Arkiv för juni, 2017

170619 – 170625 Föräldraledighet

söndag, juni 25th, 2017

Uppmärksammade några inlägg som delades via sociala medier där två kvinnor var för sig hade synpunkter på rätten till föräldraledighet som finns i Sverige. Det fanns synpunkter om att föräldraledigheten var onådigt lång, en kvinnofälla, att en inte hade lust att betala för rätten till föräldraledighet när denne inte själv hade några barn samt att det fungerade så bra i bl.a. USA där det inte finns generell föräldraledighet.

Själv kan jag bara konstatera att föräldraledigheten är fantastisk! En möjlighet för både barn och föräldrar. Vi ska vara väldigt glada över att vi har den möjligheten. En lyx jämfört med övriga världen. Här i USA är det hårt för de föräldrar som inte har någon förmögenhet att leva på. De måste jobba för att få behålla sina jobb. Rätten till förskola som finns i Sverige finns inte i USA. I NYC finns den numera från 4 år och målet är att den ska finnas från 3 år. (Dock för låginkomsttagare.) Föräldrar som måste jobba lämnar de små barnen till äldre släktingar/anhöriga. Alternativet är att betala mycket pengar för en privat förskola eller nanny. Den som inte har välbetalda jobb eller förmögenhet får anpassa sig till den lösning som finns med släktingar/anhöriga. För vissa finns inte den möjligheten heller.

Alla barn som föds behöver sina föräldrar under hela sin uppväxt men är i särskilt stort behov av sina föräldrar det första året. Ett nyfött barn har inget eget alternativ eller möjlighet. Barnet anförtror sig till den som är i dess närmiljö. Om de vuxna som tar hand om barnet inte tar till sig barnet blir barnet utan anknytning. I Sverige kan anhöriga också vara föräldralediga för barn. Den möjligheten finns inte i USA. Föräldraledigheten ger oss möjlighet att ge våra barn bästa möjliga start i livet.

När det gäller ”kvinnofälla” så har vi forfarande valmöjligheter. En del vill inte ha barn, man behöver inte ta ut full föräldraledighet själv utan dela mellan föräldrarna/anhörig, alla dagarna behöver inte utnyttjas i ett sammanhang utan kan komma att användas till att träffa sina barn i sammanhang som inte behöver tas av semesterdagarna osv. Tryggheten är för barnet som ges en möjlighet till en bra uppväxt. Rätten till en föräldraledighet leder inte till att familjen automatiskt har bra ekonomi men ger en bra bas för första året.

Att inte vilja betala för det goda som samhället erbjuder oroar mig. Alla kan drabbas av sjukdom, utsatthet osv. Jag är tacksam över att det finns ekonomiskt skydd i Sverige. Här i USA har jag träffat så många hemlösa och psykiskt sjuka utan vård så att det är skrämmande.Det viktiga är att skattepengarna används på ett väl genomtänkt sätt samt att alla som kan arbetar och betalar skatt. I Sverige tas många saker för givet. Det är nyttigt att bo och leva i andra länder för att sätt sig in i hur olika samhällssystem ser ut. Sverige har ett imponerande samhällssystem! Jag är stolt över Sverige!

170612 – 170618 Kan skolor bli lika?

söndag, juni 18th, 2017

Komplicerad fråga. 🙂 Visst, alla kan ha samma förutsättningar rent ekonomiskt, identiska regler och mål. Men sen kommer olikheterna. Varje lärare är en person med egen personlighet, eget engagemang, stort eller litet, olika nivåer av intresse att lyssna på eleverna, egen uppfattning om hur man undervisar barn och ungdomar osv. Olikheterna slutar inte där utan barn och ungdomar har också egen personlighet, olika intressen, olika möjligheter att ta till sig kunskap, olika stöd hemifrån osv. Det finns ännu fler olikheter. Undervisningsgruppers storlek spelar roll men det finns inte en siffra som ger lösningen till allt. Gruppens storlek har att göra med de elever som finns i gruppen. Om flera i gruppen har enskilda inlärningsproblem ökar behovet av stöd. Gruppens storlek kan också påverkas av vem det är som undervisar i gruppen. Olikheterna fortsätter med hur det ser ut hemma för respektive elev, om föräldrarna uppmuntrar arbetet i skolan, om eleverna trivs i skolan i övrigt, att eleven har vänner/gemenskap etc.

Att skapa lika skola till alla är som jag började skriva en komplicerad fråga. Skola och utbildning är något som även påverkas av allt annat runt omkring oss i samhället. Det har länge funnits en uppfattning i Sverige om att alla elever undervisas i klasser, tar till sig kunskapen och sedan tar examen. Allt ska vara ”lika”. Problemet är att vi inte är ”lika” vare sig som barn, ungdomar eller vuxna. Förutsättningarna att ta till sig kunskap är inte heller ”lika”. Först när vi kan inse att vi inte är ”lika” tror jag att vi har en möjlighet att göra skolan mer lik för så många skolelever som möjligt. Helt lika kommer vi aldrig att bli och det är jag glad för. 🙂 Att vara den du är duger alldeles utmärkt.

170605 – 170611 Macron i Frankrike

söndag, juni 11th, 2017

Jag fascineras av vad som verkar hända i Frankrike. Macron tycks ha blivit något/någon som står för ”något annat”, något nytt i Frankrike. Men vad innebär dock detta nya? Intressant fråga men inte direkt lätt att besvara. Det man kan förstå är dock att de klassiska partierna har hamnat efter och har uppenbarligen inte förstått/lyssnat på vad som efterfrågas av väljarna. Det som är klurigt är att inte ens väljarna kan sätta ord på vad det är de önskar för förändringar, bara att det ska bli något nytt, något annat.

Om Macron verkligen lyckas prestera något nytt och nytänkande så kan det ha betydelse för den politiska situationen i många länder. Risken är dock att det ”nya” inte är något nytt, att väljarna blir besvikna. Så var det med Obama här i USA där många hade tänkt att Obama skulle genomföra en massa förändringar/något nytt. Det som inte var lätt för Obama var att de politiska besluten allt som oftast ska fattas av flera politiker med olika intressesfärer. Obama gjorde mycket och var/är en bra förhandlare i politiska frågor. Problemet var att inte alla politiker ville ha förändringar i USA. Ska bli spännande att se hur det är i Frankrike. Vill alla att det ska blir något annat/nytt i Frankrike? Är nytt/annat alltid samma sak när väljarna säger att det vill ha en förändring? Nja, risken är att det ”nya” har många olika sidor. Spännande.

170529 – 170604 Att vilja förändra

söndag, juni 4th, 2017

Det verkar som att det finns personer inom Moderaterna som har en önskan om förändringar i partiet. Det känns nästan som en klassiker när några tycks sprida ut att ett byte av vår partiledare skulle vara en lösning. Hur tänkte man där? Och vad var det som dessa personer skulle vilja ha istället? Jag såg inga svar på dessa frågor.

Det kanske är som i det övriga politiska lanskapet. Alla vill ha något annat, något bättre, något som gör att man vinner valet. Men det man ska komma ihåg är att detta aldrig kan uppnås av en enda person. Man behöver vara många fler aktiva som kan lyssna, sprida det politiska budskapet, har dialog med väljarna, tar debatter, har förmågan att bjuda på sig själv samt på ett bra sätt kunna ta emot kritik och sedan bemöta det på ett korrekt/trevligt sätt. Alla dessa aktiva behövs över hela landet, i varje stad, i varje bostadsområde. Det som är partiledarens roll med sin stab är att få många att bli aktiva och även komma ihåg att uppmärksamma och tacka för de insatser som görs.

Uppmuntran är något som vi alla behöver! Vi ska inte heller glömma att partiledaren också behöver få uppmuntran. 🙂 Behovet finns hos oss alla och ger hos energi att jobba på mot gemensamma mål. Att gnälla i det dolda är fegt  och det skulle ge mycket mer inspiration att istället komma med nya idéer, nya sätt att tänka, framtiden, osv. Viktigt att partiets ledning inte missar att lyssna till sina aktiva. Vardagen är det som mest berör oss alla. Vår vardag är våra liv.

170522 – 170528 Betyg ger bra vägledning om rätt använt.

lördag, juni 3rd, 2017

Betyg är ett alldeles utmärkt verktyg för att fastställa hur det går med elevens studier. Det viktiga är att elev och lärare har ett bra samarbete som visar sig i att både elev och lärare är eniga om elevens kunskaper och hur eleven ska komma vidare i sin utbildning. Tyvärr fungerar det inte alltid så idag utan betyg känns ibland felaktiga av eleven. Även om det kan kännas svårt att sätta betyg så är det något som varje lärare absolut måste kunna göra för att ha möjlighet att skapa det samarbete som betyg är tänkt att leda till. Poängen med mindre undervisningsgrupper är bland annat att lärarna har mer tid till att skapa samarbete med eleverna och arbetet med betygsättning.

Att följa en elevs utveckling och prestationer kan vara riktigt spännande. 🙂 En utmaning för varje lärare är att se till att var och en av eleverna har möjlighet till att ta till sig kunskaper på ett eller annat sätt. Ingen har sagt att det är lätt att undervisa alla elever i skolan. Att undervisa är en utmaning och betygen blir det som följer utvecklingen. Om inte betygen utvecklas så är det inte bara elevens fel utan då handlar det även om läraren/undervisningen. Betygen visar hur samarbetet mellan elev och lärare fungerar. Båda sidor måste jobba bra och kreativt för att åstadkomma utveckling tillsammans. För att betyg ska fungera som det är tänkt krävs samarbete. Viktigt att inte glömma bort det!

170515 – 170521 Kaos i trafiken

lördag, juni 3rd, 2017

Kaos i trafiken är ibland skrämmande. Här i New York blev det under söndagen stopp i Midtown tunnel så att bara en fil var öppen för trafiken från Manhattan. Vilket kaos! Inte heller blev det bättre av att bilförare körde rakt ut i korsningarna runtomkring trots att de borde ha förstått att trafiken mot Midtown tunnel stod stilla. Effekten blev att all trafik stoppades upp. Här i New York har bilförarna ett ganska argt beteende i trafiken när inte trafiken rullar på. 🙂

Det jag kunde konstatera är just att det behövs instruktioner om alternativa vägar på ett tydligt sätt för att kunna få biltrafiken att fungera när det blir stopp. Speciellt när mängden bilar är så väldigt intensiv. Nu var det ju ändå en söndag och inte vardag vilket får ses som tur i oturen. Vad man kan lära av att suttit fast i denna typ av trafikhändelse är att det behövs fler möjliga vägalternativ att flytta sig mellan olika större punkter. Viktigt att även Stockholm har ett fungerande vägnät så att trafiken kan flyta på även om det inträffar större olyckor. Stockholm växer varje dag vilket även ökar trafiktätheten.

170508 – 170514 Skola är egentligen inte en politisk fråga

lördag, juni 3rd, 2017

Jag upphör aldrig med att bli förvånad när skolfrågor blir politiska frågor. Varför skulle skola/utbildning vara en politisk fråga? Skola/utbildning är naturligtvis en budgetfråga men innehåll och omfattning av utbildningen har inte med politik att göra. Visst, det finns länder där regeringen vill styra elevernas utbildning men Sverige är inte på något sätt någon diktatur. Poängen med skola/utbildning handlar om att sprida samt utveckla kunskapsnivån i landet. Samhället har ett stort intresse av ökad kunskapsnivå som kan utveckla samhället, starkare konkurrens mot andra länder, ökade möjligheter till egen försörjning, forskning osv.

Betyg är också en fråga som brukar komma upp i den politiska debatten. Vissa ser betyg som orättvisa, att de pressar eleverna, att även de som inte har höga betyg borde ha samma möjligheter osv. Om betygen fungerade på ett optimalt sett så skulle de visa vilka elever det är som har hög kapacitet att ta till sig kunskap. Men det är tyvärr inte nog. En elev kan ha väldigt bra betyg men ändå inte ha den personlighet som efterfrågas för vissa yrken.

Efter tre år i USA så har jag lärt mig hur deras antagningssystem till högre studier ser ut och fungerar. Inte lätt…. I USA är inte betygen nog oavsett om eleven har A i alla ämnen. I USA ska personlighet och engagemang för andra människor också finnas med i antagningsprocessen. Låter jättebra men det fungerar inte heller optimalt. Här i USA finns det mesta att köpa och då även innehållet i antagningshandlingarna och hur man uttrycker sig eller t.ex. beskriver sina sociala insatser. Något litet låter plötsligt som något fantastiskt! Blir som att allt handlar om att marknadsföra sig själv på bästa sätt. Det kanske passar i USA för här gäller det sedan även i den fortsatta karriären. Man måste hela tiden kunna marknadsföra sig.

Politiker behöver inhämta information om utbildning på olika nivåer från de myndigheter/enheter i samhället som arbetar med att hålla sig uppdaterade och syna den utbildning som finns i Sverige. Politikerna ska lyssna på de som är insatta i utbildningsfrågor och sedan besluta i enlighet med de möjligheter som budgeten tillåter. Skola/utbildning ska utformas efter samhällets och medborgarnas behov. Inte efter olika politiska åsikter.