Arkiv för januari, 2017

170123 – 170129 Omtumlande vecka

måndag, januari 30th, 2017

Trump har kommit i gång med sin förvirrande politik,  i Ryssland blir det förmodligen tillåtet att misshandla sin kvinnliga partner och barn i hemmet, Moderaterna är positiva till att lägga fram en gemensam budget med Alliansen samt öppnar upp för dialog med Sverigedemokraterna. Det ar mycket på en vecka. 🙂

När det gäller Trump så hoppas jag att han snarast inser att han numera är ledare för en av de största makterna i världen och vilket ansvar det innebär. Hittills tycks han inte ha förstått det. När det gäller Ryssland och förslaget om rätten att misshandla sin fru och barn i hemmet så beklagar jag att det finns kvinnor i Ryssland som väljer att lyfta den typen av frågor. Misshandel kan aldrig vara ok. Punkt.

Gemensam budget med Alliansen är jag positiv till! Bra att kunna föra politisk debatt från två håll och kunna påvisa skillnaderna. Det borde göra de politiska skillnaderna tydliga för väljarna. När det gäller dialog med Sverigedemokraterna så är den nödvändig från samtliga övriga partier. Politiskt oliktänkande försvinner inte för att andra partier inte låtsas om att de oliktänkande finns. Vi Moderater behöver ta reda på vad det är Sveriges väljare egentligen efterfrågar.  När många svenskar väljer att rösta på Sverigedemokraterna så borde vi lära oss mer om vad det är som Sverigedemokraterna ”erbjuder” och också är något som många väljare tycks vilja ha.

Det handlar inte om att Moderaterna ska bli likadana som Sverigedemokraterna. (Hemsk tanke.) Jag tror däremot att Moderaterna och övriga partier måste lära sig varför Sverigedemokraterna får fler och fler röster. Vi borde lära oss av det som händer i USA och Storbritannien. Det oönskade händer även om en majoritet av människor egentligen inte vill det. Jag önskar att alla röstberättigade i olika frågor skulle förstå hur viktig deras röst är och hur viktigt det är att sätta sig in i vad man egentligen lägger sin röst på. Väljarna har också ansvar och inte bara politikerna!

170116 – 170122 Straffskala när det gäller sexuella brott mot barn

söndag, januari 22nd, 2017

Jag har många gånger funderat på varför sexuella brott mot barn sällan leder till långa fängelsestraff. Visst, möjligheten finns men det är mer undantag än regel. Varför är det så? En intressant fråga som det nog inte är helt enkelt att hitta ett svar på. En sak som stör mig är hur vi i Sverige värderar vittnesuppgifter från barn i jämförelse med vittnesuppgifter från vuxna. Varför skulle det egentligen vara någon skillnad? Att barn inte alltid har koll på datum och tid så finns det lika väl vuxna som inte heller har det. Något annat som stör mig är att det i vuxnas värld kan finnas en förväntning att barnet ska vilja berätta vad det har blivit utsatt för. Det skulle säkert barnet också vilja MEN för att det ska vara möjligt måste det finnas vuxna i barnets närmiljö som vill lyssna till barnet och stödja.

Om ingen lyssnar så tystnar barnet successivt för att inte längre försöka berätta. Värt att komma ihåg är att många barn bara har sin familj som närstående. Om barnet inte vet vad som ska hända om det berättar om vad det har blivit utsatta för så är det också något som kan tysta ett barn. Ett barn är beroende av vuxenvärlden under sin uppväxt. Att då bli utsatt för olika former av övergrepp gör att barnet hamnar i en svår situation. Situationen kan även försvåras av om övergreppen utförs av någon som barnet tycker om.

Att begå brott mot barn är för mig helt förkastligt. Jag hoppas att det är det för många andra människor också. Likväl begås det brott mot barn varje dag över hela världen.  Helt oförsvarligt! 🙁

 

170109 – 170115 Möten med livsöden

söndag, januari 15th, 2017

Jag har under många år träffat människor som har berättat om sina livsöden. Jag har så gott som aldrig frågat men likväl har jag fått lyssna på olika människors berättelser om vad som har hänt dem/vad de har varit med om. Intressanta berättelser, spännande men också skrämmande och tragiska. Häromdagen fick jag ta del av ytterligare en persons berättelse.

Den här gången var det en ung kvinna, 18 år gammal, som berättade att hon varit inlåst med sin lillasyster i familjens bostad i 15 år! 🙁 Den unga kvinnan hade väntat på att bli 18 år gammal och då tagit sig ut och uppsökt socialtjänsten i New York och berättat om sin livssituation. Den unga kvinnan bor nu i ”shelter” dvs. boende via socialtjänsten. Hon kunde även berätta om sin lillasysters situation som också numera har fått hjälp.

Hur kan någon vara instängd i 15 år? Det jag mötte var en ung kvinnan som skämdes över att hon aldrig har gått i skolan, att hon endast har fått titta på vissa program på TV samt läsa kartböcker. Den unga kvinnan var väl insatt i var länderna är belägna, världsdelarna och annat som finns att lära sig i kartböckerna. Dock är förmågan att läsa och skriva på mycket låg nivå. Hon berättade att hennes mamma inte heller kan läsa, skriva vare sig sitt ursprungsspråk eller engelska samt inte heller prata engelska. Den här unga kvinnan har bröder som har fått gå i skolan men som inte har fått sprida kunskapen till sina systrar.

Det som också var tråkigt är att de två systrarna aldrig fick träffa någon jämnårig utanför familjen. De fick med andra ord inte gå ut och inte heller träffa andra människor utan de två systrarna levde tätt tillsammans samt med sin mamma. Varför blev det så här? Pappan är konservativ muslim och ville inte att hans ”kvinnor” skulle påverkas av/se allt det som finns tillgängligt här i USA. Mycket tragiskt.

Att stänga dörrar till nya upptäckter istället får att uppmuntra kunskap är något som jag verkligen tar avstånd ifrån. Utan kunskap är det svårt att ta sig fram på arbetsmarknaden för sin försörjning och sin framtid. Här i USA är det alltid krångligt att höja kunskapsnivån när man är vuxen och inte har gått i skolan alls. Som volontär försöker jag hjälpa till med undervisning i att lära sig prata, läsa och skriva engelska. Ett steg närmare för att lära sig mer.

170102 – 170108 Vad avgör vad ett land satsar på?

söndag, januari 8th, 2017

Här i USA upplever jag att jag träffar människor med psykiska problem var och varannan dag, läser om brott begångna av människor med psykiska problem, barn som av olika orsaker drabbas av psykiska problem osv.  Likväl finns det ingen tillgänglig fungerande psykvård här i USA. Allt bygger på att man ska ha en sjukförsäkring trots att man som psykiskt sjuk inte alltid klarar av att ta hand om sin egen ekonomi och andra vardagliga frågor.

Här i USA satsar man dock mycket pengar på fängelsevistelser för de som har begått olika typer av brott. Brotten har olika omfattning och kan vara små brott till väldigt allvarliga brott. Många av de som sitter i fängelser har psykisk problematik och hade det redan innan de begick sina brott. Bra psykvård kunde ha minskat antalet begångna brott.

För mig är det obegripligt att man dömer människor till livstidsstraff flera gånger om samt några år till. Det känns inte ens som att det har något med verkligheten att göra. Hur kan detta fortfarande pågå? USA är dessutom ett land som via sina delstater även har olika brott, straffskalor etc. Någonstans är det fel i ett rättsystem i en demokrati som inte ser likadant ut i hela det aktuella landet. Att inte heller ha vård tillgänglig för alla människor  med t.ex. psykiska sjukdomar, som pågår hela livet ut, är också förkastligt.

När fängelsevistelser är en så stor kostnad i samhället, samt att det finns samband mellan psykisk sjukdom och begångna brott så borde någon klok människa/politiker kunna tänka tanken att tillgång till vård kan leda till minskad brottslighet. Jag har mött psykiskt sjuka människor som har varit hemlösa/utsatta till och från under sitt liv. De jag har träffat har kommit tillbaka till att ha tillgång till medicin via sin mamma som har sin son/dotter boende hemma hos sig fastän sonen/dottern är vuxen sedan många, många år tillbaka. Den som inte har någon förälder tillgänglig fortsätter vara hemlös.

Att satsa ett lands tillgångar på att få ett land att fungera borde vara självklart. Varför finns inte vården tillgänglig? Varför ska människor låsas in för all framtid? Problem försvinner inte även om man låtsas att de inte finns. Politik bli bra först när den utgår från verkligheten.

161226 – 170101 Gott nytt år!

måndag, januari 2nd, 2017

Känns positivt när människor tror gott om det nya året 2017! Jag vet att det finns flera goda saker som kommer hända under 2017 men det är också många oroande faktorer i världen. Jag hoppas att 2017 blir ett år med insikt om ansvaret som varje enskild har för en fungerande värld och land.

Själv mötte jag det nya året uppe på taket på en hög byggnad i New York. 🙂 Fascinerande utsikt! Saker och ting kan se annorlunda ut beroende på hur vi tittar och vad man vill se. New York är en intensiv och spännande stad på flera olika sätt. Samtidigt finns det dock stora sociala skillnader i New York. Människor, både vuxna och barn, som är socialt utsatta medan andra människor lever ett mycket gott liv. Skillnaderna finns överallt. Även i Sverige. Det vi behöver göra är dock att se alla människor oavsett sociala skillnader. Att inte bli sedd skapar bitterhet och missnöje, en känsla av att inte vara inkluderad i det som andra verkar ha. Vi behöver alla välja att se alla och även försöka lära känna det som vi inte känner till. Det okända. Det okända behöver inte vara något farligt utan kan även bjuda på överraskningar och livskvalitet!