170612 – 170618 Kan skolor bli lika?

Komplicerad fråga. 🙂 Visst, alla kan ha samma förutsättningar rent ekonomiskt, identiska regler och mål. Men sen kommer olikheterna. Varje lärare är en person med egen personlighet, eget engagemang, stort eller litet, olika nivåer av intresse att lyssna på eleverna, egen uppfattning om hur man undervisar barn och ungdomar osv. Olikheterna slutar inte där utan barn och ungdomar har också egen personlighet, olika intressen, olika möjligheter att ta till sig kunskap, olika stöd hemifrån osv. Det finns ännu fler olikheter. Undervisningsgruppers storlek spelar roll men det finns inte en siffra som ger lösningen till allt. Gruppens storlek har att göra med de elever som finns i gruppen. Om flera i gruppen har enskilda inlärningsproblem ökar behovet av stöd. Gruppens storlek kan också påverkas av vem det är som undervisar i gruppen. Olikheterna fortsätter med hur det ser ut hemma för respektive elev, om föräldrarna uppmuntrar arbetet i skolan, om eleverna trivs i skolan i övrigt, att eleven har vänner/gemenskap etc.

Att skapa lika skola till alla är som jag började skriva en komplicerad fråga. Skola och utbildning är något som även påverkas av allt annat runt omkring oss i samhället. Det har länge funnits en uppfattning i Sverige om att alla elever undervisas i klasser, tar till sig kunskapen och sedan tar examen. Allt ska vara ”lika”. Problemet är att vi inte är ”lika” vare sig som barn, ungdomar eller vuxna. Förutsättningarna att ta till sig kunskap är inte heller ”lika”. Först när vi kan inse att vi inte är ”lika” tror jag att vi har en möjlighet att göra skolan mer lik för så många skolelever som möjligt. Helt lika kommer vi aldrig att bli och det är jag glad för. 🙂 Att vara den du är duger alldeles utmärkt.

Kommentera

*