Inlägg i ‘Mina dagliga blogg’ kategorin

171106 – 171112 Rätten till abort

måndag, november 13th, 2017

Måste säga att jag verkligen har blivit förvånad över debatten här i USA om rätten till abort och preventivmedel. Som uppväxt i Sverige känns det helt naturligt med preventivmedel samt att ha rätt till abort med hänsyn tagen till både barnet och den gravida kvinnan. Här i USA finns det människor som resonerar som jag och många andra i världen. Vi ser preventivmedel och rätten till abort som något självklart men sen kommer den andra åsikten här i USA som motsätter sig användande av preventivmedel och abort.

Att uppleva dessa två olika åsikter ställda mot varandra är som att det är verkligheten och något från typ 50-talet som debatterar med varandra. Argumenten mot preventivmedel och abort gör att man undrar om dessa människor lever i verkligheten  eller om det lever i sin egen lilla värld. Det känns som att det är viktigare att hindra möjligheten att stoppa en graviditet än att ta hand om de levande barnen.

Det som gör mig irriterad i motståndet mot preventivmedel och abort är att motståndarna säger att de vill rädda varje liv som blivit till. Om man vill rädda varje liv som blivit till så borde fokus läggas på alla levande barn som inte erhåller den omvårdnad som de så väl är värda. Varför argumentera om preventivmedel och abort när det finns barn över hela världen som inte erhåller en fungerande barndom samt har behov av stöd? Mycket tråkigt när motståndet finns på hög politisk nivå i en demokrati. Skrämmande.

171030 – 171105 Varför attack mot oskyldiga människor?

söndag, november 5th, 2017

Blev i veckan, här i New York, återigen påmind om när oskyldiga människor blir dödade av en person som känner sig ”stolt” över sitt handlande. Det som börjar irritera mig är att dessa attacker/attentat ”skylls på” religion. Är det egentligen inte något annat? Det har alltid funnits människor som av olika anledningar begår handlingar där man dödar andra. Många har i samband med sitt handlande fått en psykisk diagnos eller redan haft en diagnos sedan tidigare.

Var går i så fall gränsen mellan orsaken till handlandet när det handlar om våld mot oskyldiga? Här i USA sker det våldsdåd var och varannan dag. USA har många invånare så jag vet inte hur det ligger till statistisk med antalet våldsdåd. Dock har jag hittills inte sett till något dåd som skyllts på religion om det inte har varit någon muslim och som helst har invandrat. De flesta dåden handlar om psykisk ohälsa hos gärningsmannen.

Det som skrämmer mig är när det i USA inte finns en fungerande psykisk sjukvård för alla. Psykisk ohälsa kan drabba oss alla. Alla måste ha möjlighet att erhålla vård. Med en fungerande psykvård minskar risken för brott begångna pga psykisk ohälsa, både för barn och vuxna. Att stoppa invandring är inte en lösning på våldsbrott men däremot skulle en satsning på tillgång till psykvård kunna ge resultat. En satsning som också skulle vara mänsklig.

171023 – 171029 ”Bebisluckor”

söndag, oktober 29th, 2017

Kan inte låta bli att bli irriterad när jag läser om bebisluckor, dvs. skåpplatser där en förälder kan lämna sin bebis för att föräldern av olika skäl inte kan/klarar av att ta hand om sitt barn. Första gången jag läste om ”bebisluckor” så var de i Kina. Nu kunde jag läsa i DN att de även finns i Tyskland samt att Danmark också funderar på att ha ”bebisluckor”. Varför uppfattas ”bebisluckor” som en lösning?

För mig är det helt obegripligt. Alla föräldrar klarar inte av att ta hand om sitt barn av olika skäl. Självklart måste det finnas möjligheter att adoptera bort sitt barn alternativt att barnet kan placeras i ett familjehem. Men varför skulle lösningen vara ”bebisluckor”? Det måste finnas en fungerande dialog med blivande mammor, nyblivna mammor samt föräldrar i övrigt. Att dialogen ger utbildning i de möjligheter som finns i samhället, om föräldrarollen, hur viktigt det är att se barnet som en enskild individ som också har rättigheter och även utbildning i användandet av preventivmedel om man inte önskar blir gravid. Problem med att ta hand om sitt barn kan uppstå i alla möjliga åldrar och av olika orsaker. Sverige har Socialtjänsten men det finns även andra olika verksamheter som också kan hjälpa föräldrar som har drabbats av problem i föräldrarollen som familjerådgivning, allmän sjukvård, psykisk sjukvård osv.

Att en förälder inte orkar ta hand om sitt barn kan inte barnet rå över. Barnet ska vid ett omhändertagande alltid kunna hitta tillbaka till sin egen historia och bakgrund. Något är fel i ett samhälle om inte alla barn kommer in i samhället redan vid födseln samt att det kan finnas en rädsla för att berätta att man som kvinna varit gravid. Den som är förälder måste också kunna klara av att säga att man inte klarar av att ta hand om sitt barn och begära hjälp. Sedan måste samhället också erbjuda hjälp. Varje enskilt barn är värt mer än ”bebisluckor” som lösning.

 

171009 – 171015 Kan bidrag leda till passivitet?

söndag, oktober 15th, 2017

Jag svarar utan tvekan ja på rubrikens fråga. Här i New York City finns det försörjningsstöd till de som av olika skäl inte kan jobba, familjen som har väldigt låg inkomst eller har barn. När jag möter dessa människor vid olika hjälpinsatser har det visat sig att de trivs med sin ekonomiska situation som de har via försörjningsstöd. De finner det inte vara intressant att jobba och inte längre få bidrag eftersom de har svårigheter att erhålla ett jobba som leder till höga inkomster. De tycker inte att jobba själv ger dem något mer rent ekonomiskt utan det blir likadant som med försörjningsstöd MEN de måste jobba hela tiden.

Detta leder till att individerna fastnar i sin ekonomiska situation och New York City har kvar kostnaden för försörjningsstöd. När resultatet blir på det här sättet så fungerar inte det ekonomiska skyddet som det är tänkt. Bidragstagarna får det alltför bra och då finns det ingen anledning att vilja jobba. Bidragstagarna kan ha en månadshyra om 200$ medan andra som bor i New York City betalar från ca 2000$ per månad för en studio. Det blir som olika världar. Några lever på bidrag och jobbar svart medan andra jobbar väldigt hårt för att kunna betala boendekostnader, mat, försäkringar, barnpassning osv. Det blir inte ett rättvist samhällssystem. Det kommer alltid att finnas personer som av olika skäl behöver bidrag men jag har nu träffat många här som inte har några som helst funktionshinder. Om det ekonomiska skyddet ska fungera så måste det löna sig att jobba!

Vill även passa på att skriva att jag verkligen uppskattar att moderaterna nu också ska lyfta fram miljöfrågor! 🙂 Så aktuellt och alla behöver lära sig mer och ta ansvar för miljön.

170918 -170924 Leva som slav

söndag, september 24th, 2017

Jag blev upprörd när jag läste i DN om att det finns ca 40 miljoner människor i världen som lever i ”modernt slaveri” och att 152 miljoner unga är fast i barnarbete! Så många människor, barn som vuxna, som inte kan försörja sig själva och ta egna beslut i sin vardag. Gratis arbetskraft har ju alltid varit populärt men det måste ju finnas gränser. Det är nu år 2017!

Samtidigt kan jag även blir upprörd över att människor jobbar illegalt i Sverige och det också till väldigt låga löner. Varför vill vi människor ha så mycket betalt vi kan få men inte betala något själva? Lätt att räkna ut är att utan ersättning för arbetet så är det slaveri. Sedan ska prislappen på det utförda arbetet prissättas efter efterfrågan och kvalité. Dock måste det alltid finnas en minimigräns. Vart minimigränsen ska finnas kan det råda olika meningar om men nivån på försörjningsstöd är ju alternativet till att arbeta. De människor som vill att alla som utför ett arbete för en ska jobba gratis behöver växa upp och förstå att alla behöver lön för att kunna försörja sig.

170911 – 170917 Kyrkoval och politik?

söndag, september 17th, 2017

För mig har inte politik att göra i kyrkan. Kyrkan står för en övertygelse som det är var och en fritt att vilja följa eller inte. Politik handlar om demokrati att styra ett samhälle och innebär att samtliga medborgare i ett land måste följa de majoritetsbeslut som fattas.

I kyrkan blir det också majoritetsbeslut som gäller för kyrkans medlemmar men där borde beslut fattas av engagerade/troende människor som vill vara med och påverka det arbete som kyrkan utför.  Trist att inte alla politiska partier kan välja att överlåta kyrkan till engagerade/troende. Kanske handlar det om att politiker velat hålla fast vid sina positioner. Jag hoppas att det till nästa kyrkoval ska vara politiskt partifritt. Politiken måste släppa taget om kyrkan. Dags för kyrkan att få gå sin egen väg.

170904 – 170910 Framtiden

söndag, september 10th, 2017

Blir lite fundersam över när jag träffar/pratar med människor som vill att moderaterna klart och tydligt ska visa var partiet är på väg. Jag blir ännu mer fundersam när jag pratade med en person som funderade på om inte Sverigedemokraterna var tydligare? Sedan blev jag irriterad. Invandringsfrågan tycks ha blivit något som uppfattas som den viktigaste frågan i Sverige och något som kommer att riskera att Sverige går under. Hallå! Det verkar som att de svenska väljarna verkar ha en väldigt vag uppfattning om vad ett samhälle består av och hur ett land behöver styras. Jag har också fått höra att det är ”politikerna” som ska lösa ”problemen”. Jag tror att väljarna också behöver ta på sig ett ansvar! Så länge väljarna sprider sina röster på fler partier så blir det ingen majoritet.

Så länge det inte finns en majoritet så blir politiken en blandning av åsikter och värderingar. Drömmen om att alla ska ”samarbeta” är en god tanke och det sker redan idag i viktiga frågor. Hur lätt är det att sia om framtiden? Målet är alltid att Sverige ska fortsätta utvecklas, att vi har en fungerande marknad för företag, utbildning, en levande arbetsmarknad, ett försvar, bra sjukvård, trygghet osv. Inget kan idag tas för givet vilket gör att landets ledning också alltid måste vara beredd på det överraskande, oväntade. Invandringen 2015 var ett sådant tillfälle. Vad Ryssland gör framöver ett annat, terrorism, naturkatastrofer, smittspridning, lågkonjunktur och klimatförändringar många fler. Det finns säkert mer okänt som vi ännu inte vet något om.

Så vad är det för framtid som väljarna vill ha? Ibland kanske väljarna också måste acceptera hur verkligheten ser ut? Om samarbete är det som väljarna vill ha så måste också fler partier få vara delaktiga. Jag blir orolig när Vänsterpartiet påverkar Sveriges ekonomi. Väldigt orolig. Ekonomisk strategi är inte det partiets starka sida. För mig är ekonomiskt tänkande viktigt för Sverige. Ekonomiskt tänkande ger oss möjligheter och det ger oss också en framtid.

170828 – 170903 Hösten kommer

tisdag, september 5th, 2017

Känns som att det var sommarens sista vecka. Allt börjar rulla i gång som vanligt. Mina förhoppningar under hösten är att vi i Moderaterna nu får en ny vald partiledare, att den politiska debatten ska leda till att samtliga politiska partier gör en bättre insats, att debatten hålls på en saklig nivå samt att både medlemmar och väljare lyssnar på politiska debatten istället för att komma med personliga angrepp.

2018 är det dags för ett byte av regering i Sverige samt absolut ett byte av majoritet i Stockholm. Om vi ska ha möjlighet till det så är det ett gediget arbete som behövs från alla oss aktiva.  Dialogen är aldrig för liten. Varje samtal har möjligheter! 🙂 Sociala medier påverkar mycket men kan också ge otydlighet när inläggen ser ut som ett gräl. Gräl är det sällan som folk vill stanna kvar och lyssna på. På sociala medier finns det alltid folk som vill starta ”gräl” så att ingen ska läsa/lyssna på vad som sades från början.

Det är roligt med politik så länge den är saklig och man kan uppnå saker/förbättringar. För att nå dit kommer vi förmodligen behöva förhandla med fler än Alliansen. Inget parti kan vara helt osynligt i förhandlingarna. Vissa frågor är större än partitillhörighet. Partierna måste helt enkelt komma överens.

170821 – 170827 Ny partiledare

söndag, augusti 27th, 2017

Efter denna veckas händelse med att Anna Kinberg Batra avgick så har jag blivit fundersam över vad det är som medlemmar respektive väljare vill att partiledaren ska leverera. Enligt min uppfattning kommer den nye partiledaren inte ha en lättare uppgift än den Anna hade. Dessutom kommer den nye partiledaren att ha ännu mindre tid att sätt sig in i partiets situation och presentera en lösning inför valet 2018.

Att vara partiledare blir ett allt svårare uppdrag. Alla väljare tycks ha egna förväntningar, egna uppfattningar om vad som behöver göras, hur landet ska vara, vad som är viktigt osv. Det finns de som vill se framtidsperspektiv som visar vad målet är om 10-15 år framåt i tiden. Det vill säga vad politiken vill att Sverige ska uppnå. Jag har kunnat konstatera under åren att det tar tid att genomföra politiska beslut. Eftersom inget parti har egen majoritet innebär det att så gott som varje beslut behöver förhandlas med annat parti/er vilket gör att det förändras. Resultatet blir att idéen från början oftast bara blir genomförd till viss del.

När det gäller ett parti så blir det även förhandlingar om olika idéer inom ett parti. Ett parti kan inte ha åsikter som står på helt olika sidor i flera frågor. Alla medlemmar/aktiva behöver lyssna på varandra för att komma fram till vad som är viktigt för partiet att föra fram. Därefter måste medlemmar/aktiva jobba mot det gemensamt uppsatta målen. Att avsätta partiledaren igen saknar trovärdighet och är inte någon lösning.

Du som blir nye partiledare för Moderaterna kommer ha en uppgift som nog kräver all din kraft och energi. Men det krävs något mer. Anna la ner mycket kraft och energi men det var inte nog enligt vissa i partiet. Frågan är vad ”något mer/annat” är för något? De som drog i gång drevet mot Anna har inte visat vad ”något mer/annat” skulle kunna vara. Anna tillsatte flera grupper i olika frågor för att lyfta fram det som medlemmarna tyckte var viktigt. Tydligen var det inte nog. Jag är nyfiken på vad”något mer/annat” innebär. Finns nog många svar även på den frågan…..

170814 – 170820 Skottlossning

söndag, augusti 20th, 2017

Känns konstigt med den aktuella skottlossningen i Sverige just nu. Här i USA pratas det om all skottlossning i Chicago och dess dödsfall. Jag blir nyfiken på vad det är som gör att vissa människor i Sverige väljer att skjuta på andra människor av olika skäl. Blir saker bättre för att man skjuter någon man anser vara ett problem? Blir skotten en lösning? Jag skulle svara nej på båda frågorna om man ser till konsekvenserna.

Ibland måste människor släppa taget och gå åt skilda håll. Bryta upp och förändra sin livssituation. Något har gått för långt om man tror att man genom att skjuta/skada/döda någon annan löser sina problem. Den som skjuter ska aldrig gå ostraffad. Den som blir beskjuten är sällan en ensam person utan är någon som kan ha en partner, barn, anhöriga osv. Offren blir med andra ord fler än den som blir beskjuten. Den som skjuter har också ofta familj och anhöriga. En händelse påverkar många människors liv. Till vad nytta? Ingen alls. Den som bara tänker för stunden behöver lyfta upp blicken och upptäcka att det finns en framtid. Framtiden blir mer stimulerande om vi är flera som når dit.