Inlägg i ‘Motioner’ kategorin

Äldreomsorg – valfrihet? Maj 2011

söndag, maj 8th, 2011

Vi argumenterar mycket för valfrihet inom äldreomsorgen och tanken är helt rätt. Svårigheten är att ”valfrihet” är ett ord vars innehåll är mycket svårt att uppfylla. Åldrandet i sig har olika förutsättningar. Att vara frisk och må bra leder till att man själv kan planera sitt åldrande, att bo hemma, delta i egna aktiviteter eller aktiviteter som andra anordnar osv. Problemen kommer när åldrandet tar över människans egen kapacitet. Åldersdemens leder till att hjärnan inte längre är lika aktiv som den varit tidigare, vilket gör att människans initiativförmåga successivt blir sämre. En dag kan individen inte längre själv hantera sin vardag. Att inte längre komma ihåg vad man har i kylskåpet, att man behöver handla för att få hem mat, att man ska äta mat, att man måste börja använda blöjor för att man blivit inkontinent etc. (mer…)

Likvärdig svensk skola för ensamkommande flyktingungdomar maj 2011

söndag, maj 8th, 2011

Ensamkommande flyktingungdomar kommer till Sverige i varierande åldrar. En del ungdomar är bara 13 år. Den första perioden i Sverige genomgår ungdomen den asylsökandeprocess där det avgörs om de ska få stanna i Sverige eller inte. Många får stanna inte alla. Redan under asylsökandeprocessen så ska ungdomen gå i skola. En del av ungdomarna är analfabeter, andra har gått i koranskola och andra har gått i skola några år kombinerat med att arbeta för familjens försörjning. Med andra ord så är det ungdomar som har intresse och behov av att få möjlighet att ta till sig utbildning. Hur ser då den utbildning ut som Sverige erbjuder? Enligt skollagen så ska alla barn i Sverige har rätt till utbildning och stöd utifrån sina behov. Jag har dock blivit förvånad över hur utbildningen på sina håll ser ut för ensamkommande flyktingungdomar. (mer…)

Socialtjänstens arbete med barn och ungdomar maj 2011

söndag, maj 8th, 2011

Socialtjänstens arbete med barn och ungdomar brukar ofta ses som en verksamhet som bara består av kostnader och ja, så är det. Men kostnaderna ska ses som investeringar för att minska risken för andra mycket högre kostnader senare i barnets/ungdomens liv. Budgeten för social verksamhet påverkar resultatet i verksamheten varför man i budgetarbetet behöver börja med att se vad det är man vill uppnå med det sociala arbetet. (mer…)

Motion om integration arb.stämma 2009

måndag, september 21st, 2009

Efter att ha läst ”Fler vägar in – nycklar till Sverige och det svenska samhället” (arbetsgruppen) har jag några synpunkter jag vill lyfta fram. (mer…)

Motion om skolan arb.stämma 2009

måndag, september 21st, 2009

Skola

Efter att ha läst ”Jobb, välfärd och kunskap – Slutrapport till partistyrelsen” (arbetsgruppen) har jag några synpunkter jag vill lyfta fram. (mer…)

Barn med särskilt behov i skolan

torsdag, september 17th, 2009

Många barn som går i skolan har olika former av särskilda behov. Vissa barn har behov av särskilt stöd som oftast är dyrare än enklare stöd t.ex. stöd till synskadade som behöver ha böcker i blindskrift, hörselskadade som behöver ha ljudslinga, barn med dyslexi som behöver bandspelare och t.ex. en laptop för att kunna prestera i samma takt som andra elever eller barn som rör sig med hjälp av rullstol. Sedan tillkommer naturligtvis även reparationer av hjälpmedel som inte går speciellt fort på skolor idag. Den funktionsnedsatte får helt enkelt vänta. (mer…)

Bristande föräldraskap – ett brott?

torsdag, september 17th, 2009

I föräldrabalken står det att föräldrar ska ta väl hand om sina barn och sörja för deras omvårdnad. I 6 kap 1§ föräldrabalken står det ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Vad händer om föräldrarna inte tar hand om sina barn? (mer…)

Stockholms brandförsvar

torsdag, september 17th, 2009

Under min tid i Brand- och räddningsnämnden har det varit mycket intressant och givande att följa utvecklingen inom Stockholms brandförsvar. Det har varit bra och givande diskussioner om varför organisationen ser ut som den gör och vad som skulle kunna göras annorlunda. (mer…)

Vad är Barnahus?

torsdag, september 17th, 2009

Barnahus finns bl.a. på Island sedan flera år tillbaka och är en lösning för polisutredningar med ett barnperspektiv. Genom att arbeta med ett barnperspektiv i polisutredningar kan vi erhålla bättre utredningar, barnen får starkare självkänsla av att få det som de har gått igenom ordentligt utrett vilket leder till att vi minskar risken för olika framtida problem för barn och ungdomar vilket gör att vi även på sikt sparar pengar. (mer…)

Barns utbildning

torsdag, september 17th, 2009

Alla barn ska gå till skolan i flera år i Sverige och därmed få utbildning. Gör alla barn det med glatt humör? Har skolorna trevliga miljöer? Är alla lärarna pedagogiska? Ställer barnens föräldrar upp med stöd när det behövs?  Ges det möjlighet för alla barn att få utbildning? Till vad går den största delen av pengarna som avsätts till skolverksamheten? (mer…)