Arkiv för november, 2017

171120 – 171126 Nomineringar till valet 2018

söndag, november 26th, 2017

Jag måste säga att jag tyckte det var trevligt när jag såg att Expressen skrev om nomineringar inom de olika partierna. Det är bra om det blir en debatt om placeringar på de olika valsedlarna och hur det fungerar. Nomineringskommittéer har givetvis makt över placeringarna men det finns ju även röster från medlemmarna. Det är ju även lättare att få röster om man varit aktiv länge inom partiet. Alltid svårt att vinna röster om man är helt okänd.

Men vad är det då som avgör om personen är en ”bra” politiker? Frågan är om det överhuvudtaget är med i beslutsunderlaget. Det blir lite mer som ”belöning” för föreningsarbete på olika nivåer. Vi borde ju ha nytta av den kompetens och utbildning som behövs för Sveriges utveckling. Tillgodoses det? Känns tveksamt nu med den aktuella regeringen.

Här i USA har jag blivit uppmärksam på att det istället är pengar som avgör om du ska ha möjlighet att bli vald. Antingen egna pengar eller att det finns finansiärer som stöder en politiker och dess kandidatur. Jag kan inte säga att det är bättre. Begränsar helt klart politiska kandidaturer som skulle kunna representera amerikanska medborgare på ett mer generellt sätt. Frågan är hur ett system borde se ut och fungera för att få ”bra” politiker.

Föreningsarbete ensamt ger inte grund för en bra politiker. Det behövs mer. Bra kunskaper om vårt samhälle på olika plan, stort engagemang, bra på att lyfta fram andra, ha förmåga att lyssna till väljare och olika grupper, handlingskraftig, kunna driva frågor som handlar om saker som samhället behöver men som man måste strida för, våga debattera osv. Listan kan göras lång. Frågan är hur många politiker idag som uppfyller alla dessa krav? Valet nästa år kan förhoppningsvis ge svar på detta. 🙂

171113 – 171119 ”#i maktenskorridorer”

söndag, november 19th, 2017

#imaktenskorridorer var ingen rolig läsning. Naturligtvis var ingen av de andra namnlistorna över sexuella trakasserier heller någon rolig läsning. När man skrollar namnlistorna inser man hur många kvinnor det är som har upplevt olika former av sexuella trakasserier. Det som skrämmer mer är att det förmodligen är många fler kvinnor som upplevt samma saker men som inte velat/vågat berätta.

Efter att ha uppmärksammats på dessa många olika former av sexuella trakasserier/övergrepp från listorna så är min personliga uppfattning att det inte handlar om beteenden som är ”vanliga”. Att skicka bilder på sitt könsorgan till en person man inte känner och inte har någon samtycke ifrån går klart över alla gränser. Att onanera framför kvinnliga kolleger är också bortom alla gränser. Det ena beteendet efter det andra har fått mig att undra varifrån detta beteende kommer? Varför upplever de agerande männen att det skulle kunna vara ok för den utsatta kvinnan?

Frågan är om de män som gör sig skyldiga till sexuella trakasserier verkligen använder sig av sunt förnuft. Det finns så många män som inte utsätter andra för sexuella trakasserier precis som det finns många människor som inte begår brott. Min förhoppning är att ”den tysta accepten” nu kommer att försvinna men då måste protesten om sexuella trakasserier höras tydligare och lyftas fram av fler. Förhoppningen är att de som gjort/gör sig skyldiga till sexuella och andra trakasserier ska ändra sitt beteende när ”den tysta accepten” inte längre finns.

171106 – 171112 Rätten till abort

måndag, november 13th, 2017

Måste säga att jag verkligen har blivit förvånad över debatten här i USA om rätten till abort och preventivmedel. Som uppväxt i Sverige känns det helt naturligt med preventivmedel samt att ha rätt till abort med hänsyn tagen till både barnet och den gravida kvinnan. Här i USA finns det människor som resonerar som jag och många andra i världen. Vi ser preventivmedel och rätten till abort som något självklart men sen kommer den andra åsikten här i USA som motsätter sig användande av preventivmedel och abort.

Att uppleva dessa två olika åsikter ställda mot varandra är som att det är verkligheten och något från typ 50-talet som debatterar med varandra. Argumenten mot preventivmedel och abort gör att man undrar om dessa människor lever i verkligheten  eller om det lever i sin egen lilla värld. Det känns som att det är viktigare att hindra möjligheten att stoppa en graviditet än att ta hand om de levande barnen.

Det som gör mig irriterad i motståndet mot preventivmedel och abort är att motståndarna säger att de vill rädda varje liv som blivit till. Om man vill rädda varje liv som blivit till så borde fokus läggas på alla levande barn som inte erhåller den omvårdnad som de så väl är värda. Varför argumentera om preventivmedel och abort när det finns barn över hela världen som inte erhåller en fungerande barndom samt har behov av stöd? Mycket tråkigt när motståndet finns på hög politisk nivå i en demokrati. Skrämmande.

171030 – 171105 Varför attack mot oskyldiga människor?

söndag, november 5th, 2017

Blev i veckan, här i New York, återigen påmind om när oskyldiga människor blir dödade av en person som känner sig ”stolt” över sitt handlande. Det som börjar irritera mig är att dessa attacker/attentat ”skylls på” religion. Är det egentligen inte något annat? Det har alltid funnits människor som av olika anledningar begår handlingar där man dödar andra. Många har i samband med sitt handlande fått en psykisk diagnos eller redan haft en diagnos sedan tidigare.

Var går i så fall gränsen mellan orsaken till handlandet när det handlar om våld mot oskyldiga? Här i USA sker det våldsdåd var och varannan dag. USA har många invånare så jag vet inte hur det ligger till statistisk med antalet våldsdåd. Dock har jag hittills inte sett till något dåd som skyllts på religion om det inte har varit någon muslim och som helst har invandrat. De flesta dåden handlar om psykisk ohälsa hos gärningsmannen.

Det som skrämmer mig är när det i USA inte finns en fungerande psykisk sjukvård för alla. Psykisk ohälsa kan drabba oss alla. Alla måste ha möjlighet att erhålla vård. Med en fungerande psykvård minskar risken för brott begångna pga psykisk ohälsa, både för barn och vuxna. Att stoppa invandring är inte en lösning på våldsbrott men däremot skulle en satsning på tillgång till psykvård kunna ge resultat. En satsning som också skulle vara mänsklig.