Arkiv för november, 2015

151123 – 151129 Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar

söndag, november 29th, 2015

Läste i DN att uppgifter från Migrationsverket visar att 31 300 ensamkommande flyktingbarn/ungdomar har kommit till Sverige per denna vecka. Oroväckande. Jag blir förvånad över föräldrar som skickar iväg sina minderåriga barn/ungdomar till ett annat land som ligger långt, långt borta. Resan mellan t.ex. Afghanistan och Sverige är ju inte någon avslappnande och bekväm resa. Snarare ett form av ett mindre helvete. 31 300 barn/ungdomar som skickas till Sverige är för många. Mottagandet blir i så stor omfattning att det inte kan bli bra för de aktuella barnen/ungdomarna.

Här i USA finns det likheter med barn/ungdomar som skickas från bl.a. Mexico till USA och som av föräldrarna förväntas arbeta och skicka hem pengar. Barns värde och föräldrarnas ansvar tycks se annorlunda ut över världen. Bedrövligt att barn inte kan få vara barn. Det tycks som att alla vill ha tillgång till mer pengar men att det inte tycks spela någon roll hur dessa pengar erhålls.

Länder i väst har en samhällsstruktur som bygger på att alla som kan jobbar samt att alla barn går i skolan för att sedan också arbeta och försörja sig själva. Sedan finns det i varierande omfattning ett socialt skydd för de som inte kan klara av sin egen försörjning av olika skäl. Barnarbete tillåts när barnen i princip blir tonåringar och är reglerat i många länders lagar och barn/ungdomarna ska fortfarande gå i skolan. Utbildning är A och O vilket leder till större möjligheter att försörja sig själv.

Känns trist att vissa länder i världen tycker att det är ok med barnarbete utan att det finns något lagligt skydd angående detta. Om arbetskraft skulle vara en brist i dessa länder skulle ju ingen vuxen behöva vara arbetslös. Likväl finns det arbetslösa vuxna i länder där barnarbete fortgår. Billig arbetskraft tycks vara populärt. Att skapa mer pengar till sig själv är också populärt men det vore ju bra om det även fanns andra intressen med när man driver en verksamhet. Slavarbete borde varit avskaffat vid det här laget. 🙁

151116 – 151122 Sociala problem

söndag, november 22nd, 2015

Jag har varit på studiebesök i ett område som heter Hunts Point i New York. I detta område finns det stor fattigdom, kriminalitet, droger, prostitution, 10 000 till 15 000 lastbilstransporter per dag från verksamhet i området, fängelse för vuxna, tidigare fängelse för ungdomar mm. Mew York City har försökt att göra något konstruktivt i området men hittills har inte mycket blivit finansierat. I det här området finns det några tusen barn som har en hård vardag. Som tur är finns det organisationer som med stadens pengar försöker göra förändringar för barnen i området.

Det jag kan konstatera är att organisationernas arbete i New York City är väldigt viktigt. MEN det behövs större insatser i samhället i sin helhet. Ett samhälle behöver ha arbetsplatser som kan betala löner som den anställde kan leva på. Det är orimligt att företag ska kunna lyfta vinster om de inte har en verksamhet som klarar av att betala de kostnader som behöver täckas inom produktionen. Rimliga löner är en av dessa kostnader.

Här i New York City har barnfamiljer lättare att hantera sin vardag om de bara lever på sitt bidrag/försörjningsstöd för då behöver de inte betala alla kostnader som familjen har. Men så fort de har ett arbete måste man betala allt själv och med väldigt låga löner går inte det ihop rent ekonomiskt. Alltså fastnar individen i sin ekonomiska situation. En del människor har flera arbeten och jobbar väldigt många timmar varje dygn men lönen räcker ändå inte till för att täcka baskostnaderna i familjen. Orimligt. 🙁

151109 – 151115 Behövs en armé för att skapa krig?

söndag, november 15th, 2015

Börjar bli tveksam om det behövs en armé för att starta krig. IS har en förmåga att dra i gång civila personer att begå massmord via sociala medier. Är det den nya varianten av hur ett krig kan startas? Det som förvånar mig är att människor kan bli motiverade att begå brott, att döda andra människor och även sig själv. Vad är det som motiverar? Vad är det som gör att människor uppfattar att de gör något ”bra” när de begår brott?

Jag tycker Internet är en fantastisk möjlighet till att kommunicera med andra, inhämta information och mycket annat. Det tragiska är att Internet även går att använda till destruktiva budskap som leder till brott. På något sätt har det även blivit lättare att begå brott numera. Det går snabbt att få kontakt med andra som t.ex. har destruktiva tankar angående sitt liv. Någonstans är det fel när människor upplever att de via Internet hittar ”möjligheter” att bli uppskattad som person när det handlar om brott. Frågan är var problematiken ligger. Är det samhällets fel? Är det uppväxtmiljön? Är det religionens fel? Är det individens eget  ansvar? Jag vet inte ens om det finns svar på dessa frågor. Svaret ligger nog någonstans där samtliga dessa faktorer berörs.

Det är oroväckande när samhällen, som många gånger trots brister är väldigt bra och välfungerande, lämnas av människor med anledning av deras tro på ett bättre samhälle någon annanstans. Vad är det för fel på att vara politiskt aktiv och arbeta för att samhället successivt ska bli ännu bättre? Varför skulle brott vara något bättre? Obegripligt. 🙁

151102 – 151108 Flyktingpolitik

måndag, november 9th, 2015

Frågan är om det finns ”rätt” eller ”fel” när det gäller flyktingpolitik? Eller handlar det om att det någonstans finns en gräns/ett antal som ett land har möjlighet att ta emot? Ska ett land ”bara” ta emot människor eller ska mottagandet även innehålla olika insatser för att leda till integration? Kan länder vara olika i sina möjligheter? Ja, frågorna är många kring flyktingpolitik.

Jag har skrivit förut om att många gånger måste man rikta insatserna till att lösa/minska konflikter som leder till flyktingströmmar. Fortfarande har vi två sidor i världspolitiken som leder till att konflikterna många gånger blir väldigt svårlösta. Frågan om ”rätt” eller ”fel” kommer upp igen och då handlar det om världspolitik. Religion leder också till frågan om ”rätt” eller ”fel”. Världen består av många olika synsätt på världen, samhället, privata hemmet, könet och individen. ”Rätt” och ”fel” finns överallt runt omkring oss. Oavsett vilken uppfattning människor har så är de allt som oftast övertygade om att de har ”rätt” och att andra har ”fel”. Skrämmande att vi människor lever med vår egen uppfattning om saker och ting samtidigt som vi inte vill lyssna på/uppmärksamma vad som händer runt i kring oss. Att bara lyssna på människor som tycker precis som en själv är inte utvecklande. Perspektiv på vad som händer runt i kring oss leder väldigt ofta till utveckling och insikten om hur viktigt det är att diskutera med andra människor!