170710 – 170716 Ekonomiskt skydd vid sjukdom

När man är uppväxt i Sverige så vet man att det finns ett ekonomiskt skydd om man skulle bli sjuk och inte kan arbeta. Här i USA har jag full sjå med att försöka förstå hur det ekonomiska skyddet ser ut vid sjukdom. Jag kan nog konstatera att det inte riktigt finns något skydd vid sjukdom utan det som finns är en form av försörjningsstöd som träder in när personen har använt alla sina pengar/tillgångar.

Alldeles nyligen så blev ekonomiskt skydd vid sjukdom aktuellt. En av personalen i huset där vi har vårt boende blev väldigt allvarligt sjuk. Personen blev inlagd på sjukhuset för behandling. Personen använde de dagar som denne har rätt att vara sjuk per år samt sina semesterdagar under tiden på sjukhuset. Konsekvensen av detta är att personen inte längre har några inkomster. Personen är inte heller frisk nog för att kunna jobba utan fortsätter fortfarande att försöka övervinna sin sjukdom.

Den sjuke personens kollegor har nu startat en ”fond” för att hjälpa sin kollega ekonomiskt. Det man hoppas på är att alla boende i fastigheten ska ge sitt bidrag till personens ”fond” för att kunna hjälpa denne att klara sig ekonomiskt. Min fundering var direkt om detta kunde inbringa tillräckligt med pengar för att klara individens försörjning under en viss tid. Ska bli intressant att se om/hur det fungerar. För mig känns det konstigt att ett land inte kan bygga upp ett skydd för medborgare som drabbas av sjudom. Alla kan bli allvarligt sjuka.

Just nu så ska det snart röstas om Trumps nya Health Care och den kommer inte att hjälpa sjuka människor. Jag blir upprörd när jag hör Republikanska politiker som säger att man inte blir sjuk om man håller sig i form, äter rätt och rör på sig. 🙁 Naivt och dumt. Politiker måste ha kunskap om allt som händer i ett samhälle och dess medborgare. Politiker kan inte leva i sin egen lilla verklighet.

 

Kommentera

*