Arkiv för juli, 2017

170724 – 170730 Saigon/Ho Chi Minh, Vietnam

söndag, juli 30th, 2017

Befinner mig i Saigon, Vietnam. En stad som inte riktigt har hängt med i samhällsutvecklingen. Kanske inte så förvånande när Vietnam är ett kommunistland. Hade en intressant diskussion med en kvinna som berättade att hon och hennes släkt kommer från Sydvietnam. När det skulle bli ett enat Vietnam istället för Syd och Nord var det kommunismen som styrde och är så fortfarande. Kvinnans familj hade jobbat på bankkontor och liknande och blev i samband med ”freden” svartlistade dvs. de skulle aldrig kunna bli medlemmar i det kommunistiska partiet. De blev också fråntagna tre fastigheter som de ägde. Idag representerar kvinnan tredje generationen i sin familj och är fortfarande svartlistad.

I Vietnam finns det ca 20% partimedlemmar och samtliga dessa har fri tillgång till utbildning och hälsovård. Övriga medborgare får betala för motsvarande tjänster. Den svartlistade kvinna försöker få utbildning på universitetsnivå men det är inte lätt att få komma in på någon utbildning på grund av att hon och hennes släkt är svartlistade. Det hjälper inte att betala. Jag frågade om man i Vietnam har möjlighet att lämna landet. Kvinnan berättade att det går bra att åka till andra länder i Asien men vill man åka västerut så måste man ha 50 000 USD som staten spärrar på ett bankkonto i Vietnam. Om personen inte kommer tillbaka går de spärrade pengarna till staten. Kvinnan berättade att många i Vietnam på 70- och 80-talet åkte till kommunistländer i Europa för studera kommunismen och dessa personer kom aldrig tillbaka. De stannade i Europa.

Vietnam är ett kommunistland som inte lever upp till sitt mantra att alla ska behandlas lika. Vi har sett mycket fattigdom, miljöförstöring, brist på utbildning, butiker med så dyra priser att det är mycket dyrare i Vietnam än i övriga världen mm. Det är som skilda världar. Några har mycket, andra lite och några har inget. Hela Saigon är som en invasion av mopeder. Mopeden är det sätt som är lättast och billigast att ta sig fram på. Konsekvensen med mopeder är att det knappt finns trottoarer att gå på för där står det mopeder. Det är även livsfarligt att gå på gatorna med all trafik.

Blev lite entusiastisk när jag läste och såg att det byggs tunnelbana i Saigon. Fick sedan höra att den bara kommer att gå ut till en form av Disneypark och inte runt i staden och till förorter. Har varit intressant att ta del av Saigons historia som dock är vinklad av landets ledning. Uppskattar att man själv har haft tillgång till flera källor för att stämma av hur historien egentligen ser ut. Precis som jag alltid har tyckt så är kommunism bara negativt för ett samhälles utveckling. Bedrövligt att ett land med stora möjligheter hindras av förlegad kommunism.

170717 – 170723 ”Kastlös”

söndag, juli 23rd, 2017

Jag blev glad när jag i DN läste att en ”kastlös” blir Indiens nye president. Samtidigt blev jag frustrerad över att begreppet ”kastlös” fortfarande används. Det skulle vara intressant att få veta hur dessa skillnader mellan människor skapades och varför. En gissning är att det var det klassiska dvs. att några är ”bättre” än andra. Av någon anledning lever denna uppfattning kvar även om vi nu har kommit till 2017.

Frågan om människor lika värde har varit aktuell länge men lik väl så lever skillnaderna kvar. Vi har skillnader mellan kvinnor och män, svarta och vita, rika och fattiga etc.etc. Här i New York ser jag skillnaderna varje dag. Det är inte lätt att var psykiskt sjuk, hemlös, fattig osv. här i New York. Jag har mött finansiellt starka personer som uttryckt sig att det känns så bra när andra uppskattar de gåvor som personerna har gett till ”behövande” i New York. Själv blir jag fundersam över varför det inte finns ett större intresse för att förändra samhället så att alla människor har en möjlighet att försörja sig själva alt. erhålla stöd från samhällets sida pga. sin allvarliga sjukdom än att behöva tigga och hela tiden visa sin tacksamhet. Jag antar att det fortfarande finns de som, tyvärr, uppskattar dessa skillnader. Trist.

170710 – 170716 Ekonomiskt skydd vid sjukdom

söndag, juli 16th, 2017

När man är uppväxt i Sverige så vet man att det finns ett ekonomiskt skydd om man skulle bli sjuk och inte kan arbeta. Här i USA har jag full sjå med att försöka förstå hur det ekonomiska skyddet ser ut vid sjukdom. Jag kan nog konstatera att det inte riktigt finns något skydd vid sjukdom utan det som finns är en form av försörjningsstöd som träder in när personen har använt alla sina pengar/tillgångar.

Alldeles nyligen så blev ekonomiskt skydd vid sjukdom aktuellt. En av personalen i huset där vi har vårt boende blev väldigt allvarligt sjuk. Personen blev inlagd på sjukhuset för behandling. Personen använde de dagar som denne har rätt att vara sjuk per år samt sina semesterdagar under tiden på sjukhuset. Konsekvensen av detta är att personen inte längre har några inkomster. Personen är inte heller frisk nog för att kunna jobba utan fortsätter fortfarande att försöka övervinna sin sjukdom.

Den sjuke personens kollegor har nu startat en ”fond” för att hjälpa sin kollega ekonomiskt. Det man hoppas på är att alla boende i fastigheten ska ge sitt bidrag till personens ”fond” för att kunna hjälpa denne att klara sig ekonomiskt. Min fundering var direkt om detta kunde inbringa tillräckligt med pengar för att klara individens försörjning under en viss tid. Ska bli intressant att se om/hur det fungerar. För mig känns det konstigt att ett land inte kan bygga upp ett skydd för medborgare som drabbas av sjudom. Alla kan bli allvarligt sjuka.

Just nu så ska det snart röstas om Trumps nya Health Care och den kommer inte att hjälpa sjuka människor. Jag blir upprörd när jag hör Republikanska politiker som säger att man inte blir sjuk om man håller sig i form, äter rätt och rör på sig. 🙁 Naivt och dumt. Politiker måste ha kunskap om allt som händer i ett samhälle och dess medborgare. Politiker kan inte leva i sin egen lilla verklighet.

 

170703 – 170709 Jemen

måndag, juli 10th, 2017

Blir upprörd när jag i DN läste om att 10 miljoner barn i Jemen är i skriande behov av humanitär hjälp. Hur kan denna typ av krigskonflikter kunna fortgå? Här i New York har jag träffat flera kvinnor från Jemen. Dessa kvinnor har på olika sätt haft möjlighet att lämna Jemen för att ta sig till USA. Det är inte alla som har den möjlighet.

Att vara barn i krig är mycket svårt. Basbehov som möjlighet till trygghet, mat, lek, utbildning m.m. lyser med sin frånvaro. Inget barn kan lösa den uppkomna situationen. Det är vuxna människor som startar krig som sedan drabbar även barn. Barn är aldrig orsak till krigskonflikter men drabbas så gott som alltid hårdast. Hur andra länder kan finansiera/trigga den här typ av krigskonflikter är också väldigt upprörande. Med vilken rätt understödjer länderna en krigskonflikt? Varför hjälper inte länderna varandra för att lösa/undvika krigskonflikter? Varför beter sig inte länders ledare på ett vuxet och kompetent sätt? Förvånande att det finns människor som tagit sig fram i ett lands samhälle trots att de egentligen inte är intresserad av/accepterar alla människor oavsett ålder. Sorglig verklighet. 🙁

170626 – 170702 ”Road rage”

måndag, juli 3rd, 2017

”Road rage” är enligt Google ”ilskan bakom ratten”.  Här i USA pratas det mycket om ilskan som bilförare har i trafiken. När jag tog körkort här i New York så fick man gå en kurs i hur man bland annat behärskar sitt humör i trafiken. Det kändes mest lustigt när jag gick kursen. Vem skulle bli så fruktansvärt arg som utbildningsfilmen visade? Efter tre år i USA så vet jag nu att ilskan är sann och obehaglig. Härom dagen blev en kvinna, 18 år, skjuten i huvudet av en annan bilförare som irriterade sig på hur den unga kvinnan körde sin bil. Det har hänt flera sådana incidenter där bilförare tar till skjutvapen när de blir arga/frustrerade i trafiken under åren här i USA.

Att använda skjutvapen i denna typ av situationer är riktigt skrämmande. 🙁 Inte bara för den som drabbas direkt utan även risk för många andra som också kör bil på samma väg eller är passagerare. Någonstans är det fel i ett samhälle där människor som inte är lämpliga att inneha vapen ändå har vapen. Jag kan inte förstå varför politiker  i USA( Läs Republikaner)väljer vapen före allmän säkerhet när det gäller rätten till vapeninnehav.