Arkiv för mars, 2015

150323 – 150329 Skattehöjningar

måndag, mars 30th, 2015

Så var det dags för skattehöjningar från regeringens sida. Det som förvånar mig är att regeringen inte kan tydliggöra vad deras skattehöjningar är tänkt att leda till. Det går inte att motivera skattesänkningar med att det ska bli bättre inom välfärden, skolan osv. Vad är bättre? Blir allting bättre om det kommer mer pengar? Det verkar som att regeringen har tänkt att t.ex. höjning av arbetsgivaravgiften för unga direkt ska leda till mer inkomster. Men frågan som uppstår är om de unga kommer att ha sina jobb kvar eller om det kommer att leda till en minskning av anställda. Att ta bort RUT avdrag för läxhjälp påverkar också arbetsmarknaden för unga som faktiskt är de som jobbar med läxhjälp till andra ungdomar. Läxhjälp handlar inte endast om avdragsrätt för privatpersoner utan om arbeten till unga människor. Utbildning är positivt och det är fantastiskt bra om unga människor kan ha ett arbete medan de även själva utbildar sig.

Det är svårt att se var regeringen tror att jobb ska uppstå. Det verkar som att de först tänkte att de skulle uppstå jobb inom den kommunala sektorn och nu senast verkar det vara byggsektorn. Precis som alla andra behöver även regering börja tänka nytt och vara kreativa. Arbetsmarknaden i Sverige och i många andra länder är annorlunda än hur den såg ut tidigare. Det gäller att stimulera företag och släppa fram nytänkare för att skapa jobb. Regeringen behöver sluta tro på att stat och kommun kan ordna en hel arbetsmarknad. En regering måste skapa dialog med näringslivet för att Sverige ska utvecklas och ständigt kunna skapa nya jobb. Alla människor behöver egen försörjning!

150316 – 150322 ”Integration”

söndag, mars 22nd, 2015

Har blivit lite fundersam på vad ordet ”integration” står för för olika människor. Ibland verkar det som att ordet står för att den som invandrar till Sverige ska ”anpassa” sig till Sverige. För andra verkar ”Integration” stå för att det är något för vissa som ”verkligen” är flyktingar, inte några andra. Att vissa anser att om ”integrationen” inte fungerar så leder det till brottslighet/kriminalitet. Varför tycker människor olika? Varför har inte ord samma innehåll/betydelse för oss alla?

I min värld handlar integration om att den som kommer till Sverige finner stöd i att lära sig språket, att ta sig in på arbetsmarknaden och komma in i det svenska samhället genom att lära sig hur det fungerar när det gäller både saker man måste göra och möjligheter till utbildning och så vidare. Det tror jag inte att någon kan ha några synpunkter på eftersom det leder till att individen försörjer sig själv och bidrar till det svenska samhället som vi andra.

Det som jag tycker mig märka är att folk reagerar på att människor som kommer till Sverige inte ser ut som svenskar….. Inte är och tänker som svenskar…. Inte har samma religion som svenskar…. Inte pratar svenska…. MEN det är ju det som kallas invandring att man kommer från ett annat land, pratar ett annat språk, tänker kanske kollektivt istället för individuellt, van vid en annan typ av samhälle osv. Vi är alla olika oavsett om vi är födda i Sverige eller i ett annat land. Acceptans handlar om att vi kan acceptera varandra oavsett var vi kommer ifrån, vilket språk vi än pratar osv.

En annan fråga är hur många som kan invandra till Sverige t.ex. per år för att integrationen ska fungera på ett fullvärdigt sätt. Exakta siffror tror jag inte hjälper någon utan det handlar om vilken kapacitet som Sverige har för att ta emot människor från andra länder som vill leva i Sverige. Sverige är ett litet land och kan inte som ensamt land ha möjlighet att ta emot flyktingar som kommer till Europa. Sverige erbjuder asylsökande människor så mycket mer än vad andra länder inom EU gör så det är inte svårt att förstå varför smugglarna får betalt för att se till att flyktingarna kommer till Sverige.

Här i USA där jag är numera finns det knappt någon hjälp till invandrare alls. Oavsett om individen kommer till USA för att arbeta eller som flykting för att successivt komma in på arbetsmarknaden. Alla ska klara sig själva. Det leder inte till att flyktingarna kommer in på arbetsmarknaden utan de hänvisas istället till motsvarande försörjningsstöd som är mycket lågt i USA och mest handlar om matkuponger. Stöd måste ges om samhället ska kunna uppnå integration. Det handlar om att ge en människa en chans till ett bra fortsatt liv med egen försörjning.

 

150309 – 150315 Betygssättning

söndag, mars 15th, 2015

I media har det skrivits om att lärarna tycker att det är svårt med betygssättningen, att relationen till läraren spelar roll för betygen osv. Det man blir nyfiken på är om det finns något sätt att sätta betyg som inte påverkas av relationer, undervisningssätt, personlighet etc. Jag tror faktiskt inte det. Framgång/bedömning i arbetslivet i övrigt handlar mycket om att man behöver arbeta med människor som uppskattar ens kunskap, personlighet, arbetssätt osv. för att komma vidare i karriären. En gång i tiden var det mest/endast tjänsteåren som räknades i karriären men så ser det inte riktigt ut idag. Åren räknas inte enbart utan utveckling, nytänkande, ledarskap, förmåga att engagera medarbetare och allt möjligt annat spelar roll för att bedöma en medarbetares kapacitet/förmåga.

Det borde inte vara fel att bedöma skolelever på samma sätt. Det handlar inte bara om att ha alla rätt på proven när det gäller inlärd kunskap utan även förmågan att hantera ett ämne på flera olika sätt. Alla människor har olika styrkor och svagheter och det är ingen skillnad om man är barn eller vuxen.

Här i USA har jag möjlighet att följa hela betygssättningsprocessen på en High School. Det intressanta är att skolan bedömer varje elev utifrån flera olika kriterier. Man tittar på hur eleven tar till sig uppgifter, hur man löser uppgifterna, hur man presenterar lösningen för andra, hur man framför lösningen på uppgiften till olika målgrupper, hur man organiserar sitt arbete osv. Alla olika delar får ett antal poäng som sedan räknas ihop. Till detta räknas sedan övrigt engagemang som handlar om allt möjligt. Elevens engagemang ska visa kapacitet på att vilja göra något och det kan vara att dansa, komponera musik, spela gitarr, hjälpa mindre barn sporta, hjälpa andra barn läsa osv. Varje elev ska även kunna presentera vad man har engagerat sig i på ett bra sätt.

Det som allt dessa visar är att vi alla är olika, har olika intressen samt att betyg kan visa våra styrkor och svagheter. Det är väldigt få som är bra på allt. 🙂 Målet för skolan är att ta fram elevernas styrkor och stärka svagheterna. Det som är mest positivt i USA är att det är betygssättning tre gånger per läsår och tre samtal med de lärare som elev och föräldrar vill prata med. Samtalen handlar om vad eleven behöver jobba mer med samt det som eleven jobbar bra med.

Ett problem idag är att alla elever inte är motiverade att gå i skolan. Trots stora förutsättningar saknas vilja att gå i skolan. Dessa elever finns både i Sverige och i USA. Tar barn/ungdomar det vi har i Sverige och USA för givet? Alla kunskap behövs och bra betygssättning är viktigt.

150302 – 150308 Internationella kvinnodagen

söndag, mars 8th, 2015

Det är inte alla som tycker att det behövs någon kvinnodag men jag blir faktiskt inte klok på varför man inte skulle ha det. Det handlar inte om att alla kvinnor är förtryckta, svälter, misshandlas, blir tvingade på något sett eller att alla män är elaka och bara bryr sig om sig själva. Det handlar om att det finns kvinnor som blir förtryckta på olika sätt och att förändringar för kvinnors livsvillkor oftast förhindras att förändras av just själviska män. Saudiarabien som nu är aktuellt är ett bra exempel på vilken ställning som kvinnor har i samhället. Afghanistan ett annat. Här i USA pågår en rättegång som handlar om en kvinna som menar att hon inte längre är delägare i ett företag på grund av att hon är kvinna. En intressant sak är att den aktuella kvinna blivit tillsagd att hon varit för tyst på styrelsemöten MEN samtidigt även fått tillsägelser att hon varit alldeles för högljudd. Var är logiken? Ska bli intressant att se vad domstolen kommer fram till. Dröjer ett tag till dess domen kommer.

Jag har alltid undrat varför män och kvinnor inte skulle kunna vara lika mycket värda. Att vi inte är identiska är ju helt klart och tur är väl det. Men varför skulle kvinnors självständighet och lika mycket värde kunna vara ett hot? Någonting är det som många män i världen är rädda för. Påminner lite om kyrkans makt i Sverige förr i tiden som inte ville släppa sin indirekta ”makt” över det svenska folket. Kan det vara så att männen vill ha möjligheten att bestämma över kvinnorna så att kvinnorna inte kommer med en massa nya och bra idéer som inte någon man ännu har kommit på? Men kvinnor har kommit med många bra och goda idéer sedan över 100 år tillbaka i tiden. Är kvinnor farliga? Nja, inte direkt, utan det brukar vara män som startar krig.

Kanske handlar allt om att ha kontroll över andra människor, att själv känna sig viktig, uppleva sig vara en person som andra ”ser upp till” och ber om vägledning ifrån. Påminner lite om hur sydstaterna var här i USA där vita människor ansåg sig vara bättre människor än svarta. Konstigt att värderingar om att vara viktigare än andra fortfarande lever kvar lite här och var i världen. Man blir ensam om man bara älskar sig själv.

150223 -150301 ”Jihadistbrudar”

söndag, mars 1st, 2015

Jag har blivit fundersam över varför tjejerna i tonåren lockas att bli Jihadistbrudar i Islamiska Staten. Vad är det egentligen som påverkar unga tonårstjejer att vilja åka till en terroristgrupp? Jag har aldrig hört talas om att det är romantiskt i terroristgrupper så det måste ju vara något annat. Det har stått i media att ungdomarna som åker för att delta i Islamiska Statens terrordåd inte har känt sig hemma i väst. Men är det verkligen rimligt att tro att dessa unga människor känner sig mer hemma som terrorister? Men vad är det då som ”lockar”? För mig låter det som att det är unga människor som inte mår särskilt bra. Det finns inga sunda människor som hugger huvudet av folk, torterar, korsfäster barn, begraver barn levande osv. Inget av detta har med religion att göra så det kan inte ha med en religiös övertygelse att göra. Om unga människor har en önskan om att hitta meningen med livet så kommer det garanterat inte att hitta den hos Islamiska Staten.

Vill även passa på att tycka till om betyg från åk 4 vilket jag tycker är bra. Betyg i sig är inte negativt om man använder betyg på rätt sätt dvs. att det handlar om en dialog mellan lärarna och eleven för att försöka hjälpa eleven att ta till sig så mycket kunskap som eleven själv kan hantera. Om ett barn får höra att man är fantastiskt duktig och sedan får betyg 2 i åk 6 så är det något som är fel i undervisningen. Varje lärare ska kunna ge positiv och negativ kritik på ett bra och tydligt sätt till eleven. Ett betyg är inte bara en siffra på papper utan det ska även finnas omdömen kring siffran där det framgår hur eleven utvecklas/har tagit till sig undervisningen. Betyg är aldrig fel men det är fel att inte ha en fungerande dialog med barn/ungdomar om vad de kan och vad de fortfarande har kvar att lära sig. Kunskap är utveckling vilket såväl barn som vuxna ständigt har behov av.

Bra att det kommit en dom i Hong Kong som dömer en tvåbarnsmamma för misshandel av familjens hembiträde. Det finns hembiträden över stora delar av världen och det är bedrövligt att vissa människor anser sig ha rätt att misshandla människor som arbetar i en familjs hem. Det är något som är allvarligt fel när människor tror att det kan göra vad de vill med barn och vuxna som lever i ett privat hem. Helt förkastligt! 🙁