Arkiv för april, 2015

150420 – 150426 Flykten över Medelhavet.

söndag, april 26th, 2015

Jag kan inte tänka mig att det är någon som tycker att det är ”bra” att vuxna och barn drunknar i Medelhavet. Rädda Barnen efterfrågar underskrift för att stoppa barn från att drunkna i Medelhavet. I media står att EU nu måste förändra sina regler, västvärlden måste bete sig annorlunda, att det är EU som släpper smugglarnas handlande fritt etc. Men vad är egentligen grundorsaken till flykten?

Människor på flykt flyr från något som gör att deras dagliga verklighet inte längre är hanterbar. Krig som pågår har ju många gånger pågått i flera år. Trots insatser från västvärlden så pågår konflikter länge och ser det ut att bli lugnare tider så uppstår nya konflikter. Olika religiösa inriktningar spelar sin roll i konflikter likväl som olika ekonomiska förutsättningar. Det är inte heller alltid uppskattat från alla länder att västvärlden kommer med hjälpinsatser. Världen är inte så enkel att ”väst” är lösningen på allt. Olja finns det mycket av i arabvärlden och där saknas i det stora hela demokrati MEN i Norge finns det också mycket olja och där finns det definitivt demokrati. Varför ser det så olika ut? Kungadöme, olika värderingar, vill bestämma själva, makt osv.

I Sverige och Tyskland finns det stora insatser för flyktingar som ger flyktingar möjligheter till att få ekonomiskt stöd, utbildning och jobb. Inom EU finns det många fler länder MEN dit är det inte lika attraktivt för flyktingar att ta sig. Italien är inte populärt eftersom flyktingar där inte erhåller ett individuellt stöd för att lära sig språket, boende, ekonomi, jobb osv. Flyktingen blir med andra ord fortfarande fattig och ser inte några möjligheter. Det är dock inte krig. En gång i tiden för länge sedan var det större möjlighet att komma till ett land, ta ett enklare jobb och jobba sig upp medan man kanske utbildade sig på kvällarna/nätterna och arbetade på dagarna/nätterna. Idag ser samhället inte likadant ut. Det är svårt att utan utbildning komma till ett land i ”väst” och sedan försöka ta sig in på arbetsmarknaden, lära sig språket, skaffa jobb, få bättre ekonomi.

I USA är det inte heller något direkt stöd till människor som av olika anledningar har svårt att skaffa jobb och tjäna egna pengar. Samhället har förändrats även i USA. Det är inte heller lätt i USA att skaffa sig ett jobb som det går att leva på utan många behöver hjälp med så kallade ”matkuponger”. Tyskland har också vissa jobb där den anställde behöver få stöd motsvarande ”försörjningsstöd” för att få till en lön som det går att leva på. Detta tyder inte på en arbetsmarknad som fungerar som den är tänkt att göra. Det saknas jämvikt mellan efterfrågan och tillgången av arbetskraft. Det känns inte bra om man ska behöva ha en universitetsexamen för att sälja korv i korvkiosken.

Kanske är det så att arbetsmarknaden som funktion inte har hängt med i utvecklingen parallellt med allt annat som utvecklats i samhället? Arbetsgivare, den anställde och fackliga organisationer borde tillsammans kunna skapa arbetsvillkor som är relaterade till hur verkligheten ser ut och inte som man idag kanske drömmer om/tror att den borde se ut?

150413 – 150419 Ungdomsarbetslöshet

söndag, april 19th, 2015

Carl Bennet skrev i DN i veckan om att arbetslösheten kan ”utrotas” på bara några år om ett lärlingssystem efter tyskt mönster införs i Sverige. Jag undrar om man verkligen kan ”utrota” ungdomsarbetslösheten genom ”en” lösning. Jag tror faktiskt inte det. Lärlingssystem är en väg att gå och passar säkert en hel del ungdomar. Frågan som kan aktualiseras är inom vilken typ av arbeten som lärlingsbehovet kan skapas? Ungdomar idag har önskemål och krav om olika arbetsuppgifter och krav på arbetsmiljön i övrigt. Av någon anledning verkar det som att dagens ungdomar inte köar för att t.ex. arbeta inom äldreomsorgen. Av någon anledning verkar lediga jobb och arbetssökande inte passa ihop. Det skrivs om kommande brister av lärare. Varför är inte det yrket heller attraktivt bland de unga? Handlar det om lönenivån? Eller varför blir inte dagens unga inspirerade av att få lära barn/ungdomar nya saker varje dag? Jag vet att det finns en del unga som vill undervisa, jobba med äldre osv. men det är inte tillräckligt många som vill utbilda sig till ”vanliga” yrken.

Det man kan fråga sig är om vi utbildar för mycket nu för tiden? Om unga människor är för skoltrötta måste samhället försöka skapa arbetstillfällen på alternativa sätt. Hur kan det komma sig att man förr om åren kunde börja arbeta med allt möjligt efter grundskolan eller gymnasiet? Idag behövs det ibland fler än en universitetsutbildning för att vara intressant på arbetsmarknaden. Det känns som inflation i utbildning på arbetsmarknaden. Eller är det så att utbildningarna inte är tillräckligt bra? Att utbildningarna kunde se annorlunda ut och då locka till sig fler som blir intresserade? När det gäller läraryrket så har jag länge tyckt att det skulle vara bra om människor med olika utbildningar blir lärare genom att komplettera med pedagogik så att den som undervisar har kunskap om hur man möter barn/ungdomar. Varför ska alla lärare formas av Lärarhögskolan? När för få söker behöver utbildningen eller sättet man undervisar på förnyas. Även att det bara är socionomer som har behörighet att jobba inom socialtjänsten med vissa saker ger också sämre flexibilitet. Många människor som har behov av socialtjänstens utbud har även behov av mycket annan kunskap än det som en socionom erhållit i sin utbildning. Vi behöver få jobben att passa till de arbetstagare som vi har i Sverige. Det går inte att göra om människor efter hur jobben ser ut så det är jobben som behöver förnyas/förändras. Människor är människor och inte några robotar som andra kan flytta runt.

Konstaterar att det är fruktansvärt att IS begår våldtäkter på barn som utsätts för våld och dessutom blir gravida. Var är logiken? Obefintlig. 🙁

150406 – 150412 Barns rättigheter

söndag, april 12th, 2015

Det senaste halvåret har jag letat efter engagemang här i New York som handlar om barns rättigheter. Här finns Childhood som finansierar några projekt i New York och i andra delar av USA och UNICEF. Projekten som finansieras av Childhood handlar om viss problematik för barn/ungdomar men det är svårt för att inte säga omöjligt hittills att hitta lokala/nationella organisationer som driver på om barns rättigheter i allmänhet.

Samtidigt läser jag var och varannan dag om barn som mördats av sin förälder, blivit utsatt för bristande omvårdnad, erhållit bristande information om preventivmedel, sexuella olikheter osv. Senaste budgetbesluten för delstaten New York så diskuterades skolornas situation. Det har visat sig att de lärare som vill jobba med elverna med hjälp av papper, klister etc. antingen måste betala det ur egen ficka eller att föräldrarna köper dessa saker till sina barn. Det innebär att vissa barn har dessa saker med sig hemifrån medan andra barn inte har det.

Det som annars diskuterades livligt under budgetdebatten var gränsen för skatter för egen yacht eller eget flygplan. Ibland känns det som att politiken här i New York är en bit bort från verkligheten. Alla borde ju veta att barn är framtiden. Om man inte satsar på barnen så blir inte framtiden mycket att se fram emot.

Det som är lite komiskt är att den svenska regeringen också befinner sig lite i drömmarnas land. De vill ge allt till alla vilket kommer att vara omöjligt så länge pengarna är begränsade. Alla som kan måste jobba och sedan gäller det att använda pengarna på bästa sätt som ger utveckling till det svenska samhället. Att ge pengar till saker som inte leder till någon förändring/utveckling måste vara noga övervägt innan beslut fattas.

150330 – 150405 Hastighetsbegränsning

söndag, april 5th, 2015

Har varit på snabbesök i Sverige över påsken och noterat att motorvägen en bra bit ut till Arlanda numera har hastighetsbegränsningen 80 km/h. Enligt skylt utmed motorvägen ska detta leda till minskning av skadliga partiklar från biltrafiken. Känns underligt med denna fartminskning eftersom det oftast är köer på denna sträcka som står stilla eller rör sig väldigt mycket långsammare är 80 km/h. Jag trodde att det var farligare med avgaser från stillastående trafik. Men, men, vi får väl se om det blir bättre luft nu norr om Stockholm. 🙂 Mig irriterade det mest när det var väldigt lite trafik och vi alla fick köra långsamt på den stora motorvägen. Upplevdes inte som något större bidrag till naturen. 🙁

 

Bedrövligt att en flicka i Pakistan kunde våldtas och att gärningsmännen sedan tände eld på hyddan där flickan befanns sig vilket gjorde att hon omkom. Finns det inget som heter samvete för den här typen av män? Är det verkligen rimligt att behovet av sex leder till att man mördar barn och/eller vuxna? Svaret är nej men det verkar som att dessa gärningsmän lever i någon egen form av verklighet. 🙁