Arkiv för april, 2016

160418 – 160424 Blir bra med ändrade regler for bistånd till utlänningar

söndag, april 24th, 2016

Jag har alltid förutsatt att bistånd till asylsökanden som fått avslag har avslutats när den aktuelle flyktingen har gått under jorden. Uppenbarligen har så inte varit fallet utan biståndet har fortsatt att betalas ut. När systemet har fungerat som det har gjort så är det ju inte så svårt att förstå varför flyktingar utan uppehållstillstånd i Sverige har stannat i landet. Varför ska man lämna ett land där man alltid har ett visst belopp som betalas ut varje månad? Den trygghet som utbetalningen står för finns ju överhuvudtaget inte alls i många andra länder. Något är alltid bättre än inget.

När barn/ungdomar avviker så stoppas utbetalningarna via socialtjänsten så där borde i alla fall systemet fungera. Nu kommer biståndet till vuxna försvinna när tidsfristen/överklagningstiden löper ut vilket låter väldigt rimligt. Undantagna är flyktingfamiljer med barn under 18 år vilket också får anses vara rimligt sett från barnens behov och trygghet. Vuxna har alltid någon form av valalternativ medan barn inte har möjlighet att göra egna val.

Blir spännande att se hur denna ändring påverkar antalet kvarvarande flyktingar som fått avslag på sin asylansökan.

160411 – 160417 Var tog veckan vägen?

söndag, april 17th, 2016

Jag har ägnat veckan åt att flytta till en annan lägenhet i New York denna vecka. Vilken röra! 🙂 Trots god planering och strukturering så blir det ändå en röra. Vi flyttade bara sex kvarter österut på Manhattan men ändå tog det en massa tid i anspråk. Nu är veckan slut och nästan alla saker och ting har kommit på sina nya platser.

När allt är en röra hinner man inte riktigt med att fånga upp vad som händer i världen och Sverige men Kaplan kunde ju inte någon missa! Det jag inte kan förstå är varför vissa personer var tvungna att lämna Alliansens regering när allmänheten framförde kritik. Med den nuvarande regeringen verkar ingen lyssna eller agera på kritik. Verkar inte logiskt. Sverige är en fungerande demokrati och den som sitter i landets regering måste också dela demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Kaplan avgå!

 

160404 – 160410 Kostnaden för flyktingströmmen

söndag, april 10th, 2016

Måste säga att det känns positivt att frågan om kostnaden för flyktingströmmen nu tas upp i pressen. Det är rimligt att det blir synligt vad det kostar att ta emot många flyktingar och dessutom så gott som samtidigt. Det är nyttigt att verkligheten blir synlig och att väljarna förhoppningsvis också kan förstå varför inte pengarna kan räcka till allt som önskas i samhället. Det påvisar också vikten av att flyktingar så fort det bara går behöver komma i arbete för att uppnå självförsörjning.

Den politiska diskussionen om flyktingmottagandet handlar många gånger om värderingsfrågor men det finns ju också en praktisk verklighetsfråga som om hur stora kostnader Sverige kan hantera relaterat till flyktingintensiteten. Därför är det nu bra att kostnaden blir mer synlig och förhoppningsvis leder till att samtliga partier försöker vara kreativa för att försöka få in flyktingar på arbetsmarknaden så snabbt det bara går samt anpassa antalet flyktingar till vad Sverige kan klara av att hantera rent praktiskt och kostnadsmässigt.

Det var bra med alla volontärinsatser under hösten men dessa kan inte pågå i all evinnerlighet utan det svenska samhället måste på ett eller annat sätt hitta en lösning som hanterar den aktuella samhällssituationen. Att vänta i evigheter på svaret ja eller nej på sin asylansökan är inte kreativt på något sätt. Ansökningsprocessen måste gå snabbare.

160328 – 160403 Skattesytem i New York

söndag, april 3rd, 2016

Att bo i ett annat land innebär precis som i Sverige att man ska deklarera sina inkomster. En intressant upplevelse här i New York. Skattelagstiftningen ska enligt uppgift bestå av tiotusentalssidor…… Tacksamt nog är det i alla fall några politiker och medborgare som tycker att skattelagstiftningen behöver moderniseras. Jag håller med!

Många som har väldigt låga inkomster har inte råd att betala för skatterådgivning så många missar den skattelindring som de kan erhålla enligt lagstiftningen. Idag finns det ett stort volontärarbete med att deklarera gratis för medborgare med små årsinkomster. Något är fel med ett skattesystem där gemene man inte kan deklarera själv pga av dess komplexitet.

Här i USA så ska medborgarna betala sina studier själv till stor del. Efter att nu ha varit här i två år börjar man få grepp om hur utbildningssystemet ser ut och fungerar. Det första vi lärde oss var det här med scholarship. Något som är svårt att erhålla för den som inte är väldigt duktig i skolan eller kommer från en rik familj. Jag tycker att det är ett problem eftersom utbildning enligt min uppfattning ska gå till många för att utveckla samhället.

Nästa sak vi hittade var att det finns en möjlighet via skattelagstiftningen att dra av ett viss belopp varje år för barnen i familjen och deras collegestudier. Problemet med den regeln är att den fungerar bara för de som har råd att betala in belopp av sin inkomst och som de sedan får tillbaka året efter. Om man är en familj med riktigt god ekonomi så går det väldigt bra att få collegeutbildning betalad av samhället. Men har du dålig ekonomi och inga marginaler så måste du betala själv och då blir det förmodligen inga studier.

Det känns som att skattesystemet är byggt för människor med väldigt god ekonomi och inte för samtliga medborgare. Den som redan har väldigt god ekonomi har ju ingen anledning att göra några förändringar medan alla som har låga eller lite högre löner har alla intressen för att göra förändringar i skattelagstiftningen. Inte konstigt att det går trögt med förändringar i det här landet.