Arkiv för mars, 2016

160321 – 160327 Låglönejobb

söndag, mars 27th, 2016

Har följt diskussionen om skapandet av låglönejobb. Frågan handlar egentligen om vad ”låglönejobb” egentligen innebär. Innebär ”låglönejobb” för låg lön? Eller innebär ”låglönejobb” en lönenivå som är mer anpassad till att den anställde inte har efterfrågad utbildning? Kan alla uppnå efterfrågad utbildning? Är efterfrågan på utbildning rimlig idag eller krävs mer utbildning än vad som egentligen behövs till vissa jobb? Ja, frågorna kan bli ganska många.

Det var någon som skrev i DN i veckan om att låglönejobb finns i Tyskland. Värt att notera är dock att låglönejobben i Tyskland kan behöva kompletteras med ekonomiskt bistånd. Låglönejobb finns även här i USA och dessa behöver också kompletteras med ekonomiskt bistånd eller andra hjälpinsatser. Enligt mitt sätt att se på det blir något fel i systemet när ”låglönejobb” blir en lönenivå som inte går att leva på. Dvs. att lönenivån inte ens uppnår nivån för ekonomiskt bistånd. Vad vinner samhället på detta? En vinst kan vara för människor som av någon kroppslig eller psykisk anledning inte kan arbeta fullt ut men därmed ändå kan få en sysselsättning. Men för alla som kan arbeta fullt ut så ser jag det som ett misslyckande om dessa inte kan leva på sin heltidslön utan även måste söka ekonomiskt bistånd.

Här i USA värderas företagens villkor många gånger högre än de anställdas. Lite mer jämvikt skulle inte vara negativt för USA. Historiskt generellt sett så var det ofta en fråga om att ”vilja” jobba, anstränga sig, så hade man pengar så att man klarade sig ekonomiskt. Idag ser arbetsmarknaden annorlunda ut och det är inte alltid lätt att hitta ett jobb. När man väl hittar ett jobb så är det även viktigt att kunna leva på sin lön.

När det gäller utbildning så är utbildningskraven höjda numera. Om vi backar i tiden så behövde kassörskan på ett bankkontor inte ha någon universitettexamen men det behövs idag. Hur hamnade vi där? Det känns som att jobb idag ska vara ”speciella” och kräva en viss specifik utbildning. Vinner samhället något på det? Oklart skulle jag vilja säga. Utbildning behövs alltid men kan vara på flera olika nivåer. Allt behöver inte handla om teoretisk utbildning utan praktisk utbildning kan också fungera alldeles utmärkt. Min önskan är att arbetsmarknaden skulle kunna bli mer anpassad efter hur verkligheten ser ut. Arbetstagarna är verkligheten och arbetsmarknaden behöver rätta sig efter de som vill/måste jobba.

160314 -160320 ”Våldtäkt”

måndag, mars 21st, 2016

Följde reaktionerna på hovrättens definition av brottet gruppvåldtäkt i veckan. Flera blev upprörda. Själva lagen har skrivits om några gånger för att bli tydligare. Ändå tycks det finnas en diskrepans mellan domstol och medborgarna. Varför blir det så?

Det är en intressant fråga om varför ”våldtäkt” tycks vara ett svårtolkat begrepp. Det borde egentligen vara enkelt men så verkar det inte vara. Den riktigt tråkiga tolkningsdelen är detta om hur kvinnan har klätt sig eller betett sig men aldrig om hur mannen har klätt sig eller betett sig rent sensuellt. Lite intressant att det svenska samhället fortfarande tycks gå efter att det är kvinnan som ”förför” mannen och då ska nog inte mannen fällas för brott. Hur kom vi dit? Och varför har vi  inte kommit vidare i utvecklingen och gett männen kredit för sunt förnuft precis som kvinnan har sunt förnuft?

I dagens Sverige har både män och kvinnor möjligheter att ta del av information om rättigheter och skyldigheter. Skola och hem ska föregå som goda exempel. Varje människa förutsätts även ha eget sunt förnuft i sin delaktighet som medborgare i det svenska samhället. Likväl är det vissa män som anser sig ha ”rätt” till sex med en annan människa och många gånger blir offrets agerande/lockelse något som tas upp av försvaret i domstolen. Ännu mer förvånade är att domstolen i vissa fall tycks lyssna på den argumentationen. Ett nej är ett nej oavsett när motparten säger nej. Oavsett hur sexuellt upphetsad den andra partnern är så är ett nej fortfarande ett nej. Förbryllande att ett så enkelt ord som nej är så svårt att acceptera/ta till sig. 🙁

160307 – 160313 Någon mening med bomber?

söndag, mars 13th, 2016

Det känns svårt att ta till sig att det skulle vara någon mening med att spränga bomber och/eller sig själv i luften. Känns helt obegripligt att någon tror sig få ett bättre liv efter döden om denne mördar andra människor i den verklighet som finns.  Varför sprängs då alla dessa bomber? Fullständigt obegripligt. 🙁 Någonstans brister det i information och utbildning. Att mörda andra människor är aldrig ok. Självförsvar kan göra våldsinsatser legala och krig kan ibland vara ett självförsvar. Men krig är inte heller längre ett försvar. Våld och övergrepp ser ut att bli mer självklarheter i krig idag än någonsin. Hur hamnade vi där?

Trots lagar om hur vi ska uppträda i krigssituationer, att det är förbjudet att spränga bomber i de flesta situationer utanför krig, förbud att döda en annan människa osv. så sker dessa förbjudna handlingar så gott som dagligen någonstans i världen. Lagen är tydligen inte längre något som styr upp våra samhällssystem. Vart är vi på väg egentligen? Vad kommer att styra i våra framtida samhällssystem? Är demokrati och fungerande rättssystem något som inte kommer finnas kvar? Skrämmande tanke! Frågan är hur vi ska kunna få ut information och förnuft tillräckligt snabbt för att kunna stoppa människor att bruka våld för mål som inte existerar i den befintliga verkligheten. 🙁

160229 – 160306 Bostäder till flyktingar

måndag, mars 7th, 2016

Det är intressant att följa media i Sverige om hur bostadsfrågan för flyktingar ska lösas. 🙂 Det jag läser låter som att det är en akut fråga som kräver en snabb lösning. Visst är det en akut fråga men går det verkligen att lösa ”snabbt”? Enligt min uppfattning kommer det inte att gå. Det handlar ju inte direkt om korttidslösningar utan handlar om människor som förmodligen kommer att leva i Sverige nu och framåt i tiden. Låter oroväckande när Miljöpartister pratar om att Sverige kan ta emot lika många flyktingar i år som förra året. Känns udda när ett parti i regeringen verkar leva i något annat än verkligheten. Att bygga bostäder tar tid. Tiden kan räknas i år….. Att bygga med moduler kan gå snabbare MEN det måste ändå ordnas med avlopp, elektricitet, uppvärmning, sophämtning etc. Till detta kommer att det måste finns skolplatser till alla barn och ungdomar men också undervisning i svenska för vuxna.

Arbetsmarknaden är också något som är avgörande för god integration vilket jag tror alla är medvetna om nu. Problemet är hur de som får/har fått uppehållstillstånd ska komma in på arbetsmarknaden. I den debatten blir jag fundersam när facken har synpunkter på de förslag som lagts fram, t.ex. sänkta ingångslöner. Fack ska väl arbeta för att alla som kan jobba har möjlighet att få ett jobb? Målet är självklart att lönerna ska vara på en rimlig nivå men flexibilitet måste få finnas. Risken är annars att människor arbetar ”svart” för på tok för dåliga löner, men det är ju i alla fall ett jobb. Första jobbet som ungdom brukar inte heller ge någon hög lön så det blir lite som att börja om från början. Om integrationen går bra så finns alla möjligheter att den som började med låg lön går vidare till andra jobb med bättre lönenivå. För att kunna sträva efter högre lön så måste man börja med att hitta ett jobb. Möjligheten att hitta ett jobb måste finnas och det måste även facken jobba för.