nu bli lättare? I pressmeddelande står det återigen att regeringen förhandlar med kommunsektorn och arbetsmarknadens parter. Överenskommelse saknas igen……

Höjt tak i A-kassan kan jag tycka är rimligt i sig MEN att det kräver att det finns finansiering. Det tar längre tid att hitta ett nytt jobb idag och målet på sikt borde vara att det går fortare att hitta ett jobb och då är en höjning ok. Problemet är att arbetslöshetsförsäkringen idag används under så lång tid så att det blir en på tok för hög kostnad. Pressmeddelandet berör inte hur arbetsmarknaden skulle kunna bli mer rörlig.

Det står i pressmeddelandet även att Arbetsförmedlingen nu ska bli moderniserad och utvecklad. Ja, det är ju något som har pågått ganska länge under Alliansen. Svårigheten kan nog vara att Arbetsförmedlingen är en stor byråkratisk myndighet som inte är speciellt affärsmässig. Det skulle behövas förnyas både med personal och ledning för att kunna tänka/agera på nytt. Komplicerad fråga.

Pressmeddelandet slutar med att regeringen ska göra diverse arbetsmiljösatsningar och skriver att arbetsmiljön är oroväckande. Dock står det inget om varför vissa yrkesgrupper har ökad sjukskrivning. Det finns flera saker som påverkar och som många gånger utgår från den enskilda individen.

Det sista som står i pressmeddelandet är att regeringen tar i anspråk Socialfondens medel till fullo redan nu. Här blir det inget sparande i ladorna, dessa som ju Magdalena Andersson flera gånger har hävdat är så tomma. Den nuvarande regeringen använder många ord som ska låta som att det blir mer av det som regeringen lovar än vad det egentligen kan bli. Alliansen visade vad som finansierade vad medan den nuvarande regeringen gör av med pengar och helt enkelt bara säger att allt är finansierat. Den svenska regeringen behöver tänka om så att Sverige har en fungerande ledning. Som det är nu är det oroväckande.

141013 – 141019 Regeringens ”ekonomi”

måndag, oktober 20th, 2014

Jag blir fundersam över Magdalena Andersson, finansministern, när hon tycker att övriga enheter i Sverige som dagligen är sysselsatta med olika ekonomiska frågor har fel när de har synpunkter på hennes uttalanden. Jag har efter att ha haft Anders Borg som finansminister i 8 år vant mig vid att ekonomiska frågor för Sverige sköts och argumenteras om på ett klart och tydligt sätt och som överensstämmer med ekonomiskt tänkande inom och utom Sverige. Att som Magdalena Andersson uttala sig om att fritt inträde till statens muséer är en väldigt viktigt fråga är förvånande. Ger gratis inträde fler jobb? Den som inte har jobb och dålig ekonomi har många andra saker som är viktiga för att få ihop sin vardag än att gå gratis på statens muséer. Alla behöver jobb! Det är en mycket viktig fråga. Att gå på museum är individens val. Mat och tak över huvudet är det som kommer först och detta kan ett jobb leda till. Om jag har förstått det rätt så hade barnen gratis inträde på statens muséer redan sedan tidigare. Nu får även vuxna turister gratis inträde. Ger det fler jobb?

Per Gudmundson skrev i SvD Opinion en bra artikel om ”arbetslinjens sista suck”. Per Gudmundson visar tydligt skillnaden mellan Alliansen och Löfvens regering. 90-dagars garantin kommer inte ta bort arbetslösheten men statistiken kan göras annorlunda så att arbetslösheten ”ser” lägre ut utan att vara det i verkligheten. Alliansen vill öka sysselsättninggsraden medan Löfvens regering vill skapa bättre statistik. Varför ser inte Löfvens regering verkligheten? Glasögon?

Sorgligt att läsa i tidningen att 82 miljoner människor lever i fattigdom i Kina samt att siffran skulle vara 200 miljoner människor om Världsbankens definition av fattigdom användes. Kommunismen visar inga styrkor. Konstigt att svenska medborgare röstar på den röda politiken. Helt obegripligt.

141006 – 141012 Fredspris!

söndag, oktober 12th, 2014

Oh, vad glad jag blir när Nobels fredspris går till Malala Yousafzai som räknas som barn! Jag blir även extra glad för att fredspriset delas med Kailash Satyarthi som med sin organisation SACCS under de senaste 20 åren fritagit 55 000 barnslavar! Det är en glädje varje gång människor uppskattas som lyfter fram barnens situation i världen på ett eller annat sätt. Att engagera sig för barn handlar inte om att bara prata om saker som berör barn utan det handlar även om att rent praktiskt engagera sig i barnens verklighet på eller annat sätt. För att debatt ska kunna leda till förändringar för barn så måste vi vuxna följa utvecklingen från ord till faktisk handling. Varje barn har behov av stöd från vuxna för att kunna utvecklas till en vuxen människa med god självkänsla och utbildning.

Det är stimulerande att lyssna på människor som brinner för andras rättigheter och möjligheter. Människor som har tid för de andra människorna som inte har egen möjlighet att förändra sin situation. För mig är det helt förkastligt att barn används som ”slavar”, köpt arbetskraft. Det är trist att föräldrar från fattiga delar av världen säljer sina barn och tror att barnen ska få arbete och utbildning. Barn är inga föremål, saker, utan människor av kött och blod som vi andra människor. Att köpa och sälja barn och kvinnor tycks det på något sätt finnas ett ok för i vissa delar av världen. Billig arbetskraft och sex verkar vara det saker som styr handeln med människor. Socialdemokraterna pratar om att Sverige går sönder, är trasigt, men jag skulle vilja göra socialdemokraterna uppmärksamma på att det söndriga och trasiga finns i många andra länder i världen men inte i Sverige.

140929 – 141005 Palestina

måndag, oktober 6th, 2014

Så var det i veckan åter dags för Stefan Löfven att lösa problem och nu var det problemen i Palestina som löstes genom att säga att Sverige ska erkänna Palestina som en egen stat. Tidigare var det att gymnasiet skulle bli obligatoriskt så att alla barn/ungdomar blir utbildade. Nu var det dags för världspolitiken. Det jag oroar mig för är att Stefan Löfven/regeringen verkligen tror att de löser problemen i Palestina genom att erkänna Palestina som en egen stat. Så enkel är inte frågan. I en konflikt är det väldigt ovanligt att det bara är ena parten som orsakat konflikten. Om parterna i Palestina konflikten vill ha Sverige med som medlare i deras konflikt så är det jättebra om Stefan Löfven/regeringen ställer upp. Vad jag vet så har de inte efterfrågat medling. Att erkänna en stat innebär bl.a. att gränserna behöver vara fastställda så att det inte blir konflikt igen. Att vara en egen stat innebär mycket mer än att få bygga boende på viss mark. En egen stat behöver ha en fungerande ledning, ett fungerande samhällssystem, egen valuta osv. Stora frågor som bl.a. Sverige har hjälpt till med i Irak. Tar tid och innebär att staten inte kan styras av terrorister utan det måste vara en fungerande ledning för landet.

Stefan Löfven säger korta meningar och sedan ska saker vara lösta. Är det detta som ska vara den ”förändring” som vänsterväljarna hoppades på? Att det ska vara en regering som påstår saker men inte klarar av att förklara hur/varför? Alliansen visade vad man skulle genomföra, hur samt hur man skulle finansiera det som skulle hända. Det är att vara tydlig och klar, transparens. Det borde vara det som ska gälla för alla partier så att väljarna tydligt kan se hur verkligheten ser ut istället för att drömma om något som inte finns.

Erik Helmerson skrev i DN 141003 om att det inte var bättre i kungariket ”Förr”. Erik Helmerson lyfte fram det här med att vänstern i valkampanjerna pratade om att Sverige är trasigt, går sönder, att de inte längre kände igen sig och Erik Helmerson skrev att Sverige allt som oftast är fantastiskt, att det fanns ett Sverige, och en värld, då invånarna verkligen kände igen sig, att den tid ungefär pågick mellan Adam och Eva och den industriella revolutionen. ”Då visste vi exakt hur vår och våra barns framtid skulle te sig, nämligen som en repetition av våra föräldrars och farföräldrars. Gå upp, jobba hårt, slå ihjäl granndrängen i ruset, bli våldtagna och slutligen dö av ålderdomssvaghet vid 36 om vi inte stryker med redan under vårt första levnadsår eller får en pil i örat under något ärorikt fälttåg mot friserna”. 🙂 Väldigt bra skrivet! Mycket läsvärd!