Arkiv för september, 2017

170918 -170924 Leva som slav

söndag, september 24th, 2017

Jag blev upprörd när jag läste i DN om att det finns ca 40 miljoner människor i världen som lever i ”modernt slaveri” och att 152 miljoner unga är fast i barnarbete! Så många människor, barn som vuxna, som inte kan försörja sig själva och ta egna beslut i sin vardag. Gratis arbetskraft har ju alltid varit populärt men det måste ju finnas gränser. Det är nu år 2017!

Samtidigt kan jag även blir upprörd över att människor jobbar illegalt i Sverige och det också till väldigt låga löner. Varför vill vi människor ha så mycket betalt vi kan få men inte betala något själva? Lätt att räkna ut är att utan ersättning för arbetet så är det slaveri. Sedan ska prislappen på det utförda arbetet prissättas efter efterfrågan och kvalité. Dock måste det alltid finnas en minimigräns. Vart minimigränsen ska finnas kan det råda olika meningar om men nivån på försörjningsstöd är ju alternativet till att arbeta. De människor som vill att alla som utför ett arbete för en ska jobba gratis behöver växa upp och förstå att alla behöver lön för att kunna försörja sig.

170911 – 170917 Kyrkoval och politik?

söndag, september 17th, 2017

För mig har inte politik att göra i kyrkan. Kyrkan står för en övertygelse som det är var och en fritt att vilja följa eller inte. Politik handlar om demokrati att styra ett samhälle och innebär att samtliga medborgare i ett land måste följa de majoritetsbeslut som fattas.

I kyrkan blir det också majoritetsbeslut som gäller för kyrkans medlemmar men där borde beslut fattas av engagerade/troende människor som vill vara med och påverka det arbete som kyrkan utför.  Trist att inte alla politiska partier kan välja att överlåta kyrkan till engagerade/troende. Kanske handlar det om att politiker velat hålla fast vid sina positioner. Jag hoppas att det till nästa kyrkoval ska vara politiskt partifritt. Politiken måste släppa taget om kyrkan. Dags för kyrkan att få gå sin egen väg.

170904 – 170910 Framtiden

söndag, september 10th, 2017

Blir lite fundersam över när jag träffar/pratar med människor som vill att moderaterna klart och tydligt ska visa var partiet är på väg. Jag blir ännu mer fundersam när jag pratade med en person som funderade på om inte Sverigedemokraterna var tydligare? Sedan blev jag irriterad. Invandringsfrågan tycks ha blivit något som uppfattas som den viktigaste frågan i Sverige och något som kommer att riskera att Sverige går under. Hallå! Det verkar som att de svenska väljarna verkar ha en väldigt vag uppfattning om vad ett samhälle består av och hur ett land behöver styras. Jag har också fått höra att det är ”politikerna” som ska lösa ”problemen”. Jag tror att väljarna också behöver ta på sig ett ansvar! Så länge väljarna sprider sina röster på fler partier så blir det ingen majoritet.

Så länge det inte finns en majoritet så blir politiken en blandning av åsikter och värderingar. Drömmen om att alla ska ”samarbeta” är en god tanke och det sker redan idag i viktiga frågor. Hur lätt är det att sia om framtiden? Målet är alltid att Sverige ska fortsätta utvecklas, att vi har en fungerande marknad för företag, utbildning, en levande arbetsmarknad, ett försvar, bra sjukvård, trygghet osv. Inget kan idag tas för givet vilket gör att landets ledning också alltid måste vara beredd på det överraskande, oväntade. Invandringen 2015 var ett sådant tillfälle. Vad Ryssland gör framöver ett annat, terrorism, naturkatastrofer, smittspridning, lågkonjunktur och klimatförändringar många fler. Det finns säkert mer okänt som vi ännu inte vet något om.

Så vad är det för framtid som väljarna vill ha? Ibland kanske väljarna också måste acceptera hur verkligheten ser ut? Om samarbete är det som väljarna vill ha så måste också fler partier få vara delaktiga. Jag blir orolig när Vänsterpartiet påverkar Sveriges ekonomi. Väldigt orolig. Ekonomisk strategi är inte det partiets starka sida. För mig är ekonomiskt tänkande viktigt för Sverige. Ekonomiskt tänkande ger oss möjligheter och det ger oss också en framtid.

170828 – 170903 Hösten kommer

tisdag, september 5th, 2017

Känns som att det var sommarens sista vecka. Allt börjar rulla i gång som vanligt. Mina förhoppningar under hösten är att vi i Moderaterna nu får en ny vald partiledare, att den politiska debatten ska leda till att samtliga politiska partier gör en bättre insats, att debatten hålls på en saklig nivå samt att både medlemmar och väljare lyssnar på politiska debatten istället för att komma med personliga angrepp.

2018 är det dags för ett byte av regering i Sverige samt absolut ett byte av majoritet i Stockholm. Om vi ska ha möjlighet till det så är det ett gediget arbete som behövs från alla oss aktiva.  Dialogen är aldrig för liten. Varje samtal har möjligheter! 🙂 Sociala medier påverkar mycket men kan också ge otydlighet när inläggen ser ut som ett gräl. Gräl är det sällan som folk vill stanna kvar och lyssna på. På sociala medier finns det alltid folk som vill starta ”gräl” så att ingen ska läsa/lyssna på vad som sades från början.

Det är roligt med politik så länge den är saklig och man kan uppnå saker/förbättringar. För att nå dit kommer vi förmodligen behöva förhandla med fler än Alliansen. Inget parti kan vara helt osynligt i förhandlingarna. Vissa frågor är större än partitillhörighet. Partierna måste helt enkelt komma överens.