Arkiv för juli, 2015

150720 – 150726 Flyktingströmmar

söndag, juli 26th, 2015

Frågan om flyktingströmmar tycks vara aktuell i många länder. Inget land med ett uppbyggt/välfungerande samhälle tycks vara berett att ta emot flyktingströmmar med öppna armar. Ungern som t.ex. bygger staket utmed 17  mil av sin gräns med imponerande hastighet för att stoppa flyktingströmmarna. Flyktingarna som kommer via Ungern verkar inte ha någon vilja att stanna i Ungern utan söker sig oftast vidare till Sverige och Tyskland. Sverige och Tyskland har stora insatser för flyktingar vilket verkar vara välkänt bland flyktingar och de som smugglar.

Frågan är vad ”flykt” innebär. När det gäller fara för liv och hälsa så handlar det om att komma till en plats där man kan känna sig säker och inte längre vara utsatt för hot. Det som ser annorlunda ut idag är att vara på ”flykt” innebär något mer än att komma till en plats som känns säker. Många flyktingar söker arbete, trygg försörjning, utbildningsmöjligheter, ett utvecklat samhälle där möjligheten finns att erhålla det som finns i utvecklade länder.

Det tråkiga är att möjligheten till att fler länder utvecklas, många gånger, förhindras av krig och konflikter. Flykten går istället till länder som redan är fungerande och utvecklade. Hur kommer det sig att de som vill kriga, förtrycka, bryta ner och förhindra utveckling är de som skapar makten att bestämma? Hur kan de bli så starka? Att kriga kostar pengar så det måste finnas finansiärer någonstans. Krig leder till flyktingar. Att ta emot flyktingar är en konsekvens men krig är orsaken. Om man ska kunna minska flyktingströmmarna så behöver världens insatser satsas på att minska konflikter och krig i drabbade länder. Militära insatser är en del men det behövs fler insatser för att bygga upp ett fungerande samhälle. Allt tar tid och idag verkar det som att ingen har tid att vänta. Att lösa världsfrågor nu eller meddetsamma är naivt.

150713 – 150719 Kina och kommunism

söndag, juli 19th, 2015

Har läst boken ”The barefoot lawyer” skriven av Chen Guangcheng. Jag kan varmt rekommendera boken! Det är imponerande att läsa om människor som kämpar vidare för rättvisa trots att de blir nedslagna, inlåsta, torterade och mycket annat. Chen Guangcheng har varit blind sedan han var liten vilket gör hans kamp för rättvisa både större och starkare.

Det intressanta i boken är hur landets politiska ledning hanterar situationen ute i landet där det även finns lokal politisk ledning. Förtrycket som sker mot människor när dessa för fram kritik angående orättvisor i landet. Chen Guangcheng belyser frågan om att vara funktionshindrad och hur funktionshinder bemöts i Kina. Chen Guancheng kämpar hårt för att som blind erhålla kunskap/utbilda sig. Det som sedan skrämmer Kina är att Chen Guangcheng erhåller stor kunskap och skapar nätverk med många andra för att förändra det som sker i Kina. Kunskap är det som verkar skrämma Kina mest. Rädslan verkar vara att om medborgarna erhåller utbildning så kommer de också att göra uppror mot den politiska ledningen i Kina.

Att det finns någon som lever i en demokrati och som överhuvudtaget kan förespråka kommunism är väldigt förvånande. Förtryck av människor och åsikter av olika anledningar förekommer i Kina hela tiden. Hur kan Vänsterpartiet finnas i Sverige? Skrämmande. 🙁

 

150706 – 150712 Utbildning/efterfrågan

söndag, juli 12th, 2015

Jag har många gånger funderat på varför skolan inte fungerar fullt ut för alla elever/studenter. Alliansen gjorde en ambitiös förnyelse av grundskola och gymnasium men ändå är det något som fattas. Det är skrämmande när barn/ungdomar kan gå ut skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra, att inte uppnå betyget godkänd i alla ämnen, inte kunna räkna osv. Dessa barn/ungdomar finns överallt i världen så det är inte bara i Sverige.  Med dagens regering är det som att problemet med arbetslösheten ska lösas med att alla unga ska läsa in gymnasieutbildning. Alla ungdomar har möjlighet att läsa på gymnasium i Sverige men av olika anledningar vill en hel del inte göra det. Kan det svenska samhället ”tvinga” unga att läsa en utbildning? Var utbildningen rätt från början? Frågan är aktuell eftersom barn/ungdomar många gånger upplever att skolperioden var ”jobbig” på ett eller annat sätt.

Det jag nu funderar på är om en lösning verkligen är att mer eller mindre”tvinga” unga att läsa en gymnasieutbildning? Vad är det dessa barn/ungdomar efterfrågar? Vad hade behövt vara annorlunda i grundskolan? Vad hade gjort skolan rolig? Vad hade inspirerat till studier efter grundskolan? Vinner samhället på att skolutbildningen är ”likadan” över hela landet? Är det så att barn/ungdomar många gånger är olika, har egna särskilda behov utan diagnos? Det finns många frågor att ställa om detta med skolan.

Det konstiga är om det svenska samhället försöker ”pressa” in barn/ungdomar i den utbildning som samhället har skapat istället för att ta reda på vilket utbildningsbehov det är som kan motivera barn/ungdomar att utbilda sig vidare, varje dag i skolan. Själv har jag alltid älskat utbildning. Utbildning är ett rent nöje för mig. Många andra ser inte lika positivt på utbildning. På något sätt måste skolutbildningen kunna vara olika eftersom barn/ungdomar är olika precis som vi vuxna är olika. Barn är inte lika som barn och olika som vuxna. Vi är alla olika individer och det måste finnas plats för oss alla inom både utbildning och arbetsmarknad. 🙂

150629 – 150705 Hur fixas fler jobb?

söndag, juli 5th, 2015

Intressant fråga som det inte är lätt att hitta ett svar på. Tyvärr. Uber tycker jag är ett bra exempel på en företagsverksamhet som jag uppfattar som bättre än den taxiverksamhet som finns sedan tidigare i flera olika länder. Uber jobbar med tekniskt stöd, är lätta att boka, kommer snabbt och är billigare än annan taxiverksamhet. Utveckling som på många sätt är bättre än vad som fanns tidigare. Trots detta är Uber inte populärt hos annan taxiverksamhet. Inte heller hos bl.a. skattemyndigheten och Transportstyrelsen i Sverige. Då börjar jag bli fundersam. Är det så att lagar och regler på olika sätt står som hinder för att nya jobb ska skapas i Sverige och i andra länder? När något som är bra för alla som ska använda tjänsten är det ju viktigt att lagstiftningen även tillåter att verksamheten får finnas till.

En gång i tiden var det viktigt att lära sig adresser när man skulle erhålla tillstånd att köra taxi. Idag fyller GPS:en det behovet. Kunskapskraven förändras precis som för mycket annat. Idag tycks vi ha svårt att acceptera att man inte alltid behöver ”massor” av teoretisk kunskap eller erfarenhet för alla typer av arbeten. Förr i världen var alla tvungna att börja från början. Den som blev läkare på 1800-talet hade inte den kunskap som finns idag men på den tiden så ansågs denne var högutbildad.

Här i USA finns det många jobb men många gånger med usla arbetsvillkor. Alla förväntas arbeta oavsett utbildning. Den som har utbildning har möjlighet att få ett ”bättre” jobb, högre lön osv. I Sverige har vi stannat till vid att alla ska ha samma lön, att det finns viss minimilön, fasta arbetstider, rättighet att jobba heltid etc. etc. Svenska arbetsmarknaden har det för uppstyrt. Det är bra att det finns bra grundläggande rättigheter när individen erhåller en tjänst men det måste finnas olika arbetsvillkor. Alla som anställer individer vill naturligtvis ha de bästa individer de kan få tag på eftersom det i Sverige är dyrt att anställa. Så länge det finns många att välja på så väljer de som anställer de ”bästa” individerna.

I Sverige och i andra länder finns det människor som är fantastiskt duktiga, andra vanligt duktiga, andra mellanbra, några mindre bra osv. Det har alltid varit så och kommer förmodligen alltid att vara så. Men i reglerna som styr arbetsmarknaden så blir plötligt alla lika. Varför ser lagstiftningen/reglerna ut så när inte verkligheten gör det?